Η ΔΑΚΕ εύχονταν την σύγκρουση των συνδικαλιστικών μηχανισμών ΠΑΣΚ-ΕΑΣ και επομένως  την αποτυχία της προσπάθειας της Εκπ. Παρέμβασης, η οποία χωρίς να διεκδικεί τον πρόεδρο είχε ρίξει όλες τις δυνάμεις στις δεσμεύσεις και τα μέτρα στήριξης.

Φάνηκε ότι φτάσαμε στο παρά πέντε, αλλά ΠΑΣΚ και ΕΑΣ ναι προσέφεραν τελικά τον πρόεδρο στη ΔΑΚΕ, ενώ είχαν συμφωνήσει στις προγραμματικές δεσμεύσεις και μέτρα στήριξης, που πρότεινε η Εκπ. παρέμβαση, γιατί έμειναν δέσμιες των μηχανισμών τους και των όποιων φαντασιακών αγκυλώσεών τους.

 Η ΠΑΣΚ ήθελε πάσει θυσία τον ετήσιο πρόεδρο και το ΕΑΣ πάσει θυσία τον εξαμηνιαίο.

Ίδιο σενάριο με πέρισυ. Έδωσαν έτσι και τις δυο χρονιές τον πρόεδρο στη ΔΑΚΕ. Η αριθμητική των μηχανισμών δηλαδή… Με τη πράξη τους αυτή και οι δυο απέδειξαν πως το πρόγραμμα ήταν το όχημα για την πολιτική κατάληψη της θέσης του προέδρου (ως παρατάξεις που αντιστοιχούν σε πολιτικούς φορείς) και όχι ο στόχος για αυτόνομη συνδικαλιστική στάση.

Ειδικά στην έσχατη  εναλλακτική μας πρόταση   για ετήσια προεδρία με 1ο το ΕΑΣ, η μεν ΠΑΣΚ αποδέχτηκε με επικοινωνιακούς όρους (να την συζητήσει βλέποντα ςτο ΕΑΣ να την απορρίπτει), το δε ΕΑΣ όντως την απέρριψε μετά … βδελυγμίας!!!!  Έτσι αποκαλύφτηκαν οι  πραγματικές στοχεύσεις τους μέχρι κεραίας: Το πρόγραμμα όχημα για τη δική τους προεδρία και μόνο. 

Εμείς, μη θέτοντας από την αρχή υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου,  αρνηθήκαμε έτσι να  μπούμε στη λογική υπέρ του ενός αφού οι ίδιοι είχαν ήδη απορρίψει τη δυνατότητά  προγραμματικού προεδρείου. Η κατάθεση της υποψηφιότητάς μας της τελευταία στιγμή ήθελε να συμβολίσει αδιαίρετα δυο σημεία:

Α) Την άρνησή μας για ιδιαίτερη προτίμηση αφού και ΠΑΣΚ και ΕΑΣ στην ουσία απέρριψαν τη συγκρότηση προεδρείου με δεσμεύσεις.

Β) Την  συμβολική της στήριξη του προγράμματος που προτείναμε και αποδέχτηκαν ΠΑΣΚ και ΕΑΣ, όλη τη χρονιά και με όλους τους πρόσφορους τρόπους.

Έτσι στην τελική ψηφοφορία έλαβαν:

1) Αθαν. Σπίνος (3) – πρόεδρος μεοψηφίας

2) Παν. Γκόβας (2)

3) Χρ. Σιάχος (1)

4) Παν. Μπούρδαλας (1)

Η ψηφοφορία διακόπηκε, αφού δεν υπήρξαν υποψηφιότητες για τις άλλες θέσεις. Η ΔΑΚΕ δήλωσε ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Γραμματέα. Η ΠΑΣΚ αρνήθηκε κάθε συμμετοχή (όπως και πέρσι). Το ΕΑΣ δήλωσε στήριξη του λειτουργικού προεδρείου με την προϋπόθεση να συμμετάσχουν τρεις παρατάξεις.

Η Εκπ. Παρέμβαση δήλωσε ότι είναι τελευταία σε ψήφους και δεν θέτει υποψηφιότητα για τη θέση του Γραμματέα. Ταυτόχρονα αρνήθηκε τους έμμεσους εκβιασμούς από το ΕΑΣ.

Η ψηφοφορία διακόπηκε για τη Δευτέρα 25-01-2010 και ώρα 20.30.

Να σημειώσουμε ότι έχουμε μπροστά μα ς την εισήγηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με Γεν. Συνέλευση μέχρι την Παρασκευή 29-01-2010 αφού το Σάββατο 30-01-2010 έχει προγραμματιστεί Σύνοδος Προέδρων της ΟΛΜΕ εν όψει αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων.

 Το πολιτικό κέρδος, με τη στάση της Εκπ. Παρέμβασης, είναι οι προγραμματικές δεσμεύσεις και τα μέτρα στήριξης τα οποία εμείς θα τα τιμήσουμε πολλαπλά. 

 Το κύριο βάρος μας από εδώ και πέρα είναι η συλλογική, συνδικαλιστική – πολιτική και αγωνιστική ανύψωση του κλάδου από τη μια και οι πολυποίκιλες οριζόντιες συμμαχίες από την άλλη.

-Το «μικρό ραντεβού» των αδιορίστων-ωρομισθίων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το Σάββατο 23-01-2010 με τη στήριξη ΟΛΜΕ και ΔΟΕ.

– Το «μεγάλο ραντεβού» του ευρύτερου δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος στις 10 Φλεβάρη. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ανατροπή του αναδιανεμητικού συστήματος και τη διάλυση των μισθών από τη μια, και από την άλλη την πλήρη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών με τη προετοιμαζόμενη αντιδραστική περιφερειοποίησή της.

 

Παν. Μπούρδαλας, Πάτρα 21-01-2010