Η Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με αφορμή καταγγελίες ανέργων εκπαιδευτικών και φοιτητών στην  υπ’ αριθμόν  7. 27. 02. 09 συνεδρίασή της ασχολήθηκε επί μακρόν με  το φαινόμενο που παρατηρείται έντονα αυτή την εποχή, της παροχής σε άνεργους εκπαιδευτικούς  σεμιναρίων Ειδικής Αγωγής από Πανεπιστημιακά Τμήματα και Πανεπιστημιακούς άσχετους με την Ειδική Αγωγή.  Τα  σεμινάρια αυτά  καλούνται ή καλύτερα υποχρεούνται στην ουσία, αφού αυτά αποτελούν προϋπόθεση  διορισμού, να παρακολουθήσουν  οι άνεργοι εκπαιδευτικοί, αντί υψηλού κόστους (συνήθως 2000-3000 Ευρώ).

Η νομιμοποίηση και η θεσμοθέτηση αυτών των καθαρά κερδοσκοπικών  σεμιναρίων δυστυχώς έγινε με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας το οποίο αντί των σεμιναρίων ΕΠΕΑΕΚ που αναγνώριζε με τον προηγούμενο νόμο 2817/2000,  τώρα  με το νέο νόμο 3699/08 της Ειδικής Αγωγής (άρθρο 22) αναγνωρίζει  «οποιαδήποτε» Πανεπιστημιακά  σεμινάρια  ειδικής αγωγής 400 ωρών ως προσόν διορισμού των εκπαιδευτικών σε  σχολικές μονάδες  ειδικής αγωγής.

Με τον τρόπο αυτόν το ΥΠΕΠΘ αφενός

α) εμπορευματοποιεί το έργο των δημοσίων Πανεπιστημίων αφού οι συμμετέχοντες καλούνται να πληρώσουν ακριβά δίδακτρα

β) ιδιωτικοποιεί μέρος του εκπαιδευτικού έργου των δημοσίων Πανεπιστημίων, απαξιώνοντας το Διδασκαλείο Ειδικής Αγωγής και τις αντίστοιχες μεταπτυχιακές σπουδές

γ) αφήνει ανεξέλεγκτους τους κερδοσκόπους, αφού δεν  θέτει κριτήρια σχετικά με το ποιος μπορεί να υλοποιεί τέτοιου είδους σεμινάρια, με ποιες διαδικασίες,  με τι είδους διδάσκοντες, με τι προγράμματα σπουδών, τι είδους δίδακτρα και με ποιο τρόπο θα αξιολογούνται αυτά τα προγράμματα

δ) δημιουργεί μια γενιά ανειδίκευτων εκπαιδευτικών με  αμφιβόλου ποιότητας κατάρτιση,  οι οποίοι δυστυχώς θα στελεχώσουν μονάδες ειδικής αγωγής καλύπτοντας οργανικές θέσεις και  εμποδίζοντας έτσι τους πραγματικά ειδικευμένους με μεταπτυχιακές σπουδές εκπαιδευτικούς να καταλάβουν μια θέση ανάλογη των προσόντων τους και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα και

ε) δημιουργεί συνθήκες ανισότητας  και εκμετάλλευσης των ανέργων  εκπαιδευτικών καθώς και των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

granazia-anurwposΜε βάση τα παραπάνω η Γ.Σ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί:

1) το ΥΠΕΠΘ να αποσύρει το άρθρο 22 του νόμου 3699/08 ή να το επαναδιατυπώσει όπως ήταν στο νόμο 2817/2000, ώστε να αναγνωρίζονται μόνο τα σεμινάρια που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται με προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ τα οποία ελέγχονται και αξιολογούνται βάσει κριτηρίων και προσφέρονται δωρεάν στους επιμορφωμένους,

2) οι Διοικήσεις των Πανεπιστημίων να αποφανθούν για την νομιμότητα  της διεξαγωγής αυτών των σεμιναρίων με δίδακτρα στο πλαίσιο της δωρεάν-δημόσιας εκπαίδευσης που παρέχεται από τα ΑΕΙ, καθώς και για τους τρόπους ελέγχου που θα πρέπει να καθιερωθούν,  ώστε να  διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικής και ουσιαστικής επιμόρφωσης βάσει εγκεκριμένων από τα θεσμοθετημένα αρμόδια όργανα  προγραμμάτων  σπουδών.

3) τους εκπαιδευτικούς και τους φορείς τους  να διαμαρτυρηθούν για την απαράδεκτη αυτή κερδοσκοπία εις βάρος τους και να απαιτήσουν  την  παροχή από το ΥΠΕΠΘ και τα αρμόδια Πανεπιστημιακά Τμήματα δωρεάν και υψηλού επιπέδου προγραμμάτων κατάρτισης που να οδηγούν σε πιστοποιημένη γνώση και σε συγκεκριμένους τίτλους ( δίπλωμα-πιστοποιητικό κατάρτισης) .

4) τους αρμόδιους φορείς της ειδικής αγωγής να καταγγείλουν την  ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση της. Επίσης να απαιτήσουν από το ΥΠΕΠΘ να καταργηθεί το άρθρο 22 του νόμου 3699/2008  και να επαναπροσδιοριστούν με βάσει τη διεθνή εμπειρία τα κριτήρια διορισμού εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή.

ΠΗΓΗ: http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank24_3_9_759.php