1) Αποτελέσματα εκλογών της ΕΛΜΕ Δράμας  2009

Ψήφισαν 658
Άκυρα – Λευκά 39
Έγκυρα 619

 

Συνδυασμοί Ψηφοδέλτια Έδρες Ποσοστό
ΔΑΚΕ :           210 3 33,92%
ΠΑΣΚ :       196 2 31,66%
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ :                  117 2 18,9%
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ:  53 0 8,56%
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ: 43 0 6,94%

 

(Από http://www.alfavita.gr/ank_b/ank10_12_9_0755.php )

 

2)    Για το Δ.Σ. Α΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΕΚΛΟΓΕΣ  9-12-2009

Ψήφισαν: 476 (501)      Άκυρα: 10 (11)      Λευκά: 13 (6)   Έγκυρα: 453 (484)

  ΔΑΚΕ ΑνεξάρτητηΣυνεργασίαΚαθηγητών ΠΑΣΚ ΕΣΑΚ
2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2009 2008 2007
ΨΗΦΟΙ 172 197 189 149 162 154 101 103 116 31 22 32
ΠΟΣΟΣΤΟ 38% 40,7% 38,5% 32,9% 33,5% 31,4% 22,3% 21,3% 23,6% 6,8% 4,5% 6,5%
ΕΔΡΕΣ 3 (3) 2 (2) 2 (2) 0 (0)

 

Εκλέγονται: Σκληρός Φώτης, Ρήγας Νίκος,  Καλογερής Δημήτρης(ΔΑΚΕ)

Γιαννούλου Νατάσα, Καρακώστας Κώστας (ΑΣΚ)

Κρήτας Όθωνας, Ξουργιάς Σπύρος (ΠΑΣΚ)

 

3)  Συγκριτικά Αποτελέσματα εκλογών ετών 2008 και 2009, στην Β’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής, 

(Αγ. Βαρβάρα, Αιγάλεω, Χαϊδάρι) (Από Ανεξ. Συνεργασία Καθηγητών)

Στις εκλογές που έγιναν στις 9 Δεκεμβρίου 2009 η Αγωνιστική Παρέμβαση και η ΠΑΣΚ είχαν σημαντική άνοδο ποσοστών και ψήφων ενώ η ΔΑΚΕ, η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ και η Αγωνιστική Συνεργασία είχαν σημαντική πτώση.  Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

  2008 2009
Ψήφισαν 604 561
Άκυρα – Λευκά 20 16
Έγκυρα 584 545
ΠΑΣΚ 138 (2) – 22,8% 160 (2) – 28,5%
Αγωνιστική Συνεργασία 151 (2) – 25,0%          114 (2) – 20,3
ΔΑΚΕ 137 (2) – 22,7% 113 (2) – 20,1%
Αγωνιστική Παρέμβαση   85 (1) – 14,0% 104 (1) – 18,5%
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ   73 (0) – 12,0% 54 (0) – 9,6%

(Από Αγωνιστική Παρέμβαση καθηγητών Β’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής)