ΟΛΜΕ, Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255, FAX: 210 32 27 382

www.olme.gr, e-mail: olme@otenet.gr     

Αθήνα, 25/5/2010

Προς: ΔΣ ΕΛΜΕ, ΜΜΕ

Αποζημίωση μελών επιτροπών Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2010, επιτηρητών και βαθμολογητών

            Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη τακτική του Υπουργείου Παιδείας στο ζήτημα της αποζημίωσης των συναδέλφων, που μετέχουν  στις επιτροπές των Πανελλαδικών Εξετάσεων, στις επιτηρήσεις και τις βαθμολογήσεις των γραπτών. Ενώ οι Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν ξεκινήσει από τις 04-05-2010, με την εξέταση των αποφοίτων του Β’ Κύκλου των παλαιών ΤΕΕ, το Υπουργείο Παιδείας δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί το απαιτούμενο ποσό, για την αποζημίωση των συναδέλφων που εμπλέκονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

            Συγκεκριμένα, δεν έχει υπογραφεί η κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, η οποία καθορίζει το συνολικό ποσό, που θα διατεθεί για την αποζημίωση των εκπαιδευτικών και συνακόλουθα δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά ΧΕΠ (Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής). Υπενθυμίζουμε ότι το περσινό έτος τα ΧΕΠ είχαν εκδοθεί την 19 Μαΐου 2009. Με σχετικό έγγραφο μας την Παρασκευή 21 Μαΐου επισημάναμε τη σχετική καθυστέρηση του Υπουργείου Παιδείας και απαιτήσαμε την άμεση ενημέρωση μας για τις ενέργειες του στο συγκεκριμένο ζήτημα  και την άμεση υπογραφή της σχετικής απόφασης.

 

Μετά από αυτά, το Δ.Σ της ΟΛΜΕ θεωρεί ότι οι αμοιβές των εμπλεκομένων συναδέλφων είναι επισφαλείς. Αυτό σημαίνει ότι, είτε δε θα καταβληθεί καμία αμοιβή στους παραπάνω συναδέλφους, είτε θα πληρωθούν με τη διαδικασία των εντελλομένων, δηλαδή μετά την πάροδο αρκετών μηνών.

            Απαιτούμε την άμεση πληρωμή των συναδέλφων μας που απασχολούνται με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

            Υπενθυμίζουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ότι πολλοί συνάδελφοι για λόγους διαφάνειας των εξετάσεων έχουν μετακινηθεί σε άλλα νησιά από αυτά που υπηρετούν, ή μετακινούνται καθημερινά σε απομακρυσμένα σχολεία της ηπειρωτικής χώρας.

            Επειδή μέχρι σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας  δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια για την αποζημίωση των συναδέλφων, το Δ.Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε να προτείνει την αποχή των βαθμολογητών από τα καθήκοντά τους την Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 (μετά τη λήξη της εξέτασης των φυσικώς αδυνάτων μαθητών).

Καλούμε όλα τα ΔΣ των ΕΛΜΕ της χώρας να ενημερώσουν όλους τους συναδέλφους στα βαθμολογικά κέντρα που λειτουργούν στις περιοχές ευθύνης τους, ώστε να απέχουν μαζικά από τη βαθμολόγηση των γραπτών των Πανελλαδικών Εξετάσεων τη συγκεκριμένη μέρα.

            Απαιτούμε έστω και την τελευταία στιγμή το Υπουργείο Παιδείας να αναλογιστεί τις ευθύνες του απέναντι στους εκπαιδευτικούς και να φανεί συνεπές στις υποχρεώσεις του.

            Για το θέμα αυτό το ΔΣ της ΟΛΜΕ θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη 26/5/10.

            Το ΔΣ της ΟΛΜΕ επιφυλάσσεται για την οργάνωση ανάλογων δράσεων και την επόμενη εβδομάδα, αν δεν υπογραφεί η σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΠΗΓΗ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ