1.    Ζητήματα υπηρεσιακών αλλαγών

Το συμβούλιο απασχόλησαν ζητήματα διεκπεραίωσης υπηρεσιακών αλλαγών, όπως: απαλλαγές Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολείων, χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών, διακοπή υπηρεσιακών αδειών, κ.ά. Σε όλα τα παραπάνω, δώσαμε την έγκρισή μας, αφού οι αλλαγές που αναφέρονταν στις αιτήσεις των συναδέλφων ήταν και επιθυμίες τους.

 2.    Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Περιφερειακή Διεύθυνση, στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία

Το ΑΠΥΣΔΕ και τις δύο χρονιές και με διαφορετική τη Διοίκησή του έκανε αποδεκτές τις προτάσεις για το ποιοι και πόσοι συνάδελφοι θα αποσπαστούν στα γραφεία. Καταγράψαμε την έντονη διαφωνία μας και δεν εγκρίναμε τη ρουσφετολογική, πελατειακή και κομματική διαδικασία με τους χιλιάδες αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στα γραφεία, αντί στα σχολεία, η οποία αλλοιώνει και το δίκαιο σύστημα των μεταθέσεων. Το 2009 το ΑΠΥΣΔΕ ενέκρινε από τους 137 καθηγητές που έκαναν αίτηση απόσπαση τους 114, το 2010 από τους 164 τους 99. Ο αριθμός των αποσπασμένων για τις λεγόμενες «ανάγκες της υπηρεσίας» το 2010 έχει αυξηθεί, αφού η Υπουργός Παιδείας, έδωσε τη δυνατότητα αποκλειστικά στους περιφερειάρχες να  κάνουν και άλλες αποσπάσεις τον αριθμό των  οποίων δεν μάθαμε ποτέ!

Ακόμη και αν συγκρίνουμε τα ελλιπή στοιχεία, οι αποσπάσεις στα γραφεία μειώθηκαν φέτος στους τρεις νομούς της περιφέρειας μόνο κατά 13,15%. Το ποσοστό όμως αυτό απέχει κατά πολύ από τις περσινές επικοινωνιακές τυμπανοκρουσίες της υπουργού, ότι θα τις μειώσει στο 50%. Το υπουργείο, αντί της στελέχωσης των γραφείων με διοικητικό προσωπικό ακολουθεί την πεπατημένη και επιδιώκει να συνεχίζει να λειτουργεί το πελατειακό σύστημα και μάλιστα με τρόπο που θυμίζει τραγελαφικές καταστάσεις. Με το ν. 3833/2010 κατοχύρωνε τη μείωση των αποσπάσεων στο 50% και σε διάστημα λίγων μηνών με το ν. 3848/2010  καταργούσε την παραπάνω ρύθμιση, επειδή προφανώς βρέθηκε αντιμέτωπο με την αδιάψευστη πραγματικότητα της αδυναμίας των γραφείων να ανταποκριθούν. Να σημειώσουμε, ότι οι προσλήψεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού έχουν σταματήσει από το 1992! Όπως φαίνεται από στοιχεία του υπουργείου, στο Ν. Ηλείας χρειάζονται  στα γραφεία  συνολικά 34 διοικητικοί υπάλληλοι και υπάρχουν μόνο 12, στο Ν. Αχαΐας από τους 56 μόνο 19, και στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας από τους 42 μόνο 14!

Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες και οι κομματικοί αιρετοί δεν είναι άμοιροι ευθυνών για το καθεστώς που ισχύει στις αποσπάσεις, αφού ποτέ  δεν ήταν στις προτεραιότητες τους η ανάδειξη του προβλήματος και η κατοχύρωση μέτρων διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Ο κλάδος μας πρέπει να ασχοληθεί πιο αποφασιστικά με αυτό το ζήτημα.  ΕΛΜΕ με αγωνιστική παράδοση σε  συντονισμό μεταξύ τους,  καθώς με σχολεία και συναδέλφους και αξιοποιώντας το θετικό σύστημα που ισχύει στις μεταθέσεις, μπορούν να κατοχυρώσουν ένα δίκαιο θεσμικό πλαίσιο σε όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές. Ένα πλαίσιο με βάση το οποίο: να παίρνουν όλοι τα μόρια της θέσης που εργάζονται, να μοριοδοτηθούν οι αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, να στελεχωθούν τα γραφεία και τα σχολεία από το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό, να επιτρέπονται αποσπάσεις στα γραφεία για συγκεκριμένη διοικητική εργασία μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του συνδικαλιστικού κινήματος και σε προκηρυγμένες θέσεις, να καταργηθούν οι αποσπάσεις που γίνονται για να καλύψουν ανάγκες άλλων υπηρεσιών, όσοι αποσπώνται στα γραφεία και είναι στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ να μην τοποθετούνται εικονικά στα σχολεία, αλλά να παραμένουν στη διάθεση και να παίρνουν τα μόρια της έδρας του νομού.

 3.    Συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών

Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών το 2008 δικαίωσε την προσφυγή του συνάδελφου Αλέξη Λαζανά, γιατί δεν του παραχωρηθεί εκπαιδευτική άδεια και κάλεσε το Υ. Σ. να πράξει τα νόμιμα. Τα μέλη του  ΑΠΥΣΔΕ   παραβλέποντας τα νέα δικαστικά, αλλά και τα εκπαιδευτικά δεδομένα, ότι ο συνάδελφος πλέον έχει τελειώσει το μεταπτυχιακό και η εκ των υστέρων αποδοχή της αίτησής  του μόνο ηθική δικαίωση του δίνει, αρνήθηκαν να την εγκρίνουν! Στη τελική ψηφοφορία μόνο η Συμμαχία ψήφισε υπέρ του συνάδελφου.   

 4.    Εκπαιδευτικές άδειες

Το ΥΠΕΠΘ φέτος δεν έδωσε καμία πίστωση για εκπαιδευτικές άδειες, με αποτέλεσμα 500 καθηγητές πανελλαδικά και 25 στην περιφέρειά μας να στερηθούν τη μόνη θεσμοθετημένη δυνατότητα επιμόρφωσης. Το ΑΠΥΣΔΕ πέρσι δεν θέλησε να αντιπαρατεθεί με την πελατειακή, ρουσφετολογική και κομματική ακολουθούμενη διαδικασία Ζητήσαμε, όσοι συνάδελφοι έχουν τα τυπικά προσόντα να παίρνουν εκπαιδευτική άδεια χωρίς επιλογή, αφού δεν υπάρχει άλλος δρόμος για επιμόρφωση του κλάδου. Ακόμη ζητήσαμε να καθορίσει το ΑΠΥΣΔΕ ενιαία και μετρήσιμα κριτήρια που να ισχύουν για όλους. Τα κριτήρια αυτά δεν αφορούσαν αξιολόγηση των προσόντων ή της προσωπικότητας των συναδέλφων αλλά συνιστούσαν καταγραφή αντικειμενικών και μετρήσιμων παραμέτρων σχετικά με την προϋπηρεσία, την ηλικία, παλαιότερη αίτηση, απόκτηση Master, εγγραφή β΄ έτους σπουδών χωρίς άδεια, κ. α Οι προτάσεις μας δυστυχώς δεν εγκρίθηκαν από κανένα μέλος του ΑΠΥΣΔΕ, τα οποία ενέκριναν προειλημμένες αποφάσεις, που κατατέθηκαν από τον προηγούμενο περιφερειακό Διευθυντή. Απείχαμε από μια αφερέγγυα επιλογή και απόρριψη  συναδέλφων, γιατί δεν τηρήθηκε καμία διαδικασία που να στηρίζεται σε κριτήρια δικαιοκρισίας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας. Ωστόσο και  πέρσι και φέτος εγκρίναμε τις αιτήσεις όλων των συναδέλφων για παρατάσεις αδειών, με τη διευκρίνιση ότι αυτό δεν αποτελεί συναίνεση στη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην αρχική επιλογή τους. 

 5.    Ακρόαση εκπαιδευτικού σχετικά με τις επιλογές σε ΓΡΑΣΕΠ του ν. Ηλείας

Το ΑΠΥΣΔΕ  το 2009 με καθυστέρηση τριών μηνών(!) συζήτησε τις ενστάσεις του συναδέλφου Φώτη Κωσταρά, πρώην προέδρου της ΕΛΜΕ Ηλείας, για τη μη τήρηση της εκπαιδευτικής νομιμότητας στην τοποθέτηση υπεύθυνου του ΓΡΑΣΕΠ Βάρδας. Στηρίξαμε τις ενστάσεις του για τις μη σύννομες με τις εγκυκλίους διαδικασίες που ακολουθήθηκαν με ευθύνη του ΥΠΕΠΘ και των Διοικήσεων Ηλείας και Αχαΐας, ενώ το ΑΠΥΣΔΕ δήλωσε αναρμόδιο να πάρει αποφάσεις!  Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα του κλάδου, ώστε να μπορούν οι ενστάσεις των συναδέλφων να συζητιούνται και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

 6.    Τοποθετήσεις προϊσταμένων

Το ΑΠΥΣΔΕ στις τοποθετήσεις προϊσταμένων σε όσα γραφεία εκκενώθηκαν ενέκρινε συναδέλφους με βάση τη σειρά κατάταξής που είχαν στον πίνακα κρίσεων προϊστάμενων.  Δεν εγκρίναμε την ακολουθούμενη διαδικασία και αρνηθήκαμε να νομιμοποιήσουμε προειλημμένες αποφάσεις που έγιναν από άλλα όργανα, χωρίς την τήρηση αντικειμενικών κριτηρίων όπως έχει καταγγείλει ο κλάδος. Ακόμη τονίσαμε ότι η εκάστοτε εξουσία  προορίζει τα στελέχη  διοίκησης σε επίπεδο γραφείων, νομών και περιφέρειας  να προωθούν τις αντιεκπαιδευτικές επιλογές της. Αρνηθήκαμε να νομιμοποιήσουμε την απαράδεκτη και αναξιοπρεπή σημερινή ισχύουσα πραγματικότητα. Μια διαδικασία που αναδεικνύει την ημετεροκρατία στις κρίσεις στελεχών ως το βασικό κριτήριο επιλογής, αντί της θέσπισης κριτηρίων που θα βασίζονται σε ένα σύστημα δικαιοκρισίας. Με ουσιαστικό το ρόλο του κλάδου και των ανεξάρτητων από τις κυβερνήσεις οργάνων και Υ. Σ., τα οποία καθημερινά θα ελέγχονται για τη τήρηση των κανόνων διαφάνειας και αντικειμενικότητας.

 7.    Για πειθαρχικά ζητήματα

Το ΑΠΥΣΔΕ  απασχόλησαν τρία θέματα που αφορούσαν υποθέσεις συναδέλφων από Αχαΐα και Ηλεία. Τοποθετηθήκαμε  με βάση τις αποφάσεις  των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ.

 Για το ρόλο του ΑΠΥΣΔΕ

Τα Υ.Σ. αντί να διεκπεραιώνουν τις υπηρεσιακές μεταβολές των καθηγητών, χρησιμοποιούνται για να παραβιάζουν δικαιώματα, και να προωθούν αντιεκπαιδευτικά μέτρα. Τείνει να παγιωθεί πλέον η μετατροπή τους σε μηχανισμούς πελατειακών σχέσεων. Βολέματα, εξυπηρετήσεις, αποσπάσεις νεοδιόριστων -το υπουργείο για τρίτη φορά φέτος έκανε αποσπάσεις. Χιλιάδες συνεχίζουν να είναι οι αποσπασμένοι σε βουλευτικά και κάθε είδους γραφεία με τη βούλα της υπουργού, είκοσι χιλιάδες καθηγητές χωρίς οργανική θέση είναι κάθε χρόνο στο έλεος των διοικήσεων, χιλιάδες σε αμειβόμενες επιτροπές χωρίς κριτήρια. Όλα αυτά αμβλύνουν συνειδήσεις και υπονομεύουν τη συλλογική δράση. Δεν είναι τυχαία η βιασύνη που επιδεικνύουν  Ν.Δ. και  ΠΑΣΟΚ να ελέγξουν τα Υ.Σ. σε  κάθε κυβερνητική αλλαγή. Αυτό επιβεβαιώνουν μια σειρά παραδείγματα: η Ν.Δ. επί τρία χρόνια διατήρησε διορισμένους τους Διευθυντές των νομών! Το ΠΑΣΟΚ δύο φορές άλλαξε τα ΠΥΣΔΕ φέτος και σε διάστημα τεσσάρων μηνών! Όλοι οι περιφερειακοί Διευθυντές είναι πρόσωπα της αρεσκείας τους! Για τον πλήρη έλεγχο της διοικητικής ιεραρχίας, στις κρίσεις από Διευθυντές σχολείων μέχρι προϊστάμενους γραφείων, o υπουργός θα διορίζει στα Υ.Σ. άλλα δύο μέλη!

Ιδιαίτερα για το ΑΠΥΣΔΕ, επισημαίνουμε ότι στην οκτάχρονη λειτουργία του θεσμού ο αποκεντρωμένος ρόλος της περιφερειακής διοίκησης στη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου ήταν ανύπαρκτος – κι ας λέγεται ότι αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκε. Αντίθετα οι περιφερειακές διοικήσεις είχαν και έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση αντιεκπαιδευτικών μέτρων. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε:  το σπάσιμο των διδακτικών κενών και την εφαρμογή της ωρομισθίας με κορύφωση αυτής της πρακτικής το 2003. Τις προσπάθειες εφαρμογής πρακτικών αξιολόγησης με μεθοδεύσεις για να μπουν οι σύμβουλοι στις τάξεις. Την προώθηση από την περιφέρεια της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού ως θέμα σε ημερίδα για την εκπαίδευση το 2004. Τη γενικευμένη ανάθεση φιλολογικών μαθημάτων σε άλλες ειδικότητες για να καλυφθούν κενά, αντί της πρόσληψης αναπληρωτών το 2006 και σήμερα. Την προώθηση του αποκρουστικού πακέτου των μέτρων του υπουργείου: 30αρια τμήματα, υπερωρίες, ωράρια κ.α.

Για το ρόλο των αιρετών

Οι αιρετοί φυσικά δεν μπορούν να σταματήσουν από μόνοι τους τις αυθαιρεσίες και την αυταρχική εξέλιξη των ΥΣ. Πρωτίστως, πιστεύουμε ότι την ευθύνη αυτή πρέπει να τη σηκώσουν τα σωματεία μας. Με ιδέες, σχέδιο, οργάνωση και ενεργοποίηση των συναδέλφων να αναζωογονήσουμε αγωνιστικές διαθέσεις να φέρουμε αποτελέσματα. Τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ προγραμματισμένα να παρεμβαίνουν στο σύνολο των διαδικασιών και των ζητημάτων που απασχολούν τα Υ.Σ.. Οι αιρετοί με αποφάσεις του κλάδου θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις. Επιμένουμε στην ανάγκη μιας αγωνιστικής, αντιδιαχειριστικής και ανεξάρτητης παρέμβασης στα πλαίσια των συλλογικών αρχών που έχουμε διατυπώσει (κατάργηση απόρρητου, δημοσιοποίηση – αποκάλυψη – αποχώρηση, διαρκής ενημέρωση, σύνδεση με την ΕΛΜΕ, εναλλαγή, ανακλητότητα, περιορισμό της εκπροσώπησης στις θητείες). Μια μαχητική παρουσία στηριγμένη σε ένα εφάμιλλο εκπαιδευτικό κίνημα, μπορεί να απογυμνώσει τα YΣ από τις νομιμοποιητικές τους λειτουργίες. Μια τέτοια παρουσία μπορεί να ορθώσει σοβαρά εμπόδια στο διοικητικό – κρατικό αυταρχισμό, ιδιαίτερα σήμερα που κύρια πλευρά του έχει την αποδοχή και εφαρμογή της αξιολόγησης – χειραγώγησης στους χώρους της εκπαίδευσης.

Χρ. Ζαγανίδης, 31-10-2010