Του Γιώργου Ντάφλου[1]

Αν και είναι νωρίς για κάνουμε μια συνολική αποτίμηση της λειτουργίας του ΠΥΣΔΕ και χωρίς να έχουμε φτάσει ακόμη στα «δύσκολα» των οργανικών θέσεων -τοποθετήσεων – αποσπάσεων, που είναι μπροστά μας, μια πρώτη επισήμανση που μπορεί να γίνει αφορά την ενισχυτική διδασκαλία. Με  την πίεση των γραφείων για  συμπλήρωση του ωραρίου των συναδέλφων στο κανονικό πρόγραμμα σαν απαραίτητη προϋπόθεση  για την λειτουργία  της ενισχυτικής τα περισσότερα γυμνάσια αποθαρρύνθηκαν να προτρέψουν τους μαθητές για τη δημιουργία τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.

742886_b

Αλλά και σε κάποια λίγα που αυτό έγινε και χρειάστηκε πρόσληψη αναπληρωτή ή ωρομισθίου, το ΠΥΣΔΕ με τη δικαιολογία της έλλειψης πιστώσεων δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόσληψη. Έτσι στη συντριπτική πλειοψηφία των γυμνασίων της Αχαΐας δεν πραγματοποιείται ενισχυτική διδασκαλία, ένας σημαντικός θεσμός αντισταθμιστικής εκπαίδευσης που εγκαταλείπεται πλήρως.

Η δεύτερη επισήμανση αφορά  την φάμπρικα του σπασίματος του κλάδου ΠΕ04 που ξεκίνησε πέρυσι το υπουργείο και φαίνεται ότι θα συνεχίσει και φέτος. Έτσι για τον υπολογισμό των κενών και των πλεονασμάτων η πλειοψηφία του ΠΥΣΔΕ έκανε τον υπολογισμό αυτό ξεχωριστά κατά κλάδο (φυσικοί-χημικοί-γεωλόγοι-βιολόγοι), που στην ουσία διευρύνει το πρόβλημα των οργανικών θέσεων και δημιουργεί αδικίες στο θέμα των μεταθέσεων-τοποθετήσεων. Την στιγμή που έναν μεγάλο αριθμό συναδέλφων από τους κλάδους ΠΕ5-ΠΕ7 (Γαλλικών-Γερμανικών) τους οδηγεί στην δεύτερη ανάθεση για το μάθημα της ιστορίας, στον κλάδο ΠΕ4 προσχηματικά επιλέγει το ξεχώρισμα των ειδικοτήτων.


[1] Ο Γιώργος Ντάφλος, αιρετός στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας με το ψηφοδέλτιο ΕΑΚ για το ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας