Ψήφισμα διαμαρτυρίας Συλλόγου Διδασκόντων Γενικού Λυκείου Ακράτας για τη συγχώνευση των Γυμνασίων και Λυκείων Ακράτας και Αιγείρας

 Ομόφωνα ο σύλλογος καθηγητών του Λυκείου Ακράτας, μετά την ανακοίνωση της πρότασης για συγχώνευση των Γυμνασίων και Λυκείων Ακράτας και Αιγείρας ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ 62 ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ 62 ΛΥΚΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ,

αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί έντονα και να εισηγηθεί σε όλες τις δημοτικές και εκπαιδευτικές αρχές την μια και μοναδική πρότασή του, που είναι να παραμείνουν τα σχολεία ως έχουν και να μη γίνει καμία απολύτως μεταβολή. Επικαλούμαστε προς τούτο σειρά λογικών επιχειρημάτων:

 1. Η οποιαδήποτε συγχώνευση θα είχε ως αποτέλεσμα την χειροτέρευση των συνθηκών της μαθησιακής διαδικασίας τόσο στα Γυμνάσια όσο και στα Λύκεια της περιοχής μας, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΑΘΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΒΑΣΙΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ.

2. Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού και οι χιλιομετρικές αποστάσεις καθιστούν αδύνατες τις μαζικές μετακινήσεις που θα απαιτούσε μια τέτοια συγχώνευση.

3. Τα κτιριακά συγκροτήματα των σχολικών μονάδων είναι ακατάλληλα για να υποστηρίξουν οποιαδήποτε συγχώνευση.

 Είμαστε αντίθετοι σε ιδιοτελείς λογικές και μοναδικό μας μέλημα είναι η διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών της μαθησιακής διαδικασίας. Κάθε άλλη λογική θα μας βρίσκει αντίθετους.

 ΠΗΓΗ: 25/02/2011 – 17:54, http://www.alfavita.gr/artro.php?id=24464