Ο.Λ.Μ.Ε., Eρμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255,  FAX: 210 32 37 382 – 33 11 338                    Αθήνα, 21.5.10

www.olme.gr,  e-mail: olme@otenet.gr                                                

                                                                                    ΠΡΟΣ: τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf: http://olme-attik.att.sch.gr/files/annolme/metasynedriaki2010.pdf

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου (άρθρ. 32 και 33 του Καταστ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Novotel» (Μιχ. Βόδα 4- 6, τηλ.: 210 8200700), τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010 και με ώρα έναρξης 10 π.μ..

Θέματα Η.Δ.

  1. Αποτίμηση της πορείας του κλάδου κατά τη συνδικαλιστική περίοδο 2009 – 10, εκτίμηση της συνδικαλιστικής συγκυρίας και προγραμματισμός της δράσης μας για τη συνδικαλιστική χρονιά 2010 – 11.
  2. Έγκριση του προϋπολογισμού του Τακτικού Ταμείου και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της ΟΛΜΕ για τη διαχειριστική περίοδο 2010 – 11 και του οικονομικού απολογισμού των παραπάνω ταμείων της ΟΛΜΕ για τη διαχειριστική περίοδο 2009 – 10.
  3. Έλεγχος των πεπραγμένων των αιρετών μελών του ΚΥΣΔΕ
  4. Απολογισμός του ΚΕΜΕΤΕ

Σημείωση: –Στο χρονικό διάστημα από σήμερα και μέχρι και τις 4 Ιουνίου 2010 από τη δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ μπορούν να υποβάλουν στην ΟΛΜΕ «κάθε θέμα με τις σχετικές γι’ αυτό προτάσεις, που κρίνουν ό,τι πρέπει να προστεθεί στα θέματα της Η.Δ. της τακτικής Γ.Σ.».

         – Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι οικονομικά τακτοποιημένες Ενώσεις.

ΤΟ ΔΣ