Όλοι οι κλάδοι και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών β/ θμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν αντικείμενο διδασκαλίας και ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ θα πρέπει να έχουν σε 1η ανάθεση τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους

 Π.Ε.Τ.Ε.Ε.Μ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1­ ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ,
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1974 
Ταχ  Δ/νση.
:  Τ.Θ. 43104, Τ.Κ. 12 104
Web site : www.peteem.gr
 Ηλ/κή. Δ/νση ΤΕ1 : e-mail: 
peteem1@hotmail.com  

Αριθ. Πρωτ. 5/09,  ΑΘΗΝΑ 6 Ιουλίου 2009  

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας αποδεκτών   

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

        ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

 

Επειδή επιχειρείται η αναδιατύπωση των αναθέσεων μαθημάτων ειδικότητας και των εργαστηρίων στους εκπαιδευτικούς στη β/θμια ΤΕΕ, μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του κλάδου μας και της ΟΛΜΕ, με το παρόν υπόμνημα θέλουμε να υπενθυμίσουμε, προς όλους τους αρμόδιους παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας και στην πολιτική ηγεσία ταυτόχρονα, ότι η απαξίωση των επαγγελματικών τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων οδηγούν τα ΕΠΑ.Λ και την ΤΕΕ γενικότερα, σε ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση
Το παρόν υπόμνημα στοχεύει στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης στα σχολικά εργαστήρια των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ που εξυπηρετούνται στις περισσότερες περιπτώσεις από τα ΣΕΚ.  Με αφορμή τις  διαφορετικές προσεγγίσεις  που διαπιστώθηκαν κατά τις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας (401831/Γ2/7-4-2009) μεταξύ των μελών της (για τα αυτονόητα), και ενόψει της προετοιμασίας για την έναρξη της καινούργιας σχολικής χρονιάς 2009-2010, καμία πρόταση δεν πρέπει να προκριθεί χωρίς την παρουσία και την συμφωνία της ΠΕΤΕΕΜ και της ΟΛΜΕ, τουλάχιστον όσον αφορά τις αναθέσεις του κλάδου ΤΕ01 και κατ’ επέκταση της ΤΕΕ.

Στα πλαίσια αυτά και με γνώμονα την καλύτερη  λειτουργία των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ προτείνουμε:  
1.      Όλοι οι κλάδοι και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών β’ θμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν αντικείμενο διδασκαλίας και ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ θα πρέπει να έχουν σε 1η ανάθεση τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους, ώστε με βάση αυτά να μπορούν να διορίζονται, να έχουν μόνιμη οργανική θέση και να μπορούν να  μετατίθενται. (απόφαση 14ου συνεδρίου ΟΛΜΕ).

2.      Οι αναθέσεις μαθημάτων, όπως είναι κοινά παραδεχτό, εκτός από την επιστημονική τους διάσταση και τη βιωματική σχέση του εκπαιδευτικού με την ειδικότητα (εμπειρία), εμπεριέχουν έντονα στοιχεία εργασιακών δικαιωμάτων (θέση της ΟΛΜΕ). Τυχούσα δυσμενή διατύπωσή τους θα επιφέρει αλλαγές στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, όπως έγινε με τον κλάδο μας ΤΕ01 με την Υ.Α. αριθ. Πρωτ. 119052/Γ2/17-9-2008, με την οποία μας αμφισβητήθηκε ευθέως το ισχύον υπαλληλικό και παιδαγωγικό «καθεστώς» (βλέπε εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία 26/9/2008 ΠΕΕΤΕΜ) των εργαστηριακών καθηγητών σε αντίθεση με τον 1566/85 και τις πάγιες συνταγματικές διατάξεις.

3.      Η θέση αυτή, δηλ.το να έχουν αντικείμενο διδακτικής απασχόλησης όλοι οι κλάδοι των εκπ/κών και ο ΤΕ01, εκτός  του ότι δεν είναι συντεχνιακή, είναι ταυτόσημη με την αντίστοιχη θέση της ΟΛΜΕ και όλων των μελών της ομάδας εργασίας, όπου εξασφαλίζονται εργασιακά και δεν αμφισβητείται το ισχύον status (πριν την απόφαση του 2008) στις διάφορες ειδικότητες κάθε κλάδου, δηλαδή ουσιαστικά οι εργασιακές συνθήκες κάτω από τις οποίες διορίστηκαν, μετατέθηκαν και διδάσκουν τα εργαστηριακά και τα αμιγώς τεχνολογικά μαθήματα ειδικότητας που έχουν άμεση σχέση με το εργαστήριο, καθώς και τα εργαστηριακά σχεδιαστικά μαθήματα όλα αυτά τα χρόνια Ν.580/70, 576/77 και 1566/85.

4.      Θεωρούμε ότι στα πλαίσια τις σύζευξης της θεωρίας και πράξης είναι αυτονόητη η ανάθεση τεχνολογικών μαθημάτων ειδικότητας και άλλων υποστηρικτικών μαθημάτων του τομέα, όπως ΣΕΠ κ.λ.π. τα οποία έχουν άμεση σχέση με το εργαστήριο σε πρώτη και δεύτερη ανάθεση στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το αντίστοιχο εργαστήριο, χωρίς αποκλεισμούς κλάδων, ώστε να μην μεταφέρεται η διεξαγωγή των μαθημάτων αυτών αντί του φυσικού τους χώρου, που είναι το εργαστήριο, στις αίθουσες διδασκαλίας.

5.      Για τις ειδικότητες σχεδιαστών και δομικών έργων, θεωρούμε πως πρέπει να διδάσκουν σε πρώτη ανάθεση την γενική σχεδίαση και τα σχέδια της ειδικότητας τους  οι ΤΕ01 ενώ σε δεύτερη ανάθεση τα σχέδια όλων των άλλων ειδικοτήτων και τα μαθήματα ειδικότητας που συνδέονται με το εργαστηριακό μέρος της σχεδίασης σε προτεραιότητα.

6.      Για όποιες πιθανές αποκλίσεις έχουν παρατηρηθεί σε σχέση με τις δομικές αλλαγές που γίνονται στα συστήματα εκπαίδευσης και τις απαιτήσεις για συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες στην κάθε ειδικότητα, ας οργανωθούν ετήσια προγράμματα επιμόρφωσης από το ΥΠΕΠΘ για την εξομοίωση  όλων των κατηγοριών ώστε να εξομαλυνθούν και οι αντιθέσεις, στον καταμερισμό της εργασίας των καθηγητών των ειδικοτήτων. 

7.      Στα πλαίσια της αναβάθμισης της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης πρέπει να μειωθεί η αναλογία εκπαιδευτικού ανά μαθητές , σε 1:10 για όλα τα εργαστηριακά μαθήματα ενώ στο σχέδιο η αναλογία να είναι 1:12  σε όλους τους τύπους σχολείων.

8.      Ο εκσυγχρονισμός των αναλυτικών προγραμμάτων και μέσων είναι αναγκαίος όσο ποτέ άλλοτε, αφού τα Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου και των ΕΠΑ.Σ όπως λειτουργούν σήμερα, σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις στην κάθε ειδικότητα, τις ανάγκες των μαθητών και το επίπεδο δεξιοτήτων που απαιτούνται στη μέση βαθμίδα εκπαίδευσης. Δεν θα συμφωνήσουμε όμως και με την παιδαγωγική άποψη που προωθείται τελευταία ότι οι επαγγελματικές δεξιότητες στο εργαστήριο αποκτιούνται με μεθόδους προσομοίωσης σε βάρος της εποπτείας και καθοδήγησης των ειδικών τεχνικών εκπαιδευτικών!    

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο προσδιορισμός για την εξαγωγή των κενών και των  πλεονασμάτων από τα κατά τόπους ΠΥΣΔΕ, να είναι πλασματικά όσον αφορά τα εργαστηριακά μαθήματα και τις ανάγκες σε εργαστηριακούς εκπαιδευτικούς με την ανάλογη επαγγελματική εμπειρία.

9.  Το Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ θεωρεί ότι για παιδαγωγικούς λόγους πρέπει να υπάρχει  ισότιμη σχέση μεταξύ των συνδιδασκόντων για την ευθύνη διδασκαλίας και διεξαγωγής του εργαστηριακού μαθήματος, οπου όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στην κοινή διδασκαλία να έχουν  συντονιστή τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.  
Δηλώνουμε ότι το (λεγόμενο) πόρισμα που συνέταξαν κάποιοι εκπρόσωποι συλλόγων και αποστάλθηκε από τη διεύθυνση σπουδών του ΥΠΕΠΘ στο Π.Ι για γνωμάτευση, δεν μας εκφράζει, όπως και άλλους κλάδους (που δίκαια διαμαρτύρονται), αφού ούτε επιστημονική βάση έχει ούτε λύνει οριστικά το πρόβλημα των αναθέσεων ενώ ούτε καν αναφέρεται στους εργαστηριακούς καθηγητές, είτε από «άγνοια» είτε από σκοπιμότητα ή και από συντεχνιακή διάθλαση!  

Για τον λόγω αυτό εμμένουμε στις γραπτές μας δηλώσεις που καταθέσαμε στα πρακτικά της Ο.Ε. για όλα τα θέματα, καθώς και στην τελική μας επιφύλαξη και οπωσδήποτε δεν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της άγονης αντιπαράθεσης με άλλους συναδέλφους μας διαφορετικών κλάδων.   

Το χτύπημα της οργανικής θέσης στους ΤΕ1 και σε άλλους κλάδους στη ΤΕΕ δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από το συνδικαλιστικό κίνημα και γι’ αυτό το νέο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ πρέπει να ασχοληθεί άμεσα με το ζήτημα των αναθέσεων των μαθημάτων για να μην βρεθούμε προ εκπλήξεων στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως έγινε φέτος !  

 

Δείτε το (υπο κατασκευή) site της ΠΕΤΕΜ http://www.xpert.gr/peteem/

 

ΠΗΓΗ: http://www.anaitolika.gr/article.php?artro=5735