Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255, FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338

www.olme.gr, email: olme@otenet.gr

                                            Αθήνα, 15/4/2011 Α.Π.:2193

ΠΡΟΣ: την Υφυπουργό Παιδείας κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου, τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Β. Κουλαϊδή

                       

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον υπολογισμό των κενών

 

Κυρία Υφυπουργέ, Κύριε Γεν. Γραμματέα,

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ διαμαρτύρεται για την εγκύκλιο, που έστειλε στις 14/4/2011 το μεσημέρι στις διευθύνσεις, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΔΜΘ, καλώντας τις να αποστείλουν μέχρι τις 15/4/2011 (δηλ. ουσιαστικά μέσα σε λίγες ώρες!!) τους πίνακες κενών-πλεονασμάτων στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, για  να ξεκινήσει η διαδικασία των μεταθέσεων.

Η εγκύκλιος αυτή, παραβιάζει τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις που με σαφήνεια καθορίζονται από το νόμο 3848/2010 άρθ.7, το ΠΔ 50/96 αρθ.4, ΠΔ1/ 2003 και το νόμο 2690/1999 άρθ.4 παρ.2, και στην πραγματικότητα παρακάμπτει τα αρμόδια όργανα (δ/ντές σχολείων, ΠΥΣΔΕ). Επιφορτίζει με αυτό το ρόλο τους Δ/ντές Εκπ/σης, παρακάμπτοντας τη νομότυπη διαδικασία.

Το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να μην σέβεται τις θεσμοθετημένες συλλογικές διαδικασίας προκειμένου εντέχνως να αποφύγει τις απόψεις και τον έλεγχο του κλάδου και των εκπροσώπων του στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Σας καλούμε να σταματήσετε τους αιφνιδιασμούς και να δείξετε μεγαλύτερη ευαισθησία και σεβασμό απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Απαιτούμε:

1.Να δοθεί εύλογος χρόνος ώστε να υπάρξει η δυνατότητα στα ΠΥΣΔΕ να καταγράψουν αξιόπιστα κενά και πλεονάσματα.

2.Να μην ληφθεί υπόψη στις εκτιμήσεις κενών των ΠΥΣΔΕ, η οδηγία «δυνατότητας ανάθεσης υπερωριών μέχρι 10 ωρών».

 ΠΗΓΗ: http://olme-attik.att.sch.gr/files/ypomn/ypologismoskena15042011.pdf

 *

 

Ο.Λ.Μ.Ε. Ερμού & Κορνάρου 2

ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255, FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338

www.olme.gr, email: olme@otenet.gr

Αθήνα, 15/4/2011Α.Π.:2192

 ΠΡΟΣ:την Υπουργό Παιδείας κ. Α. Διαμαντοπούλου, την Υφυπουργό Παιδείας κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου

 

ΘΕΜΑ: Καταβολή οδοιπορικών σε εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για συμπλήρωση ωραρίου

 

Κυρία Υπουργέ,Κυρία Υφυπουργέ,

Ενώ, μια ακόμη σχολική χρονιά βρίσκεται προς το τέλος της, χιλιάδες

εκπαιδευτικοί δεν έχουν πληρωθεί τα οδοιπορικά που δικαιούνται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 παρ. 15 και του άρθρ. 18 αρ. 2 του Ν. 1566/85 «οι εκπιδευτι8κοί που διατίθεται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολεία άλλης πόλης ή κωμόπολης λαμβάνουν α) οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 2685/1999)». Σύμφωνα επίσης με την υπ’ αριθμ. 2/55768/0022 με ημερομηνία 20-2-2009 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «δεν δικαιούνται οδοιπορικά σε όσους διατίθενται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου στις περιπτώσεις: σε σχολεία εντός της ίδιας πόλης ή κωμόπολης, σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν και σε σχολεία χωριών».

Με τη νέα δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους Καλλικρατικούς Δήμους, καταργήθηκε η έννοια του χωριού, δημιουργήθηκαν όμως Δήμοι που εκτείνονται σε 50 και 70 χιλιόμετρα και προφανώς δεν αποτελούν ίδια πόλη ή κωμόπολη με τα χαρακτηριστικά του οικιστικού ιστού.

Υπάρχουν περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να διανύει και 100 χιλιόμετρα ορισμένες μέρες την εβδομάδα, – σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει δημόσια συγκοινωνία -, και είναι υποχρεωμένος να διαθέτει δικό του μέσο μεταφοράς και να επιβαρύνεται τα έξοδα.

Επειδή και κατά τα 2 προηγούμενη σχολικά έτη 2008 – 09 και 2009 – 10, σε αρκετούς νομούς δεν πληρώθηκαν τα οδοιπορικά και παραμένουν σε εκκρεμότητα,

Ζητάμε:

  • · Να εξοφληθούν άμεσα οι αναδρομικές οφειλές των οδοιπορικών των συναδέλφων (μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους)
  • · Να εξοφληθούν οι οφειλές των οδοιπορικών για το σχ. έτος 2010 – 2011 μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θα παρακολουθεί το θέμα και θα επανέλθει.

ΠΗΓΗ: http://olme-attik.att.sch.gr/files/ypomn/ODOIPORIKA15042011.pdf