Αποχώρησαν λόγω ασφαλιστικής λαίλαπας και δυσοίωνου εργασιακού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο ερχόμενο «Νέο Σχολείο» το οποίο καταρρέει όπου εφαρμόστηκε (π. χ. Αγγλία), τριπλάσιοι καθηγητές από την προηγούμενη χρονιά (κάτι παραπάνω από 7500 ). Προσελήφθηκαν μαζί με τους πολύτεκνους περίπου 1500 εκπαιδευτικοί, οι λιγότεροι τις τελευταίες δεκαετίες. Τι θα κάνει όμως το Υπουργείο ελπίζοντας για να μη ξεσηκώσει γονείς, εκπαιδευτικούς μαθητές;

Παρά το γεγονός ότι μειώθηκε ο αριθμός των αποσπασμένων καθηγητών εκτός τάξης και ο αριθμός στα ελληνόγλωσσα σχολεία του απόδημου ελληνισμού (!!!) το Υπουργείο Παιδείας ετοιμάζεται για μεγάλη εργασιακή επίθεση τη νέα σχολική χρονιά.

Εκτός από τη συρρίκνωση του αριθμού των  τμημάτων μέσω της αντιπαιδαγωγικής αύξησης του αριθμού σ’ αυτά (μ. ό. προς τους 30 μαθητές) και αργότερα συγχωνεύσεις σχολείων μέσω και «Καλλικράτη» έχει αποφασίσει μέχρι στιημής την αύξηση της αναπλήρωσης και της ωρομισθίας εις βάρος της μονιμότητας και οργανικότητας:

Ι) ΚΟΡΟΪΔΙΑ και ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ: 10.800 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Το Υπουργείο Παιδείας συντηρεί την ωρομισθία για 10.800 εκπαιδευτικούς με «μισθό» χαμηλότερο από 200 ευρώ το μήνα!

 Όπως είναι ήδη γνωστό με την 33/2006 – 26-8 – 2010 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η  πρόσληψη επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (7.450) ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών και μέχρι τον αριθμό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα επτά χιλιάδων ( 1.117.000) ωρών καθώς και η πρόσληψη τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα  (3.350) Ωρομίσθιων  Εκπαιδευτικών και μέχρι τον αριθμό των πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων (527.904) ωρών.  

Πέρα από το γεγονός ότι ο εξευτελιστικός, για την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό, θεσμός της ωρομισθίας θα «ζει και θα βασιλεύει» και τη νέα σχολική χρονιά διαψεύδοντας όλες τις υποσχετικές του Υπουργείου Παιδείας που ακόμη είναι ζωντανές στα αυτιά μας (του τύπου «θα καταργήσουμε τον εξευτελιστικό θεσμό της ωρομισθίας) έρχεται τώρα (το Υπουργείο Παιδείας) να βαθύνει ακόμη περισσότερο τον εξευτελισμό: Οι 10.800 ωρομίσθιοι θα κληθούν να εργαστούν στα σχολεία Α/βάθμιας κα Β/βάθμιας εκπαίδευσης περίπου για 4 ώρες εβδομαδιαίως με «μισθό» λιγότερο από 200 ευρώ το μήνα.

 Αυτό προκύπτει από τον έλεγχο των θέσεων ωρομισθίων και των ωρών που έχουν εγκριθεί: Για τη πρωτοβάθμια εγκρίθηκαν 7.450 θέσεις ωρομισθίων που δε θα ξεπεράσουν τις 1.117.000 ώρες!!! Για τη δευτεροβάθμια 3.350 θέσεις για 527.904 ώρες!!!  Δηλαδή μοιράζονται  στο σύνολο 1.645.000 ώρες σε 10.800 ωρομίσθιους , ενώ την ΠΕΡΣΙΝΗ χρονιά για τον ίδιο περίπου αριθμό ωρομισθίων είχαν εγκριθεί 3.600.000 ΩΡΕΣ!!! http://www.alfavita.gr/anakoinoseis/ank21_8_9_911.php

Όσοι έχουν εργαστεί ως ωρομίσθιοι για 7-8-9 μήνες γνωρίζουν ότι παίρνουν μέχρι 11 ή 12 ώρες την εβδομάδα. Εύκολα με έναν υπολογισμό μπορείτε να διαπιστώσετε  πως με 1.645.000 ώρες προς έγκριση τα νούμερα δε βγαίνουν για 10.800 εκ/κούς.

Το υπουργείο όχι μόνο συντηρεί την ωρομισθία αλλά υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο τον εκπαιδευτικό και το Σχολείο.

ΠΗΓΗ: http://www.alfavita.gr/artro.php?id=8088

Δείτε και:

 Περίληψη εγκριτικής

Αθήνα, 26 Αυγούστου 201

ΘΕΜΑ : Έγκριση πλήρωσης θέσεων μονίμων Εκπαιδευτικών και  πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων  Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2010- 2011 (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006  (άρθρο 2, παρ. 1)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 Εγκρίνει για το σχολικό έτος 2010-2011 την πλήρωση θέσεων μονίμων Εκπαιδευτικών και την πρόσληψη Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2, περ. γ΄ του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 1 παρ. 2 περ. β  του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», ως ακολούθως:

 Α) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. την πρόσληψη επτά χιλιάδων  οκτακοσίων δέκα επτά  (7.817) Αναπληρωτών  Εκπαιδευτικών.

2. την πρόσληψη επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (7.450) ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών και μέχρι τον αριθμό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα επτά χιλιάδων ( 1.117.000) ωρών.

Β) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. την πρόσληψη επτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών (7.943) Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

2. την πρόσληψη τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα  (3.350) Ωρομίσθιων  Εκπαιδευτικών και μέχρι τον αριθμό των πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων (527.904) ωρών.

 

ΙΙ) Εργασιακή περιπλάνηση μονίμων

 «… Πάντως, με βάση τον φετινό σχεδιασμό ότι οι μετακινήσεις που θα χρειαστεί να γίνουν εκτιμώ ότι δεν θα ξεπεράσουν τις 2000….»,  Eύη Xριστοφιλοπούλου, Υφυπουργός Παιδείας, Διά Bίου Mάθησης και Θρησκευμάτων, Συνέντευξη στη Χαρά Καλημέρη,

Συνέντευξη στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 28/8/2010