Απόσπασμα  από σχετικό «Δελτίο Τύπου» του Υπ. Παιδείας με ημερομηνία 31/03/2010

«Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  ανακοινώνονται οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2010.Οι έγκυρες αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανήλθαν σε 15.615. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 3.919 (ποσοστό 25,09%)….»

 

Αναλυτικά:

 

Πίνακας μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2010

 

Βάσεις μεταθέσεων δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2010