Δυστυχώς για άλλη μία φορά η Εκπ. Παρέμβαση δικαιώθηκε: Είχε την σχεδόν βέβαιη εκτίμηση εδώ και δύο χρόνια ότι η νέα αναδιάρθρωση στο «» Νέο Λύκειο θα έπαιζε με το πρότυπο των επιλεγόμενων μαθημάτων… Σήμερα θα παρουσιάσουμε το σχέδιο και θα ανοίξουμε σιγά-σιγά και τη συζήτηση…

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

  ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ
Μαθήματα Α ΛΥΚΕΙΟΥ
  Υποχρεωτικά 24 Ώρες
  1. Ν. Ε. Γλώσσα και λογοτεχνία 4+2=6
  2. Ιστορία 3
3.Φυσική αγωγή (γυμναστική – χορός – αθλήματα), 3
4. Α΄ Ξένη γλώσσα (Αγγλικά) 3
  5. Μαθηματικά 4
  6. Φυσική 3*
7. Χημεία 2*
*Διακριτή ώρα για το εργαστήριο
Επιλεγόμενα 10 ώρες
  Τέσσερις (4) Ομάδες μαθημάτων
  Α. Αρχαιογνωσία (3)
1. Αρχαία ελλ. Γλώσσα και Γραμματεία
  2. Αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι
  3. Αρχαία ιστορία
Β. Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες: (2)
1. Θρησκευτικά 
2. Ψυχολογία 
3. Αρχές οικονομίας
4. Ηθική και Φιλοσοφία
  5. Κοινωνιολογία
6. Ιστορία της τέχνης
Γ. Τέχνη και Πολιτισμός: (2)
Μουσική, εικαστικά, Θέατρο –- φωτογραφία – κινηματογράφος
Δ. Ξενες γλώσσες (3):  Γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Δραστηριότητα Δ. Δραστηριότητα που θα ευαισθητοποιεί τους μαθητές σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και θα τους ωθεί σε εθελοντικές δράσεις.( 2)
   
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ  
Β  ή Γ ΛΥΚΕΙΟΥ  
Υποχρεωτικά 12 ώρες  
1. Ν. Ε. Γλώσσα και Λογοτεχνία (4+2= 6)  
2. Α΄ Ξένη γλώσσα (Αγγλικά) (3)  
3. Φυσική αγωγή (γυμναστική – αθλήματα – Χορός) (3)  
Επιλεγόμενα 21 ώρες  
Έξι (6) ομάδες μαθημάτων  
Α. Μαθηματικά:  
1. Βασικό επίπεδο (3)  
2. Υψηλό επίπεδο (6)  
Β. Πειραματικές Επιστήμες:  
1. Φυσική (4+2 εργαστήριο =  6)  
2. Χημεία (2+1 εργαστήριο = 3)  
3. Βιολογία (2+1 =3)  
4. Περιβαλλοντικές επιστήμες (3)  
   
Γ. Αρχαιογνωσία  
1. Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία (6)  
2. Αρχαία ελληνική γραμματεία (3)  
3. Αρχαία ιστορία (3)  
4. Ιστορία των ιδεών (3)  
Δ. Κοινωνικές επιστήμες: (3)  
1. Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες  
2. Ψυχολογία  
3. Οικονομία (3 ή 6)  
4. Ευρωπαϊκή ιστορία  
5. Αρχές ηθικής και φιλοσοφίας         
 6. θρησκευτικα  
Ε. Ξένες γλώσσες  
1.  Λατινικά (3)  
2. Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά (3 ή 6)  
ΣΤ. Πολιτισμός: (3)  
1. Μουσική  
2. Εικαστικά  
3. Κινηματογράφος – Θέατρο  
   
Δ. Δραστηριότητα που θα ευαισθητοποιεί τους μαθητές σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και θα τους ωθεί σε εθελοντικές δράσεις. (2)  
     

Δείτε την παρουσίαση όπως την κάνει σήμερα η alfavita 

 Το σχέδιο προγράμματος για τη Β και τη Γ Λυκείου

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν το σχέδιο προγράμματος στη Β και στη Γ Λυκείου το οποίο επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας.  Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό κάθε μαθητής στη Β και στη Γ Λυκείου είναι υποχρεωμένος να πάρει:

 

Α. 12 ώρες υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία είναι συγκεκριμένα: Νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία (6 ώρες), Αγγλικά (3 ώρες), Φυσική Αγωγή (3 ώρες)

 

Β. 21 ώρες μαθήματα επιλογής

Υπάρχουν έξι ομάδες μαθημάτων οι οποίες περιέχουν τρίωρα μαθήματα (βασικό επίπεδο) και εξάωρα μαθήματα (υψηλό επίπεδο). Ο μαθητής υποχρεούται να επιλέξει:

–  ένα εξάωρο μάθημα (υψηλό επίπεδο) από όποια ομάδα μαθημάτων επιθυμεί (εφόσον η ομάδα διαθέτει εξάωρο μάθημα) και

–  ένα τρίωρο μάθημα (βασικό επίπεδο) από κάθε μία από τις υπόλοιπες ομάδες

 

Γ. 2 ώρες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα

 

Να δώσουμε ένα παράδειγμα.

Ο μαθητής διδάσκεται οπωσδήποτε τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα (Νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, αγγλικά, φυσική αγωγή), μία δραστηριότητα και π.χ. αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, μαθηματικά βασικού επιπέδου, περιβαλλοντικές επιστήμες, Ευρωπαϊκή ιστορία, γαλλικά, θέατρο και κινηματογράφος

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (12 ΩΡΕΣ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (21 ΩΡΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (2 ΩΡΕΣ)
1.Νέα Ελληνική γλώσσα και Λογοτεχνία (6 ώρες) Ένα εξάωρο μάθημα από ομάδα μαθημάτων (βλέπε στον επόμενο πίνακα) Δραστηριότητα ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα (2 ώρες)
2.Αγγλικά (3 ώρες) Ένα τρίωρο μάθημα από κάθε μία από τις υπόλοιπες ομάδες μαθημάτων  
3.Φυσική Αγωγή(3 ώρες)    

  

1. ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ 2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 5. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1.Αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία (6 ώρες) 1.Μαθηματικά υψηλού επιπέδου (6 ώρες) 1.Φυσική (6 ώρες) 1.Οικονομία (6 ώρες) 1. Λατινικά (6 ώρες) 1. Εικαστικά (3 ώρες)
2.Αρχαία ελληνική γραμματεία (3 ώρες) 2.Μαθηματικά βασικού επιπέδου (3 ώρες) 2.Χημεία (3 ώρες) 2.Οικονομία (3 ώρες) 2. Γαλλικά (3 ή 6 ώρες) 2. Μουσική (3 ώρες)
3.Αρχαία ιστορία (3 ώρες)   3.Βιολογία (3 ώρες) 3. Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες (3 ώρες) 3. Γερμανικά (3 ή 6 ώρες) 3. Θέατρο και κινηματογράφος (3 ώρες)
4.Ιστορία των ιδεών (3 ώρες)   4. Περιβαλλοντικές επιστήμες (3 ώρες) 4. Ευρωπαϊκή ιστορία (3 ώρες) 4. Ισπανικά (3 ή 6 ώρες)  
      5.Ψυχολογία (3 ώρες) 5. Ιταλικά(3 ή 6 ώρες)  
      6. Αρχές  ηθικής και φιλοσοφίας (3 ώρες)    
      7. Θρησκευτικά (3 ώρες)    

 

ΠΗΓΗ: 02/10/2010 – 14:28

 http://www.alfavita.gr/artro.php?id=10850