ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ  ΑΔΕΔΥ ΣΤΟ ΤΠΔΥ   21/12/09

 

     Πραγματοποιήθηκε σήμερα 21/12/09 η μοναδική  δράση   της ΑΔΕΔΥ για το Δεκέμβριο, η  παράσταση  διαμαρτυρίας  συνδικαλιστικών στελεχών στο ΤΠΔΥ.  Συγκεντρώθηκαν στο πεζοδρόμιο, κάτω από το ταμείο,  γύρω στα 50 άτομα.

    Τετραμελής αντιπροσωπεία  ανέβηκε και συναντήθηκε με τον απερχόμενο (κατά δήλωσή του) πρόεδρο  και ένα ακόμη στέλεχος του ταμείου. Δόθηκαν στα μέλη της αντιπροσωπείας  δυο  έγγραφα  και από τα οποία φαίνεται ότι:

1)   Το έλλειμμα του ταμείου στις  30/11/09 ήταν 720 εκ.  €.

2)   Τα αποθεματικά του είναι 49.283.928 ευρώ.

3)   Κατατεθειμένες αιτήσεις για εφάπαξ 17.300.  Απαιτούμενη δαπάνη για την κάλυψή τους   710 εκ.  €. 

4)   Το  Δ.Σ. έχει αναστείλει   τη σύναψη του δανείου  των  200 εκατ  €  περιμένοντας τη θέση της  νέας κυβέρνησης.  Η πρόταση των τραπεζών είναι δάνειο για 15 χρόνια με σταθερό επιτόκιο  6%  άρα αν δώσουν 200 εκ θα πάρουν πίσω 280 εκ.

   Από την γενικότερη κουβέντα προέκυψαν επίσης τα εξής.

●  Το ταμείο  αυτή τη στιγμή είναι εντελώς  ανταποδοτικό.

●  Το ταμείο αγόρασε δυο τοξικά ομόλογα ένα 3 εκ που σήμερα έχει αξία 1,5 εκ  και ένα 10 εκ που σήμερα αξίζει  6,5 εκ.  Άρα  συνολική ζημιά   5 εκ.

 ● Υπάρχει  στη σκέψη  των μελών του Δ.Σ. να αυξήσει τις εισφορές των εργαζομένων, βάζοντας εισφορές και στα επιδόματα 2%, αλλά πάλι  η ελάφρυνση του ταμείου θα είναι μικρή.

 ●  Η αναλογία εργαζομένων συνταξιούχων θα είναι τέτοια στο σύντομο μέλλον το ταμείο  θα έχει πρόβλημα.  

   Εδώ θα πρέπει να πάρουμε υπόψη  ότι συνεχώς  το  ποσοστό των εργαζομένων στο δημόσιο με ελαστικές σχέσεις  εργασίας  αυξάνουν, άρα τα ταμεία στερούνται πόρους. Αν προσθέσουμε και το ρηθέν από τον υπουργό οικονομικών  «για κάθε πέντε που φεύγουν θα προσλαμβάνεται  ένας»  τότε…………

    Τελικά είναι σαφές  ότι αν το κράτος, πέρα από τα 720 εκ.,  τα επόμενα χρόνια δεν επιδοτεί  το ταμείο, αυτό   δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.