Του Βασίλη Κακαρούμπα  *

Οι διαστάσεις που παίρνει η κρίση που μαστίζει το καπιταλιστικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό σύστημα, δυστυχώς δικαιώνουν όσους μιλούσαν για βαθιά ιστορικού χαρακτήρα κρίση παρά και ενάντια στις αιτιάσεις για «πρόσκαιρη κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος» ή για «μια ακόμα περιοδική, συνηθισμένη».

Οι ελπίδες του νεοφιλελευθερισμού της «ελεύθερης αγοράς» εξαντλήθηκαν πριν τελειώσουν τα επινίκια. Οι κάθε λογής πληρωμένοι κοντυλοφόροι που επέχαιραν για το «τέλος της ιστορίας», το «τέλος των ιδεολογιών» ποιούν την νήσσαν απογυμνωμένοι σαν τους αξιολύπητους υποστηρικτές του «μαρασμού του κράτους».   

Όλο το άρθρο  στην «Αποικία Ορεινών Μανιταριών»