ΠΕΤΕΕΜ : «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ – ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕ1»

 
 

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ Δ/νση Ταχ. Αλληλογραφίας:                             Τ.Θ. 43104           Τ.Κ. 12 104

www.peteem.gr   Ηλ/κή. Δ/νση ΤΕ1 : e-mail:  peteem1@hotmail.com  

Τηλ. Επικοινωνίας: 6977982673 & 6942574782     ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25  ΑΘΗΝΑ 11/5/2010 

 

Θέμα: «Σχετικά με τα κενά και πλεονάσματα – αναθέσεις μαθημάτων ΤΕ1»  

Κυρία Υπουργέ 

Σας είναι γνωστό, ότι αυτή τη περίοδο  τα σχολεία σε συνεργασία με τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ προσδιορίζουν τα εναπομείναντα κενά και τα πλεονάσματα για τη νέα σχολική χρονιά, σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων του κάθε κλάδου των εκπαιδευτικών και του υπολογισμού των τμημάτων που θα λειτουργήσουν σε κάθε σχολική μονάδα.       

Από την εφαρμογή των αποφάσεων για τις αναθέσεις μαθημάτων, που διακρίνονται από λεκτικούς ακροβατισμούς και σκοπιμότητές, αντί κοινά παραδεκτών  λύσεων, από παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής σκοπιάς, έχουν δημιουργηθεί αμφίσημες καταστάσεις με σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων, όπως η Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008. Ένα από  τα σοβαρότερα προβλήματα ήταν η  αφαίρεση της 1ης ανάθεσης στο κλάδο μας και η άμεση τροποποίησή της μετά από τη θύελλα των διαμαρτυριών που ξέσπασε σε όλη τη χώρα. 

Διαβάστε όλη την ανακοίνωση στο σάϊτ  www.anaitolika.gr.