ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                Πάτρα, 7– 09– 2010
Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ,  ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX : 2610 – 278776
http://aelmeahaias.wordpress.com, aelmeahaias@yahoo.gr

Ι) Για τον συλλογικό παιδαγωγικό και εργασιακό προσανατολισμό στους συλλόγους διδασκόντων

 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

Ανάμεσα στα μεγάλα παιδαγωγικά και συνάμα εργασιακά ζητήματα που ανοίγει η υπό ισχυρή επιτήρηση κυβέρνηση και στο δημόσιο αγαθό της παιδείας  μέσω των εξειδικεύσεων των «μνημονίων» επισημαίνουμε και παλεύουμε και για τα εξής:

1) Με βάση την απόφαση της ΟΛΜΕ: Συγκροτούμε τμήματα με οροφή τους 25 μαθητές (20 στις κατευθύνσεις, 10 στα εργαστήρια), αν χρειαστεί και με πράξη του συλλόγου διδασκόντων. Δεν παίρνουμε υποχρεωτικές υπερωρίες.  Η Α ΕΛΜΕ σε τέτοιες περιπτώσεις θα κηρύξει στάσεις εργασίες.  

2) Αναθέσεις μαθημάτων: Στηριζόμαστε στο κατακτημένο δικαίωμά μας με μαθήματα όχι μόνο 1ης, αλλά και 2ης ανάθεσης, στο ίδιο και σε διαφορετικό ΠΕ με βάση τις εξής αρχές:

Α) Οι συνάδελφοι που έχουν οργανική θέση, όπου λαμβάνεται υπόψη και η αρχαιότητα, συμπληρώνουν το ωράριό τους.

Β) Σε περίπτωση που λείπουν ελάχιστες ώρες ο αριθμός των ωρών μοιράζεται δίκαια.

Γ) Συνάδελφοι που για διάφορους λόγους δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση των μαθημάτων 2ης ανάθεσης, εννοείται ότι παραμένουν να συμπληρώσουν το ωράριό τους με τις κείμενες διατάξεις (π. χ. διάθεση σε άλλο σχολείο της περιοχής τοποθέτησής τους).

3) Συμπλήρωση ωραρίου στα δημοτικά των σχετικών ειδικοτήτων: Δεν αποδεχόμαστε, όχι μόνο προφορικές, αλλά και τυχόν γραπτές τοποθετήσεις στα δημοτικά εάν έχουμε εθελοντικά ζητήσει την διάθεσή μας, πριν συμπληρωθούν όλα τα σχετικά κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διεκδικούμε μαζί με το συνδικάτο σχολεία στην περιοχή τοποθέτησής μας. Υπενθυμίζουμε ότι το διδακτικό μας ωράριο είναι αυτό της δευτεροβάθμιας (21, 19, 18, 16 ανάλογα με τα χρόνια εκπ. υπηρεσίας).

4) Επαγρυπνούμε για διαδικασίες παράνομων μετεγγραφών μαθητών: Καλούμε τους αρμόδιους διευθυντές των σχολείων να μην εγκρίνουν παράνομες ή παράτυπες μετεγγραφές μαθητών. Επιστούμε την προσοχή ότι έχουμε γίνει γνώστες στο παρελθόν για μεμονωμένες προσπάθειες μετεγγραφών χρησιμοποιώντας σχολεία ως «μαξιλαράκια». Στην νέα επικίνδυνη περίοδο που διανύουμε τέτοιες ενέργειες και για οποιανδήποτε λόγω θα καταγγέλλονται ποικιλότροπα και από το σωματείο. 

5) Σε κάθε περίπτωση πιθανές αντιπαιδαγωγικές ή αντεργασιακές ενέργειες της διοίκησης να καταγγέλλονται μαζί με το σύλλογο διδασκόντων  και το σωματείο.

Για το ΔΣ

Ο  Πρόεδρος                                                                           Ο  Γραμματέας

Σπίνος Αθανάσιος                                                                     Σιάχος Χρήστος

 

ΙΙ) 

Α) ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.

Β) ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας καλεί τους συλλόγους εκπαιδευτικών των σχολείων ευθύνης του να εφαρμόσουν τις οδηγίες του ΔΣ της ΟΛΜΕ που περιγράφονται στην ανακοίνωση του (3/9/2010) όπως και τις κατευθύνσεις μας για τις αναθέσεις και μετεγγραφές των μαθητών, που συνημμένα αποστέλλουμε. Οι γενικότερες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, αλλά και οι δραματικές εξελίξεις που ξεκίνησαν στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης, επιβάλλουν την ενεργό συμμετοχή μας και την καθολική αντίσταση μας. Με επίκεντρο το σωματείο οι σύλλογοι οφείλουν να  διαδραματίσουν ενεργό ρόλο. Τα σχολεία να λειτουργήσουν με εκπαιδευτικά – παιδαγωγικά κριτήρια και μόνο.

ΚΑΛΟΥΜΕ

1)      Τους συλλόγους εκπαιδευτικών πριν και κατά την πρώτη τους παιδαγωγική συνεδρίαση και με βάση τις ανακοινώσεις του ΔΣ της ΕΛΜΕ (1/9/2010), καθώς και την προαναφερθείσα ανακοίνωση του ΔΣ της ΟΛΜΕ, να συζητήσουν, να καταγράψουν και να προχωρήσουν στη διατύπωση κρίσεων και προτάσεων, οι οποίες δύναται να κατατεθούν και γραπτώς στη συνάντηση των αντιπροσώπων των σχολείων με το ΔΣ της ΕΛΜΕ. Τα θέματα που προτείνονται είναι:

  • Αριθμός μαθητών, τμήματα, ενέργειες του συλλόγου.
  • Επάρκεια εκπαιδευτικού προσωπικού, κενά, υπερωρίες,  διευθυντικό προσωπικό, γραμματείες, κλπ.
  • Τυχόν προβλήματα με τις Β΄ αναθέσεις και διαθέσεις σε δημοτικά.
  • Προβλήματα με παράνομες ή παράτυπες μετεγγραφές μαθητών.
  • Λειτουργία ενισχυτικής διδασκαλίας και ΠΔΣ. Τμήματα υποδοχής.
  • Ενέργειες για συνάντηση του συλλόγου του σχολείου με τους γονείς των μαθητών.
  • Οικονομικές ανάγκες των σχολείων. Χρηματοδότηση της σχολικής επιτροπής. Καθαριότητα κλπ.
  • Επιμέρους προβλήματα του κάθε σχολείου.

Τους συλλόγους εκπαιδευτικών να ορίσουν αντιπρόσωπο της ΕΛΜΕ καθώς και αναπληρωματικό μέλος.

 

Καλούμε τους αντιπροσώπους των σχολείων, αλλά και κάθε συνάδελφο που επιθυμεί, σε συνάντηση την Δευτέρα 13/9 και ώρα 8:00μμ στα γραφεία της ΕΛΜΕ, με θέμα τα προβλήματα σχετικά με την λειτουργία των σχολείων, όπως θα έχουν καταγραφεί στις παραπάνω συζητήσεις.

Από το Δ.Σ.