«… Κατ’ αρχήν δεσμευόμαστε για την συνέχεια αλλά και την αναβάθμιση του διαλόγου συνολικά για την παιδεία, όχι μόνο για το λύκειο και την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο διάλογο αυτό η κυβέρνηση προσέρχεται με προτάσεις, χωρίς επικοινωνιακά τεχνάσματα και προσχήματα «μηδενικής βάσης».

xristofilopouloy-sklgjsladg

Σε ότι αφορά τη λυκειακή παιδεία, στόχος μας είναι να δημιουργηθεί το νέο λύκειο, ως αυτοδύναμη εκπαιδευτική βαθμίδα με μορφωτική και επαγγελματική αξία που πιστοποιείται με το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο δίνεται μετά από γενικές και αντικειμενικές εξετάσεις σε επιλεγμένο αριθμό μαθημάτων.

Τα προγράμματα σπουδών αναμορφώνονται με εισαγωγή μαθημάτων επιλογής και σταδιακό περιορισμό των γνωστικών αντικειμένων, η σχολική ζωή ενισχύεται με αθλητικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Επίσης, στοχεύουμε στη διεύρυνση των επιλογών των μαθητών σε προγράμματα, με την αναδιοργάνωση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία αυτοδύναμου Τεχνολογικού Λυκείου, οι ειδικότητες του οποίου θα διασυνδεθούν με τις ανάγκες της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Η αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης θα λειτουργήσει ως κλειδί για την ευρύτερη αναμόρφωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την έννοια ότι το τεχνικό και επαγγελματικό λύκειο αφενός θα παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για να βρούν δουλειά τα παιδιά και αφετέρου θα συντηρεί το ενδιαφέρον τους για το σχολείο.

 

Το εξεταστικό σύστημα θα αλλάξει σταδιακά, ώστε να μη αιφνιδιάζονται οι μαθητές και οι οικογένειές τους. Στόχος των αλλαγών είναι να αποσοβηθεί η ανάγκη της φροντιστηριακής προετοιμασίας και της μηχανικής αποστήθισης και να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη των μαθητών. Οι εξετάσεις για το Εθνικό Απολυτήριο, θα διεξάγονται κεντρικά, με διαδικασίες που διασφαλίζουν το αδιάβλητο (π.χ. επιλογή θεμάτων από τράπεζα θεμάτων σταθμισμένης δυσκολίας).

 

Τέλος, βάσει του Εθνικού Απολυτηρίου, τα ανώτατα ιδρύματα θα θέτουν τους όρους εισαγωγής στη Σχολή ή στο Πανεπιστήμιο, και όχι στο Τμήμα, δίνοντας μεγαλύτερο εύρος επιλογών στον υποψήφιο. Οι προτάσεις του δικού μας προγράμματος θα τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου.

 

Απόσπασμα από συνέντευξη της υφ. Παιδείας Ε. Χριστοφιλοπούλου στην εφημ. ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ (Κυριακή 25/10/2009)

 

ΠΗΓΗ: http://www.alfavita.gr/ank_b/ank30_10_1223.php