Εθνικό απολυτήριο αντί εξετάσεων

Πρόταση 10 σημείων της ΠΟΣΔΕΠ για εισαγωγή στα πανεπιστήμια με θέσπιση κριτηρίων και από τα ΑΕΙ

 

Της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΙΑΤΣΟΥ

Ηαπόκτηση εθνικού απολυτηρίου, που θα λαμβάνεται ύστερα από εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο και ύστερα από νέες διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, θα ανοίγει την πόρτα των πανεπιστημίων για τους υποψήφιους φοιτητές.  Αυτός είναι ο κεντρικός άξονας της πρότασης που θα καταθέσει η ΠΟΣΔΕΠ, το συνδικαλιστικό όργανο των πανεπιστημιακών, στο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την προσεχή Τρίτη.

Σημαντικό ρόλο στο νέο σύστημα εισαγωγής θα έχουν και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θεσπίζοντας κριτήρια εισόδου, όπως συντελεστές βαρύτητας σε συγκεκριμένα μαθήματα.

Η τελική πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ περιλαμβάνει 10 σημεία, τα εξής:

1  Θεωρείται απαραίτητη η καθιέρωση ενιαίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η οποία θα περιλαμβάνει τις βαθμίδες από νηπιαγωγείο έως το λύκειο, δηλαδή, στα 13 χρόνια από τα 10 που είναι σήμερα. Αυτό θα έπαιζε, επισημαίνουν, «καθοριστικό ρόλο σε ζητήματα οργανωτικά, αλλά και ουσιαστικά, σχετιζόμενα με τη δομή της διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων».

2  Το λύκειο, όπως και το γυμνάσιο, να μετατραπεί σε σχολείο ολοήμερης λειτουργίας. Η διδασκαλία, η εμπέδωση της γνώσης και η αξιολόγηση να οργανώνονται με νέο τρόπο εντός του σχολικού προγράμματος και να μην μεταφέρονται εκτός σχολείου.

3  Να προσφέρονται υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν μαθήματα στο λύκειο στη λογική του International Baccalaureat, για τα οποία πρέπει να εκφράζουν τη γνώμη τους τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.

Τα μαθήματα του λυκείου να οργανωθούν σε κύκλους και να προσφέρονται σε δύο επίπεδα (προχωρημένα και βασικά). Απαραίτητη η εισαγωγή σε όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου,  Ζώνης Τέχνης και Πολιτισμού, ενταγμένης στο επίσημο πρόγραμμα και αναγνωριζόμενης ως ισότιμης στη διαδικασία αξιολόγησης.

4  Μείωση του αριθμού των μαθημάτων κατά 40% σε κάθε τάξη.  Προτείνεται, δηλαδή, να μην γίνονται περισσότερα από 8-9 μαθήματα.

Η ύλη τους να περιοριστεί σημαντικά και να δοθεί περισσότερη έμφαση στην ποιοτική διάσταση της διδακτέας ύλης (για παράδειγμα στην κατανόηση βασικών εννοιών). Αυτό συνεπάγεται και ριζική αλλαγή του προγράμματος. Κανένα μάθημα να μην διδάσκεται λιγότερο από δύο ώρες την εβδομάδα.

5  Να μην καθορίζεται ασφυκτικό αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά επιστημονικές ενότητες σε κάθε μάθημα  (όπως κεφάλαια και θέματα) και να τίθενται διδακτικοί στόχοι τους οποίους θα υλοποιούν εκπαιδευτικοί και μαθητές, χρησιμοποιώντας τις προσφορότερες μεθόδους και με αυξημένη τη δυνατότητα αυτενέργειας.

6  Σημαντικό λόγο στη σύνταξη και διαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος κάθε ενότητας πρέπει να έχουν:

 α) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,

β) οι αντίστοιχες επιστημονικές ενώσεις και

γ) τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα, με την ισότιμη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων στις ομάδες σύνταξης αναλυτικών προγραμμάτων.

7  Αμεση κατάργηση του ενός σχολικού εγχειριδίου και εισαγωγή του πολλαπλού εναλλακτικού βιβλίου, που θα επιλέγεται από τη σχολική μονάδα, η οποία έχει παράλληλα τη δυνατότητα παραγωγής διδακτικού υλικού με βάση τα αναλυτικά προγράμματα.

8  Η επιτυχής ολοκλήρωση του λυκείου να οδηγεί στην απόκτηση εθνικού απολυτηρίου έπειτα από εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο με νέα μορφή και νέες διαδικασίες ποιοτικής αξιολόγησης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με προφορικές εξετάσεις, συνθετική εργασία κι άλλες ανάλογες δοκιμασίες.

9  Τα διάφορα τμήματα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ να καθορίζουν τον τρόπο εισδοχής των νέων φοιτητών.  Κάποια από τα τμήματα να μπορούν να απαιτήσουν μόνο εθνικό απολυτήριο και να δέχονται εισακτέους ανάλογα με τον βαθμό του. Αλλα, τα πιο περιζήτητα, να μπορούν να απαιτούν και βαθμολογία των υποψηφίων σε συγκεκριμένα μαθήματα, να θέτουν συντελεστές βαρύτητας γι’ αυτά, καθώς και άλλους τρόπους επιλογής που θα τους καθορίσουν τα ίδια τα τμήματα.

10  Η εισαγωγή θα γίνεται αφού ο υποψήφιος καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βαθμούς μαθημάτων, εθνικό απολυτήριο και βαθμό του, φάκελο εργασιών και φάκελο δραστηριοτήτων) στα τμήματα των ΑΕΙ ή των ΤΕΙ, επιλέγοντας ο ίδιος με βάση τις επιθυμίες του και ιεραρχώντας ανάλογα τις σχολές επιλογής του.

ΠΗΓΗ:  Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 14 Ιουνίου 2009, http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=54245 

Σημείωση admin:  Είπατε κάτι; Δεν ακούγεται δυνατά…. Απλά δυστυχώς δικαιώθηκε από το πρόσφατο προεκλογικό της εκπαιδευτικό πρόγραμμα η Εκπ. Παρέμβαση Αχαΐας, τόσο γρήγορα και τόσο άχαρα…