ΠΕΤΕΕΜ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1­ ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1974

Δ/νση Ταχ. Αλληλογραφίας:

           Τ.Θ. 43104

           Τ.Κ. 12 104

 

www.peteem.gr

Ηλ/κή. Δ/νση ΤΕ1: e-mail:  peteem1@hotmail.com

–  ΠΡΟΣ  ΥΠΕΠΘ

–   Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε

– ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

–         Π.Ι.

–         ΟΛΜΕ

 ΠΡΟΤΑΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(Παρασκευή 29-5-2009)

 

          Είναι  αναμφισβήτητο  γεγονός  ότι  η  εκπαίδευση  διέρχεται  μια  πολύμορφη  κρίση  που  επειγόντως  αναζητά  διέξοδο, δηλαδή  άμεσες  και  ρεαλιστικές  λύσεις  για  τα εκπαιδευτικά  ζητήματα, όπως  π.χ. για  τον τύπο του  σχολείου  που  θέλουμε,  την  ποιότητα  των παρεχόμενων γνώσεων,  τη  βελτίωση  των  συνθηκών  εργασίας (βιβλία, εποπτικά  μέσα, σύγχρονα  σχολεία, αίθουσες, εργαστήρια, την  εισαγωγή  νέων  μεθόδων), τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη σχέση διδασκόντων και διδασκόμενων γνωστικών πεδίων, όπως επίσης και το μεγάλο ζήτημα  της  εμπορευματοποίησής  της  όταν  οι  μαθητές  και  οι  οικογένειές  τους   χρειάζονται  τεράστια  ποσά για να σπουδάσουν στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.

          Στο κατανεμητικό επίπεδο του εκπαιδευτικού προσωπικού της β΄θμιας εκπαίδευσης δεν υπάρχει  κάποια τεκμηριωμένη διεπιστημονική – παιδαγωγική μελέτη χρόνια τώρα όσον αφορά τις αντιστοιχίες των αναθέσεων μαθημάτων των διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων κυρίως στην ΤΕΕ σε σχέση με το περιεχόμενο σπουδών των σχολών αποφοίτησης των διαφόρων πτυχιούχων, τον βαθμό δυσκολίας κάθε γνωστικού πεδίου, τις minimum απαιτούμενες δεξιότητες του εργαστηριακού καθηγητή, το προφίλ της ειδικότητας  παρά μόνο κάποιες κανονιστικές αποφάσεις της διοίκησης που με την πάροδο του χρόνου και αυτές τροποποιούνται λόγω και των αλλαγών στα δεδομένα, όπως η ίδρυση νέων κλάδων και ειδικοτήτων, η κατάργηση σχολών, η πληθώρα νέων πτυχιούχων καθώς επίσης και ο μη προγραμματισμός για την ύπαρξη συνέχειας στον εργαστηριακό κλάδο των τεχνολογικών ειδικοτήτων που χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία αφού η απόκτηση της ειδικότητας καθορίζεται σε μεγάλο ποσοστό από τις δεξιότητες.

 

Ορισμένα μέλη της ομάδας εργασίας προσεγγίζουν με πολύ επιφύλαξη τις βασικές αρχές που πρέπει να διακρίνουν τις αναθέσεις μαθημάτων που έθεσε ο εκπρόσωπος της ΟΛΜΕ στην πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας, όσον αφορά το γεγονός ότι «όλοι οι κλάδοι και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών β’ θμιας εκπ/σης πρέπει να έχουν σε 1η ανάθεση τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους, ώστε με βάση ι αυτά να μπορούν να διορίζονται, να έχουν μόνιμη οργανική θέση και να μπορούν να  μετατίθενται» με αποτέλεσμα να αποκλίνουν από τα αυτονόητα και να ακυρώνεται μια συνθετική πρόταση προς όφελος της ΤΕΕ.     

  Η ομάδα εργασίας που ορίστηκε από το ΥΠΕΠΘ για τον καθορισμό των αναθέσεων μαθημάτων και εργαστηρίων μεταξύ των κλάδων που παρουσιάστηκαν τα περισσότερα προβλήματα από την εφαρμογή της Υ.Α. δεν μπορεί να καταλήξει σε κάποιο κοινό πόρισμα για τους εξής κυρίως λόγους:

·         Η αρμόδια Δ/νση σπουδών δεν έχει καταθέσει κάποια βελτιωτική πρόταση για τις αναθέσεις, ούτε γνωρίζουμε για ποιο σχολείο μιλάμε παρά μόνο καλεί τις επιστημονικές ενώσεις και την ΟΛΜΕ για να «μοιράσουν» μεταξύ τους τα «ιμάτιά τους».

·         Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ομοίως δεν ανέπτυξε κάποια συνολική άποψη για το ζήτημα, αν και είναι το αρμόδιο θεσμοθετημένο παιδαγωγικό όργανο που εισηγείται στην πολιτική ηγεσία αυτά τα θέματα, αντίθετα ο εκπρόσωπός του εξαντλήθηκε αν θα έχει 1η ανάθεση ή όχι ο κλάδος ΤΕ1, ενώ στη συνέχεια δεν συμμετείχε στην ομάδα εργασίας  

·         Οι σχολικοί σύμβουλοι των τεχνικών ειδικοτήτων ξεχνούν τον θεσμικό τους ρόλο και τις περισσότερες φορές συμπεριφέρνονται ως εκπρόσωποι του κλάδου τους, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι κλάδοι, της ίδιας ειδικότητας να βρίσκονται σε δεινή θέση στην υπηρεσία.

·         Οι κ.κ. σχολικοί σύμβουλοι δεν εμφανίστηκαν στην ολομέλεια της τελευταίας συνεδρίασης της ομάδας εργασίας που είχαν οριστεί από το ΥΠΕΠΘ, γιατί; 

·         Οι υπηρεσιακοί παράγοντες (προϊστάμενοι κ.λ.π.) εξ αντικειμένου βλέπουν το όλο ζήτημα από την διαχειριστική του πλευρά και καμιά φορά «κλείνουν» το μάτι στους συναδέλφους της δικιάς τους συντεχνίας.

 ·         Εμείς οι εκπρόσωποι των ενώσεων που συμμετέχουμε στη Ομάδα Εργασίας θεωρούμε ότι έφτασε η ώρα να πάρουμε αυτό που μας στερούν χρόνια μέσα στο σχολείο και εφορμούμε ως μικροί υπουργοί να αναθέσουμε στον κλάδο μας όσα περισσότερα μαθήματα μπορούμε, έξω από κάθε δεοντολογία, αντικειμενικότητα και αλληλεγγύη που πρέπει να διακρίνει τους εκπαιδευτικούς ακυρώνοντας με τον τρόπο αυτό κάθε συλλογική πρόταση που πρέπει να υπάρξει για ένα σύγχρονο πολυτεχνικό σχολείο της διεπιστημονικότητας και της παντεχνικότητας που θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε καταρχήν.

 ·         Η αντίληψη ότι όλοι οι κλάδοι μπορούν να διδάξουν στα σχολικά εργαστήρια, εκτός ότι δεν μας βρίσκει σύμφωνους για λόγους που έχουμε αναπτύξει στην πρώτη συγκέντρωση της Ομάδας Εργασίας (οι περισσότεροι συνάδελφοι των θεωρητικών μαθημάτων δεν γνωρίζουν το εργαστήριο), αφετέρου δε κανένας φορέας δεν πιστοποιεί την ικανότητα χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισμού, ούτε οι σχολικοί σύμβουλοι των ειδικοτήτων έχουν αυτή την τεχνική δυνατότητα. Συνεπώς οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι συνάδελφοι αυτοί καθώς και οι μαθητές είναι μεγάλοι, υπάρχουν παραδείγματα πολλά, ενώ η άρτια εκπαίδευση των μαθητών στα εργαστήρια έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα.

·         Δεν δεσμεύεται η διοίκηση ότι κατά τις αναθέσεις μαθημάτων οι εκπαιδευτικοί των θεωρητικών μαθημάτων οφείλουν να αναλαμβάνουν υποχρεωτικά τα μαθήματα τις ειδικότητάς τους και όχι οι ωρομίσθιοι μετά από 2 μήνες αφότου έχει αρχίσει το διδακτικό έτος και μάλιστα σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα!     

         Μετά από όλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε τη λύπη μας για την αρνητική αυτή εξέλιξη και να δηλώσουμε ότι εκείνοι που δεν αποδέχονται τις βασικές αρχές που πρέπει να διακρίνουν τις αναθέσεις μαθημάτων που έθεσε η ΟΛΜΕ, δείχνουν πόσο σέβονται τις αποφάσεις του ανώτερου συλλογικού οργάνου των καθηγητών προκειμένου να υπηρετήσουν μια στενή και πρόσκαιρη ΑΝΤΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΡΦΙΚΗ αντίληψη στην κατανομή της εργασίας.

Θυμίζουμε σε όλους αυτούς που επιδιώκουν των υποβιβασμό των εργαστηριακών σε βοηθούς τους, ότι ανοίγουν τους ασκούς του «Αιόλου» στους μεταπτυχιακούς που έρχονται και τότε…θα χαθεί η μπάλα. Δέστε τι γίνεται στον κλάδο ΠΕ4.

 Εμείς επιμένουμε στις θέσεις που έχουμε καταθέσει στο ΥΠΕΠΘ για το ζήτημα των αναθέσεων (το αρμόδιο για να αποφασίσει τελικά) το οποίο είναι υποχρεωμένο να ανακαλέσει την προηγούμενη απόφασή του (αριθ. Πρωτ. 119052/Γ2/17-9-2008) και να άρει τις λεκτικές ασάφειες από την διευκρινιστική Υ.Α., ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων των ΣΕΚ – ΣΕ των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ στο νέο σχολικό έτος.

           Επειδή δεν σκοπεύουμε να συνυπογράψουμε ούτε και θα επιτρέψουμε σε κανέναν να βάλει τους συναδέλφους του κλάδου μας στην «Προκρούστια» κλίνη, πριν αποχωρούμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας από την ομάδα εργασίας, θα υπογράψουμε μόνο το ομόφωνο των παρόντων μελών δηλαδή την βασική αρχή που έθεσε η ΟΛΜΕ «κανένας εκπαιδευτικός χωρίς 1η ανάθεση» χωρίς να μας δεσμεύει καμία εισήγηση της ομάδας που θα δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη θέση των συναδέλφων μας στο δημόσιο σχολείο, αλλά θα καταθέσουμε τις δικιές μας προτάσεις στα θεσμικά όργανα της πολιτείας για τα περαιτέρω.

 Τέλος θεωρούμε  ότι ένας ανοιχτός διάλογος την επόμενη περίοδο πρέπει να ξεκινήσει, μπορεί να κορυφωθεί με τις εργασίες ενός συνεδρίου για την Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση, στο οποίο  με ιδιαίτερη χαρά θα επιθυμούσαμε να συμμετάσχουμε και να διατυπώσουμε τις θέσεις και προτάσεις της επιστημονικής-κλαδικής μας ένωσης. To συνέδριο αυτό μπορεί να συμβάλει στην προώθηση του κοινού σκοπού, που είναι η ανάπτυξη της ΤΕΕ, προς όφελος της παιδείας και του τόπου, όπου επίσης ο κάθε φορέας θα καταθέσει τις απόψεις του χωρίς «συντεχνιακές και στενά υπαλληλικές «παρωπίδες».

 Καλούμε το 14ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ που θα γίνει στην Αθήνα (25-28/6/09) να πάρει θέσει.

 Υ.Γ. Καταθέτουμε επικαιροποιημένο τον πίνακα των αντιστοιχιών με τις αναθέσεις που ανήκουν στον κλάδο ΤΕ1.

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΤΕΕΜ – ΤΕ1

Οι  Εκπρόσωποι στην ομάδα εργασίας

Κώστας Κορδάτος (τακτικός)

Βασίλης Καλουδιώτης (αναπληρωτής)