Περιεχόμενα 5ου φύλλου

α) Editorial για το 5ο φύλλο:  «Οι μονόδρομοι είναι μόνο στα σχέδιά σας…».  (σελ. 2) 

 β)  Σημειώματα για το 5ο φύλλο  (σελ. 2)

 

γ) Αφιέρωμα 1ο: «Οικονομία και Αναδιαρθρώσεις» – Κείμενα 4,   (σελ. 2 και 4).

 

δ) Αφιέρωμα 2ο: «Η εκπαίδευση στη Δύση» – Κείμενα 4,  (σελ. 5 και 6).

 

ε) Αφιέρωμα 3ο: «Νέο Σχολείο, Συγχωνεύσεις, Διοίκηση»  -Κείμενα 9, (σελ. 7, 8,  9, και 10). 

στ) Αφιέρωμα 4ο: «Τεχνική Εκπ/ση» – Κείμενα 2, (σελ. 12 και 13).

 

ζ) Αφιέρωμα 5ο: «Σχολείο και Πολιτισμός» – Κείμενα 4,   (σελ. 14).

√  Θέατρο για όλα τα παιδιά,

 Μαθηματικά για όλους…,

 Ένα παλιό ποίημα…,  

√  Δωρεάν μαθήματα ελληνικών σε μετανάστες – Συνέντευξη.

 η) Παρεμβάσεις 

√   Κτιριακό Νηπιαγωγείων (σελ. 11).

  Απολογισμός ΕΑΚ για το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας (σελ. 15). 

θ) Σχόλια:

Εκπαιδευτικά (σελ. 16),

Συνδικαλιστικά (σελ. 3).

Πολιτικά (σελ. 2).