Εκπαιδευτική παρέμβαση

Μέλος του Δικτύου Παρεμβάσεων – Συσπειρώσεων

Για τα αναδρομικά 2007-2008 των 176 Ευρώ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε, με την υπ’ αριθμ. 1132/2008 τελεσίδικη απόφαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με την οποία δικαιώθηκαν 53 ενάγοντες συνάδελφοι/σσες μας για τα αναδρομικά της ειδικής μηνιαίας παροχής των 176Ε, ανοίγει ο δρόμος να διεκδικήσουμε την καταβολή των 176 Ε και για τα έτη 2007 και 2008 και μάλιστα έντοκα με το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας.

Για να μην παραγραφούν τα αναδρομικά που δικαιούμαστε, θα πρέπει, όπως και πέρυσι, να υποβάλουμε σχετική αίτηση στο σχολείο από το οποίο μισθοδοτούμαστε ή όπου υπηρετούμε μέχρι 31-12-2008. Σας αποστέλλουμε και σχετικό υπόδειγμα αίτησης.

Ένα φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης σας θα φροντίσετε να τοποθετηθεί στον Προσωπικό σας Μητρώο και, κατά σχολείο, με ενιαίο διαβιβαστικό, θα τις στείλετε στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεστε, ώστε να πρωτοκολληθούν ομαδικά – προς αποφυγή φόρτου εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων.

Θερμά σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους συναδέλφους μας που πιθανόν να απουσιάζουν, καθώς και όσους έχουν αποσπαστεί ή συνταξιοδοτηθεί. Ήδη πολλές ΕΛΜΕ έχουν δημοσιοποιήσει το ίδιο κείμενο, όπως και το σχέδιο αίτησης που σας αποστέλλουμε.

Πάτρα 19-12-200

ΑΙΤΗΣΗ

του/της………………………………………….

……………………………………………

……………………………………………

που υπηρετεί στο/στην

………………………………………….

…………………………………………….

……………………………/…../2008

ΠΡΟΣ

Γραφείο ……………… Δ/νσης Δ/βάθμιας  Εκ/σης  Αχαΐας

…………………………………………..

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε την Ειδική Μηνιαία Παροχή των 176,00Ε για τα έτη 2007 και 2008 η οποία δεν μου έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα.

Τα ποσά που αιτούμαι, ζητώ να μου χορηγηθούν έντοκα με το ισχύον  επιτόκιο υπερημερίας για κάθε έτος καθυστέρησης καταβολής τους, σύμφωνα και με την αριθμ. 1132/2008 ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η οποία έχει κοινοποιηθεί στα αρμόδια υπουργεία.

……. αιτ……..