Και ενώ η διακίνηση των έντυπων «Ρωγμών και Παρεμβάσεων», Άνοιξη 2011, φύλλο 5 [σε χρώμα Κεραμιδί αυτή τη φορά] έχει αρχίσει να διακινείται σε σχολεία και εκπαιδευτικούς, σας προσφέρουμε την ηλεκτρονική έκδοση (έγχρωμη σε pdf). Μπορείτε επίσης να αναρτάτε και να διακινείτε. Θα παρακαλούσαμε οι αναρτήσεις να έχουν εδώ τη ζεύξη…

Κατεβάστε σε το ηλεκτρονικό φύλλο 5 σε μορφή pdf: Ρωγμές και παρεμβάσεις- Άνοιξη 2011_ έγχρωμο-Κανονικό 

Περιεχόμενα 5ου φύλλου α) Editorial για το 5ο φύλλο:  «Οι μονόδρομοι είναι μόνο στα σχέδιά σας…».  (σελ. 2) 

 

β)  Σημειώματα για το 5ο φύλλο  (σελ. 2) 

γ) Αφιέρωμα 1ο: «Οικονομία και Αναδιαρθρώσεις» – Κείμενα 4,   (σελ. 2 και 4).

 

δ) Αφιέρωμα 2ο: «Η εκπαίδευση στη Δύση» – Κείμενα 4,  (σελ. 5 και 6). 

ε) Αφιέρωμα 3ο: «Νέο Σχολείο, Συγχωνεύσεις, Διοίκηση»  -Κείμενα 9, (σελ. 7, 8,  9, και 10).

 

στ) Αφιέρωμα 4ο: «Τεχνική Εκπ/ση» – Κείμενα 2, (σελ. 12 και 13). 

ζ) Αφιέρωμα 5ο: «Σχολείο και Πολιτισμός» – Κείμενα 4,   (σελ. 14).

√  Θέατρο για όλα τα παιδιά,

 Μαθηματικά για όλους…,

 Ένα παλιό ποίημα…, 

√  Δωρεάν μαθήματα ελληνικών σε μετανάστες – Συνέντευξη.

 η) Παρεμβάσεις 

√   Κτιριακό Νηπιαγωγείων (σελ. 11).

  Απολογισμός ΕΑΚ για το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας (σελ. 15). 

θ) Σχόλια:

Εκπαιδευτικά (σελ. 16),

Συνδικαλιστικά (σελ. 3).

Πολιτικά (σελ. 2).