«Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που διαθέτουν άδεια από το Υπουργείο

Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν χρειάζεται

αλλαγή χρήσης για να αποκτήσουν άδεια νηπιαγωγείου

υπουργ. απόφαση Άρη Σπηλιωτόπουλου, ΦΕΚ 683 Β/14-4-2009

trabala-paid-sta8mou

Με μια πρωτοφανή υπουργική απόφαση του υπουργού ΥΠΕΠΘ Άρη Σπηλιωτόπουλου  εκχωρείται το δημόσιο Νηπιαγωγείο στους Ιδιώτες, δίνοντας μάλιστα τη δυνατότητα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που διαθέτουν άδεια από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας να αποκτήσουν άδεια Νηπιαγωγείου χωρίς καν αλλαγή χρήσης.

Η περίφημη τροπολογία που είχε ψηφιστεί «προσωρινά» για ένα χρόνο μεταβατικά (Ιούλιο ’08), επανέρχεται με μόνιμο τρόπο ως Υπ. Απόφαση και παραδίδει όχι μόνο τα προνήπια αλλά και μεγάλο κομμάτι των νηπίων στους ιδιωτικούς και δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Είναι η πρώτη φορά που θα λειτουργούν «εκπαιδευτικά ιδρύματα» και θα παρέχουν μέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δε θα ανήκουν  στο Υπουργείο Παιδείας αλλά στο Υπ. Υγείας και Πρόνοιας !!!

Το ΥΠΕΠΘ δεν πήρε κανένα μέτρο βελτίωσης της διαχρονικά άθλιας πραγματικότητας του δημόσιου νηπιαγωγείου (επιπλέον χρηματοδότηση, βελτίωση των υποδομών, μεγάλος αριθμός νηπίων ανά τμήμα, αύξηση των διορισμών, αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος σχολικής στέγης, κλπ). Αντίθετα ακόμα και τη σχολική στέγη την παραδίδει στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ως νέο πεδίο εισβολής των ιδιωτών για  κερδοφορία. Έτσι:

1. Εξωθεί έτσι στον αποκλεισμό παιδιών που απευθύνονται και θέλουν να παρακολουθήσουν το δημόσιο νηπιαγωγείο και αδυνατούν να γίνουν αποδεκτά λόγω έλλειψης στέγης και τμημάτων. Με βάση τα στοιχεία του ΚΕΕ περίπου 60.000 παιδιά (4 – 6 χρονών) αποκλείστηκαν και φέτος από τα δημόσια νηπιαγωγεία. Το ΥΠΕΠΘ αντί να αυξήσει τα δημόσια νηπιαγωγεία έκλεισε την πλειοψηφία των 92 παραρτημάτων που είχε ανοίξει το 2007!!

2. Αλλοιώνεται ο ρόλος και ο χαρακτήρας της προσχολικής αγωγής με διπλό τρόπο. Από τη μια με τη σχολειοποίηση του νηπιαγωγείου και από την άλλη στη μετατροπή του σε πάρκιγκ παιδιών καθώς λειτουργούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία στα ανώτατα όρια παιδιών (25 και πάνω). Παράλληλα  και επίσημα με εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ υποδεικνύεται η σύμπτυξη κλασσικών και ολοήμερων τμημάτων υπονομεύοντας το περιεχόμενο  καθώς είναι άλλη η διάρθρωση του προγράμματος. Το ίδιο συμβαίνει ακόμα πιο κραυγαλέα και στα τμήματα νηπιαγωγείου στους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς καθώς σύμφωνα με τη νέα Υ.Α.  επιτρέπεται η λειτουργία του νηπιαγωγείου μέσα στο βρεφονηπιακό (κοινή είσοδο,  ανύπαρκτη υποδομή κλπ).

3. Επέμεινε στην καταστρατήγηση του ωραρίου των νηπιαγωγών και την  επίθεση στα εργασιακά τους δικαιώματα. Παρά την καθολική αντίδραση των νηπιαγωγών και το γεγονός ότι δεν προχώρησε παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις η πρωινή ζώνη 7-8 πμ για το νηπιαγωγείο (στο σύλλογό μας πουθενά) το ΥΠΕΠΘ επιμένει στην εφαρμογή του φέτος και στην επόμενη χρονιά. Επιδιώκει έτσι να αυξήσει κατά δυομιση ώρες την εβδομάδα το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, διαφοροποιώντας μάλιστα το χρόνο δουλειάς τους ανάλογα με το είδος του τμήματος που έχουν. Φτάνουν έτσι οι νηπιαγωγοί στο μεγαλύτερο διδακτικό ωράριο από όλους τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. – 30 διδακτικές ώρες!!!

Είμαστε κάθετα αντίθετοι σ΄ αυτό το μέτρο και να μην το εφαρμόσουμε με κάλυψη της ΔΟΕ:

  • Είναι απολύτως αντιπαιδαγωγικό γιατί επιμηκύνει κι άλλο το σχολικό χρόνο στο νηπιαγωγείο, σε ωράριο βάρβαρο για τα παιδιά 4-6 χρ.
  • Μαθαίνει στα παιδιά από τα 4 τα βάρβαρα ωράρια των γονέων τους.
  • Αυτό γίνεται πιο εξοντωτικό για τα παιδιά από το γεγονός ότι δεν υπαρχει καμία υποδομή (κρεβατάκια κλπ) για να ξεκουραστούν.
  • Καταστρατηγεί το ωράριο των νηπιαγωγών, φορτώνοντας τους με μια δουλειά που δε θα έπρεπε να έχει σχέση με την διδακτική και χωρίς να γίνεται καν λόγος για βοηθητικό προσωπικό.

Η ΔΟΕ απέναντι σ΄αυτή την επίθεση στην προσχολική αγωγή και τις νηπιαγωγούς δεν πήρε φέτος καμιά απολύτως πρωτοβουλία για την ανάδειξη των  προβλημάτων και την αγωνιστική διεκδίκησή τους από το Σεπτέμβριο. Αντίθετα, ειδικά φέτος με τη συμμετοχή της στο διάλογο του ΥΠΕΠΘ την ίδια ώρα που ψηφιζόταν η τροπολογία, διευκόλυνε και ουσιαστικά συναίνεσε στα κυβερνητικά σχέδια. Στάθηκε εχθρικά στην προσπάθεια ανάπτυξης αγωνιστικών πρωτοβουλιών από τη βάση των νηπιαγωγών με τη δημιουργία του Συντονιστικού των Νηπιαγωγών. Πρόσφατα η ΔΟΕ, στις 20 Μαΐου, άλλαξε ρότα απέναντι στη προσχολική εκπαίδευση και τις νηπιαγωγούς μετά την πρωτοφανή υπουργ. απόφαση. Οι αντιπρόσωποι του συλλόγου μας στη Γ.Σ. της ΔΟΕ θα πρέπει να δεσμευτούν ότι δεν θα αλλάξουν τη θέση του κλάδου, όπως επιχειρούν ορισμένοι, «κανένα νηπιαγωγείο στους ιδιώτες και δήμους και κανένα προνήπιο εκτός του δημόσιου νηπιαγωγείου» (!!!).

Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να διοργανώσουμε ως Σύλλογος και στην Πάτρα κινητοποίηση στις 30 Μαΐου και στη ΓΣ του συλλόγου μας να  αποφασίσουμε ότι:

1. Θα δώσουμε τη μάχη να κρατήσουμε όλα τα παιδιά, νήπια και προνήπια, στα δημόσια νηπιαγωγεία. Γράφουμε όλα τα παιδιά στις εγγραφές και ενημερώνουμε το Σύλλογο, το Γραφείο και το Δήμο. Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου, μαζί με τις νηπιαγωγούς και τους δασκάλους, να πάρει πρωτοβουλίες και να απαιτήσει τη δημιουργία νέων τμημάτων όπου είναι απαραίτητο, να ενημερώσει τους γονείς (άμεσα με επιστολή του συλλόγου) και κοινωνία και να τους καλέσει να αγωνιστούν μαζί μας και με το σύλλογό μας για να μη διωχτούν τα παιδιά τους από το δημόσιο νηπιαγωγείο.

2. Δεν αποδεχόμαστε την παραβίαση του ωραρίου και την επιμήκυνση του χρόνου λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Υλοποιούμε τις μέχρι τώρα αποφάσεις της ΔΟΕ για εφαρμογή του κλασσικού προγράμματος του νηπιαγωγείου και ενημερώνουμε τους γονείς για αυτό. Συλλογικά όλες και όλοι οι νηπιαγωγοί με την κάλυψη του συλλόγου και της ΔΟΕ, θα αποστείλουν προγράμματα με το παλιό ωράριο από τη νέα χρονιά. Όπου επιχειρηθεί να επιβληθεί η πρωινή λειτουργία 7-8 προκηρύσσουμε καθημερινά στάση εργασίας και καλύπτουμε στη νηπιαγωγό τυχόν παρακράτηση του μισθού από το ταμείο του συλλόγου.

3. Δεν αποδεχόμαστε τη σύμπτυξη κλασσικού και ολοήμερου τμήματος ούτε μόνιμα  ούτε προσωρινά (περίπτωση αδειών). Απαιτούμε η διοίκηση να λειτουργήσει επιπλέον τμήματα και να έχει επιπλέον νηπιαγωγό στο γραφείο για την κάλυψη των αδειών.

4. Δημιουργούμε επιτροπή νηπιαγωγών στο σύλλογο και στηρίζουμε τη δράση της.

5. Καλούμε τον Δ/ντή εκπαίδευσης και τους προϊσταμένους να κάνουν τώρα όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να λειτουργήσουν όλα τα επιπλέον τμήματα που έχει ανάγκη η περιοχή, ώστε να μην διωχθεί κανένα παιδί 4-6 χρονών από το δημόσιο νηπιαγωγείο και να ξεκινήσει η μείωση του αριθμού των παιδιών στην τάξη καθώς οι ελλείψεις έχουν οδηγήσει τη λειτουργία στα περισσότερο νηπιαγωγεία στα ανώτατα όρια και πάνω από αυτά.

Πάτρα, 24 Μαΐου 2009

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Π. Ε. Πάτρας