-Αντε παιδιά για περάστε για την αβάθμια εκπαίδευση..

-Μα περιμένουμε διάθεση σε σε άλλο σχολείο της δευτεροβάθμιας..

– Μπα! Τώρα θα γίνετε πρόβατα. Θα υποταγείτε (αφού δεν ξεσηκώνεστε…)

-Για να δούμε….