Με μισθούς ιδιωτικού τομέα και χωρίς επιδόματα θα προσλαμβάνονται

από την 1-1-2010 οι υπάλληλοι στο δημόσιο τομέα

 27-06-06

        Να χαμηλώσει ακόμη περισσότερο τους ήδη χαμηλούς μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων θα επιχειρήσει η Κυβέρνηση με νομοσχέδιο που ήδη επεξεργάζονται τα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών. Το νομοσχέδιο θα αφορά το μισθολόγιο με το οποίο θα προσλαμβάνονται οι υπαλληλοι του δημοσίου τομέα και ανάμεσά τους οι εκπαιδευτικοί από την 1-1-2010.

Αναλυτικά

         Με μισθούς ιδιωτικού τομέα και χωρίς επιδόματα θα προσλαμβάνονται από την 1-1-2010 οι υπάλληλοι στο δημόσιο τομέα. Μέχρι το φθινόπωρο θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο, που επεξεργάζονται από κοινού τα υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, που θα επιφέρει θεαματικές αλλαγές στο μισθολόγιο στο δημόσιο τομέα, αλλά θα αφορά αποκλειστικά όσους προσλαμβάνονται από το 2010 και μετά, και όχι όσους είναι διορισμένοι ήδη στο δημόσιο. Βασική αρχή του νέου μισθολογίου θα είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, θα έχουν τις ίδιες αμοιβές, εφόσον έχουν τα ίδια προσόντα και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, ενώ το επίπεδο των αμοιβών τους θα είναι αντίστοιχο με τα ισχύοντα στο ιδιωτικό τομέα, όπως ορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αλλά χωρίς να θίγεται η μονιμότητα.

Αυτό θα ισχύει ανεξάρτητα από το υπουργείο ή το δημόσιο φορέα που απασχολούνται, ενώ σήμερα υπάρχουν χαοτικές διαφορές.

Το ενιαίο μισθολόγιο για τους νεοπροσλαμβανόμενους στο δημόσιο θα προβλέπει παράλληλα τα ακόλουθα:

– Η προσαρμογή των βασικών μισθών σε χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα, με στόχο να προσεγγίσουν τα επίπεδα των βασικών μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

– Με εξαίρεση τα επιδόματα οικογενειακής κατάστασης και τα επιδόματα με βάση τους τίτλους σπουδών, οι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα εισπράττουν πολλά από τα υπόλοιπα επιδόματα που καταβάλλονται σήμερα.

– Κεντρικός στόχος είναι να υπάρχει ένας βασικός μισθός, οποίος θα προσαυξάνεται μόνο με επιδόματα οικογενειακής κατάστασης, και των σπουδών.

– Σήμερα, καταβάλλονται σε διάφορες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, περίπου 40 επιδόματα, σε 25 γενικές κατηγορίες υπαλλήλων, ανάλογα με τη θέση, την ειδικότητα, την περιοχή (παραμεθόριος) που υπηρετούν τα έτη υπηρεσίας κλ.π.

 

Ορισμένα από τα επιδόματα είναι:

Εξωδιδακτικής Απασχόλησης Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οριζόμενο σε 321,64 ευρώ.

Προβληματικών και Παραμεθόριων Περιοχών (από 33 έως 110 ευρώ)

«Νοσοκομειακό και Τροφής», για το προσωπικό των Νοσοκομείων και Θεραπευτηρίων της χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), των Κέντρων Υγείας και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, που κυμαίνεται από 245 έως 345 ευρώ το μήνα.

Επίδομα καθαριότητας στους υπαλλήλους των ΟΤΑ, αλλά και στο προσωπικό που εποπτεύει τους υπαλλήλους καθαριότητας.

Μεταφραστών – Διερμηνέων, οριζόμενο σε 30 ευρώ.

Πληροφορικής που κυμαίνεται από 44 έως 88 ευρώ.

Αρχαιολογικών ερευνών, στους αρχαιολόγους του υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, που ανέρχεται σε 230 ευρώ.

Ειδικής απασχόλησης, για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κυμαίνεται από 88 έως 245 ευρώ.

Ειδικής απασχόλησης υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που φτάνει σε 50 ευρώ.
Το κίνητρο απόδοσης που διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε υπάλληλος ως εξής: σε 86 ευρώ για τους ΥΕ, σε 96 ευρώ για τους ΔΕ, σε 120 ευρώ για τους ΤΕ, σε 135 ευρώ για τους υπαλλήλους Τ.Ε με πτυχίο ΤΕΙ και σε 150 ευρώ για τους υπαλλήλους ΠΕ με πτυχίο πανεπιστημίου.

 

Επίδομα θέσης ευθύνης. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλονται τα ακόλουθα επιδόματα:

            Προϊστάμενοι διευθύνσεων διοίκησης 130 ευρώ.

            Προϊστάμενοι υποδιευθύνσεων σε 70 ευρώ.

            Προϊστάμενοι τμημάτων διοίκησης σε 65 ευρώ.

            Προϊστάμενοι αυτοτελών γραφείων διοίκησης και παιδικών σταθμών σε 25 ευρώ.
            – Προϊστάμενοι εκπαίδευσης.

            Σχολικοί σύμβουλοι και προϊστάμενοι διευθύνσεων Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης 175 ευρώ.

            Προϊστάμενοι γραφείων Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης 135 ευρώ.

            Διευθυντές ενιαίων και τεχνικών Λυκείων 130 ευρώ.

            Διευθυντές Γυμνασίων, Τεχνικών και επαγγελματικών Σχολών, τετραθέσεων και άνω δημοτικών σχολείων 115 ευρώ.

            Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων υπεύθυνοι τομέων σχολικών εργαστηρίων κ.λπ. 70 ευρώ.

            Προϊστάμενοι μονοθέσεων έως τριθέσεων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων 35 ευρώ.

            Εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι τομέων 110 ευρώ.

 

Οι έλεγχοι

Στο μεταξύ, συστηματικούς ελέγχους στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα διενεργεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μέσω της νέας υπερδιεύθυνσης που δημιουργείται. Πρόκειται για τη Γενική Διεύθυνση Μισθών, στόχος της οποίας θα είναι η ενιαία διενέργεια ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων του προσωπικού που καταβάλλει το δημόσιο.

Βασικός στόχος της νέας υπηρεσίας θα είναι ο έλεγχος των επιδομάτων, στο δημόσιο τομέα.

 

Πηγή: ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, 26/7/2009

ΠΗΓΗ: http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank26_7_9_0221.php