ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την Ειδικότητα Προγραμματιστών κλάδου ΤΕ01-13»

      Κύριε Υφυπουργέ,

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των σχολικών εργαστηρίων (ΣΕ) και των ΣΕΚ, το ΥΠΕΠΘ στελεχώνει, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τομέα πληροφορικής, με μόνιμους εργαστηριακούς καθηγητές του κλάδου μας ΤΕ01-13 ειδικότητας Προγραμματιστών Η/Υ.

ΑΘΗΝΑ 25-08-2009ΑΡ. ΠΡΩΤ.50

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

    ΠΡΟΣ  

  1. ΥΠΕΠΘ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΤΖΟΥ

     –   κ. ΓΟΥΣΗ (Ειδ. Γραμματέα)

–         Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε

–         Δ/ΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

          ΤΜΗΜΑΤΑ: Β’ – Δ’

     Α. Παπανδρέου 37 – Τ.Κ. 151 80 –

                ΜΑΡΟΥΣΙ

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

–         ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

(Τμήμα ΤΕΕ)

–         ΠΕΡ. Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΩΡΑΣ

–         Δ/ΝΣΕΙΣ & ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

–         ΟΛΜΕ

–         ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ,

–         Συναδέλφους 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1­ ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1974                                                                           ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ (Γραφεία: ΟΛΜΕ )

……………………………………………

Δ/νση Ταχ. Αλληλογραφίας:

           Τ.Θ. 43104

           Τ.Κ. 12 104

…………………………………………….

Ηλεκτρονική Δ/νση:

www.peteem.gr  

 

emailpeteem1@otenet.gr 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       

  6977 982673 

Mail: kkordato@otenet.gr

 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την Ειδικότητα Προγραμματιστών κλάδου ΤΕ01-13»

      Κύριε Υφυπουργέ,

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των σχολικών εργαστηρίων (ΣΕ) και των ΣΕΚ, το ΥΠΕΠΘ στελεχώνει, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του τομέα πληροφορικής, με μόνιμους εργαστηριακούς καθηγητές του κλάδου μας ΤΕ01-13 ειδικότητας Προγραμματιστών Η/Υ.

Εκτός των γενικότερων ενστάσεων που υπήρξαν από την πλευρά μας για τις αναθέσεις μαθημάτων του κλάδου μας, με το παρόν υπόμνημα θέλουμε να αναδείξουμε τις αρνητικές αντιφάσεις των διαφόρων αποφάσεων των διευθύνσεων και υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ, όσον αφορά τον υποβιβασμό της συγκεκριμένης ειδικότητας του κλάδου μας, όπως επίσης γίνεται και με πολλές άλλες ειδικότητες του κλάδου ΤΕ01 (έχουμε καταθέσει σχετικό υπόμνημα για τις αναθέσεις).

Συγκεκριμένα:

Α) Ανάθεση εργαστηριακής διδασκαλίας     

Με τα ισχύοντα για τις αναθέσεις μαθημάτων, στην ειδικότητα Προγραμματιστών Η/Υ Κλάδου ΤΕ01-13, δεν φαίνεται πουθενά οι συνάδελφοι να έχουν 1η ανάθεση στα εργαστήρια, ενώ δεν υπολογίζονται καν στο εκπαιδευτικό προσωπικό, εκτός εκείνων των  περιπτώσεων που οι σύλλογοι των διδασκόντων και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων ξεπερνούν όλες αυτές τις ασάφειες και αντιφάσεις και «αντιμετωπίζουν» στο μέτρο του δυνατού, με έναν «ισότιμο» τρόπο τους συναδέλφους μας στο ζήτημα των αναθέσεων (οργανικών θέσεων, μεταθέσεων) που το ΥΠΕΠΘ κεντρικά αρνείται να το πράξει

 

Β) Υπεύθυνοι εργαστηρίων πληροφορικής ΕΠΑ.Λ

Με την απόφαση Αριθ. Πρωτ. 86214 / Γ7 /17-07-2009, όπου καθορίζεται η διαδικασία ορισμού Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ, ζητείται από τους συλλόγους των διδασκόντων να προτείνουν (κατά προτεραιότητα από τους κλάδους ΠΕ19 ή ΠΕ20) για τη θέση του Υπεύθυνου για κάθε Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. του σχολείου. Κάτι τέτοιο όμως δεν καθορίζεται από πουθενά, δηλαδή ο αποκλεισμός των συναδέλφων ΤΕ01-13 ειδικότητας Προγραμματιστών Η/Υ από την διαδικασία επιλογής τους ως υπευθύνων εργαστηρίων! Ταυτόχρονα οι σύλλογοι των διδασκόντων εξωθούνται στα όρια της νομιμότητας και της υποβάθμισης ενός μέρους των διδασκόντων του Συλλόγου τους αφού «παράνομα» εισηγούνται την πρόκριση συναδέλφων για τη θέση του υπευθύνου των εργαστηρίων των Η/Υ μόνο επειδή ανήκουν στους συγκεκριμένους κλάδους έναντι των συναδέλφων του κλάδου ΤΕ01 !

 

Γ) Πιστοποίηση βασικών γνώσεων πληροφορικής

Με έκπληξη είδαμε το ΥΠΕΠΘ να συμπεριλαμβάνει, μεταξύ των υπόχρεων ειδικοτήτων για πιστοποίηση των βασικών γνώσεων πληροφορικής και τους συναδέλφους της ειδικότητας προγραμματιστών Η/Υ του κλάδου μας ΤΕ01-13, χωρίς να τους εξαιρεί, όπως έκανε με τους κλάδους ΠΕ19-20 με αποτέλεσμα να τους αμφισβητεί για κάτι που η ίδια πολιτεία τους διόρισε και μάλιστα όταν οι περισσότεροι από αυτή την κατηγορία κατέχουν και δεύτερο πτυχίο Π.Ε. (πληροφορικής, φυσικού, μαθηματικού, παιδαγωγικών ακαδημιών κ.α) το οποίο χρησιμοποίησαν για να διοριστούν αντί της ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ που απαιτείται για τον κλάδο ΤΕ01!

Αυτό κ. υφυπουργέ και αν είναι… μεταρρυθμιστικό !

 

Το Δ.Σ της ΠΕΤΕΕΜ απαιτεί να αποκατασταθεί η πραγματικότητα για την ειδικότητα των προγραμματιστών Η/Υ και να τροποποιηθούν όλες αυτές οι αρνητικές και προσβλητικές διατάξεις για το χώρο της εκπαίδευσης και να αντιμετωπίζονται οι συνάδελφοί μας αυτοί, ισότιμα τουλάχιστο στο δικαίωμα της συνέχειας στην εργασία με αξιοπρέπεια και με όλα αυτά που ίσχυαν όταν διορίστηκαν.

Είναι αδιανόητο υπηρεσιακά και εκπαιδευτικά να υπάρχουν εκπαιδευτικοί που να μην έχουν 1η ανάθεση διδασκαλίας άρα και εκπαιδευτική ιδιότητα χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο ή χωρίς να έχει προβληθεί τεκμηριωμένα από κάποιο θεσμικό όργανο κάτι το επιλήψιμο.

Για μας η λύση είναι  για το χώρο του εργαστηρίου στη β/θμια ΤΕΕ: Η λειτουργική επιμόρφωση-κατάρτηση και απόκτηση εμπειριών όλων των εργαστηριακών καθηγητών και όλων των κλάδων που εμπλέκονται στην εργαστηριακή εκπαίδευση με ταυτόχρονη εξομοίωσή τους, κάτι που η πολιτική ηγεσία και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΠΘ χρόνια τώρα δεν προκρίνουν, αρνούμενοι τη πραγματική διάσταση των νέων τεχνολογιών.