Τις  έκανε  η .. Αννούλα μας!!!

(έχει κι άλλες ο .. μπαξές.)

Ανάγκα και θεοί πείθθονται….

Ι)

Συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης σε Γραφεία Περιφερειακών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και τα Γραφείων A/βάθμιας και B/βάθμιας Εκπαίδευσης (19-08-10)

 

…………………………………………

 

Αποσπάσεις στην ΚΥ του Υπουργειου Παιδείας (28-07-10)

…………………………….

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κ.Υ. του Υπουργείου (01-07-10)

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2010-2011 (30-06-10)

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2010-2011 (30-06-10)

 

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/σεις και τα Γραφεία Β΄θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2010-11 (30-06-10)

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) για το σχολικό έτος 2010-2011 (30-06-10)

 

ΠΗΓΗ: http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=47%3A2010-02-16-10-08-47&Itemid=142&layout=default&lang=el

 

ΙΙ)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), για το σχολικό έτος 2010-2011 (30-06-10)

 

 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ο.Ε.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2010-2011 (30-06-10)

 

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ακαδημία Αθηνών για το σχολικό έτος 2010-2011 (30-06-10)

 

Απόφαση Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών ΔΕ και ΠΕ και Διοικητικών Υπαλλήλων στα ΠΕΚ για το σχολικό έτος 2010-2011 (30-06-10)

 

…………………………

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής κλάδου ΠΕ11, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΠΗΓΗ: http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=47%3A2010-02-16-10-08-47&Itemid=142&layout=default&lang=el&limitstart=20

 

 

ΙΙΙ)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κ.Υ. του Υπουργείου

–  Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Δ/νσεις και Γραφεία Εκπ/σης

–  Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το σχολ. έτος 2010-2011

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2010-2011

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στον Ο.Ε.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2010 – 2011

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στην Ακαδημία Αθηνών για το σχολικό έτος 2010-2011

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) για το σχολικό έτος 2010-2011

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2010-2011

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2010-2011

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις και τα Γραφεία Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2010-11

Αποσπάσεις εκπ/κών Δ.Ε. στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) για το σχολικό έτος 2010-2011

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), για το σχολικό έτος 2010-2011

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ο.Ε.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2010-2011

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ακαδημία Αθηνών για το σχολικό έτος 2010-2011

Αποσπάσεις ‐ Τροποποιήσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

 

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Παιδείας, http://www.ypepth.gr/el_ec_pagesst1062.htm

 

UP DATE: 30-08-2010, 17.30, 

1) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες – Ολα τα ονόματα [30-08-2010]

2)  Tοποθετήσεις αποσπασμένων καθηγητών στα ΙΕΚ [30-08-2010]

UP DATE: 31-08-2010, 18.50, 

1) Συμπληρωματικές αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Δ/νσεις και Γραφεία Εκπ/σης [31-08-2010]

2) Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το σχολ. έτος 2010-2011 [31-08-2010]