Του Στέλιου Μαρίνη*

Κάθε χρόνο, πέρα από τα θεωρητικά ζητήματα που προκύπτουν για τη μελέτη των βάσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων ή ερωτημάτων που πρέπει να διερευνηθούν, με δυσκόλευε η συγκέντρωση όλων των δεδομένων σε ενιαίο πίνακα, καθώς και η ταξινόμηση των βάσεων ανά Επιστημονικό Πεδίο.

Έχοντας πια βρει τον τρόπο να το επιτυγχάνω με σχετικά μικρό κόπο, σκέφθηκα ότι είναι καλό να δώσω σε όποιον θέλει να μελετήσει τις βάσεις από πολλές παραμέτρους  το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας. Αυτή η δημοσιοποίηση είναι και μια απάντηση σε όσους φυλάνε ζηλότυπα σε κλειδωμένα αρχεία τις αντίστοιχες επεξεργασίες.

 

Όποιος πράγματι ασχολείται με την έρευνα νιώθει αλληλέγγυος με όλους τους άλλους ερευνητές. Στόχος μιας έρευνας ή ανάλυσης δεν είναι η προσωπική προβολή του ερευνητή ή η εξασφάλιση δημοσιότητας, αλλά η απάντηση σε επιστημονικά ερωτήματα.

Αν οι πίνακες που δημοσιεύω βοηθήσουν κάποιο συνάδελφο να κάνει μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, θα έχει κερδίσει η έρευνα και όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτήν. Βέβαια, όλα αυτά θα ήταν περιττά αν το ΥΠΕΠΘ έδινε με λιγότερη φειδώ ό,τι στατιστικά στοιχεία χρειάζεται κάποιος για να μελετήσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και να τα συνδέσει με άλλους παράγοντες.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ 1ου ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ    (αρχείο .xls)

  Στην τελευταία στήλη ο όρος ΒΑΣΗ ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΗ εννοεί ότι έχω κάνει αναγωγή της βάσης των τμημάτων με ειδικό μάθημα σαν να είχαν άριστα τα 20000 μόρια.

Στη στήλη ΕΠ το 0 δείχνει ότι η σχολή ανήκει μόνο σε ένα ΕΠ. για παράδειγμα 10 στο 1ο, 20 στο 2ο  κ.ο.κ., ενώ οι άλλοι διψήφιοι προσδιορίζουν τα δύο ΕΠ στα οποία ανήκει η σχολή. Τέλος στη στήλη ΕΙΔ αναγράφεται ο αριθμός των ειδικών μαθημάτων.

* Ο Σ. Μαρίνης είναι εκπαιδευτικός, ερευνητής, συγγραφέας, oldmath@otenet.gr