Ενιαία Αγωνιστική Κίνηση για το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

 Ενημερωτικό: 4ο Υπεραριθμίες, τοποθετήσεις και άλλα τινά…

Κατεβάστε το ενημερωτικο-κάλεσμα σε μορφή pdf:  Ενημερωτικό 4ο_Υπεραριθμίες-τοποθετήσεις-άλλα τινά_ΕΑΚ-ΠΥΣΔΕ-Αχ_29

Συνάδελφοι-ισσες

Το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας δεν ξεκίνησε ακόμη τις διαδικασίες σε σχέση με τις τοποθετήσεις για το επόμενο σχολικό έτος. Σε συνεδρίαση όμως της Παρασκευής  27/5/2011 προτάθηκε από την Πρόεδρο να ξεκινήσει εντός της εβδομάδας. Θυμίζουμε ότι πέρυσι ξεκίνησε 14/5/2010 και ενώ δεν υπήρχαν μπροστά διαδικασίες κρίσεων  νέων διευθυντών σχολ. Μονάδων. Σε επόμενη ανακοίνωση θα ενημερώσουμε σχετικά με τις διαδικασίες. Θα καταθέσουμε στην 1η συνεδρίαση βελτιωτικές προτάσεις στο ΠΥΣΔΕ, ώστε να έχουμε περισσότερες οργανικές θέσεις, λιγότερες άσκοπες και αντιπαιδαγωγικές μετακινήσεις προσωπικού. Παράλληλα θα σας ενημερώσουμε και για άλλες εξελίξεις και τα «πονηρά» σημεία των νόμων και εγκυκλίων. Εν όψει όλων αυτών σας απευθύνουμε:

 

Α) Κάλεσμα 1ο στα Γραφεία της ΕΛΜΕ – Πέμπτη 2 Ιουνίου και ώρα 19.00

 

Καλούμε όσες και όσους συναδέλφους μπαίνουν σε διαδικασίες υπεραριθμιών, τοποθετήσεων, βελτιώσεων ή είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τον προγραμματισμό στο ΠΥΣΔΕ, τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες για κρίση και άρση υπεραριθμιών, τοποθετήσεις διαφόρων επιπέδων και τα πιθανά προβλήματα τον Σεπτέμβρη. Ταυτόχρονα μέσα από συλλογικές και όχι ατομικές διαδικασίες θα θέσετε ζητήματα των κλάδων και ειδικοτήτων σας.

Β) Τι θα προτείνουμε στο ΠΥΣΔΕ:

 

Ι) Συγχωνευμένα σχολεία (12ο -22ο Γυμν. Πάτρας στην Α΄ ΕΛΜΕ και Λυκ. Αιγείρας-Ακράτας, έδρα την Ακράτα – στη Β΄ ΕΛΜΕ): α) Επειδή έχουμε συγχωνεύσεις λόγω πολιτικών αποφάσεων και όχι μαθητικού πληθυσμού, να μην αλλάξει ο αριθμός των τμημάτων λόγω συγχώνευσης. Με αυτό τον τρόπο θα διατηρηθεί το μέγιστο των οργαν. θέσεων και θα αποφύγουμε πάρα πολλές άσκοπες υπεραριθμίες. β) Παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει έλθει ειδική εγκύκλιος, σε περίπτωση υπεραριθμιών, θα προτείνουμε να προηγηθούν κατά το πνεύμα του 1566/85  οι συνάδελφοι που θα δεχτούν να βγουν υπεράριθμοι.

ΙΙ) Υπεραριθμίες υπόλοιπων σχολείων: α) Εισαγωγικά: ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε χρήση της υπεραριθμίας. Σημειώνουμε δλδ ότι σε περίπτωση υπεραριθμίας, εάν ουδείς συνάδελφος το επιθυμεί να κάνει χρήση, διατηρεί την οργανική του θέση στο σχολείο. Απλά υπάρχει μια πιθανότητα να συμπληρώσει ωράριο με διάθεση σε άλλο σχολείο το Σεπτέμβρη εάν δεν συμπληρώσει με ώρες 2ης ανάθεσης. β) Θα επιμείνουμε οι υπολογισμοί των ωρών να στηρίζονται σε  αριθμό των μαθητών στα τμήματα με οροφή τους 25 και εν πάσει περιπτώσει να διατηρηθεί ο περσινός αριθμός τμημάτων στα σχολεία. γ) Όσον αφορά τους ΠΕ04 μας καλύπτει η τελευταία εγκύκλιος του ΥΠΔΜΘ, αφού προτείνει ενιαιοποίηση του κλάδου στο ζήτημα. δ)Υπενθυμίζουμε ότι από φέτος οι πολύτεκνοι δεν αποτελούν «ειδική» ομάδα στις υπεραριθμίες και στις τοποθετήσεις.  

ΙΙΙ) Οργανικά κενά: α) Αυτονόητα θα εγκρίνουμε όσα κενά προτείνονται κατά σχολείο λόγω αποχωρήσεων υπηρετούντων καθηγητών. Επιπλέον όμως θα προτείνουμε τις εξής ακόμα ιδιαίτερες  κατηγορίες κενών.

β) Να θεωρηθούν ως οργανικά κενά οι θέσεις στελεχών εκπ/σης, παρά το γεγονός των διαδικασιών κρίσεων με την προϋπόθεση ότι θα χαρακτηρίζονται ως τέτοια με συμπλήρωση με παρένθεση. Παρά το γεγονός ότι είναι πιθανό ένας μικρός αριθμός στελεχών (π. χ. διευθυντές) να μην επανακριθεί και να επιστρέψει στο σχολείο του οι περισσότεροι ή θα βγουν στη σύνταξη ή θα «πάρουν» σχολείο, αφού οι υποψήφιοι δεν είναι πολλοί (220 για 120 θέσεις, όπου μάλιστα αρκετοί εκτιμούμε δεν θα  προσέλθουν στη συνέντευξη.

γ) Θα επαναφέρουμε την παλαιότερη πρόταση της ΟΛΜΕ και της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας  για υπέρβαση του τυπικού ορίου των «11 ωρών» – έως ότου το ΥΠΕΠΘ το υιοθετήσει –  για να δίνονται κενά με λιγότερες ώρες με ένα πλαίσιο που να μη δημιουργεί ούτε «παρανομία», ούτε ντόμινο ενστάσεων, ούτε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Οι λόγοι είναι τρεις: Έχουμε υπερπληθώρα συναδέλφων στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Είναι αντιπαιδαγωγική η συνεχής μετακίνηση των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Προσφέρει σχετική εργασιακή ηρεμία στους εκπαιδευτικούς, ειδικά μάλιστα σε περίοδο βαθιάς κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

1) Δημιουργία ειδικά χαρακτηρισμένων «οιονεί λειτουργικών οργ. θέσεων» που δεν θα έχουν την νομική ισχύ των πραγματικών και επομένως δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πλασματικές υπεραριθμίες. Σε περίπτωση που οι ώρες αυξηθούν σε 11+, θα προκηρύσσονται οι θέσεις την επόμενη χρονιά, χωρίς να θεωρούνται νομικά κεκτημένες με αναφορά στα πρακτικά. Με αυτό τον τρόπο θα έχουμε ορθότερα παιδαγωγικά αποτελέσματα, λιγότερες μετακινήσεις με διαθέσεις και αποτροπή δυσάρεστων μετακινήσεων. Ως τέτοιες προτείνουμε θέσεις με περισσευούμενες 9 ή 10 ώρες (θα μπορούσαμε και με 7-8) ή με προστιθέμενες ώρες από σχολεία στο ίδιο σχολικό συγκρότημα.

2) Με την ίδια λογική αποδεχόμαστε και τις «προσωρινές ετήσιες θέσεις» για λιγότερες ώρες (άνω των 5 για οποιοδήποτε σχολείο κάθε περιοχής μετάθεσης, ώστε και το καλοκαίρι να συνεισφέρουν και το Σεπτέμβρη να αποτελεί μια βάση εκκίνησης, παρά το γεγονός ότι θα χρειαστούν και διαθέσεις συμπλήρωσης ωραρίου.

3) Για λιγότερες από 5 ώρες προτείνουμε «προσωρινή καλοκαιρινή τοποθέτηση» σε σχολείο κάθε περιοχής με τα λιγότερα μόρια. Επομένως στην Β΄ περιοχή προτείνουμε σχολεία του Αιγίου, στην Γ΄ περιοχή των Καλαβρύτων και στη Δ΄ περιοχή σχολεία της Κ. Αχαΐας. Στην Α΄ περιοχή (ευρύτερη Πάτρα) δεν τίθεται ζήτημα. Οι λόγοι είναι δύο: Συνήθως δεν μένουν στα σχολεία με αυτές τις ώρες και ταυτόχρονα είναι άδικο προς άλλους συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας εάν μετακινούνται από σχολεία με πολλά μόρια χωρίς να υπηρετούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: υπάρχουν και τα πιθανά κενά που μπορεί να δημιουργηθούν από την βελτίωση θέσης κάποιου συναδέλφου. Για να δει κάποιος θα πιθανά κενά πρέπει να πάρει τον πίνακα με τα μόρια των συναδέλφων ανά κλάδο και να σημειώσει τα σχολεία των συναδέλφων που ζητάνε βελτίωση. Όλα αυτά τα σχολεία αποτελούν τα πιθανά κενά που πρέπει κάποιος να συνυπολογίσει.

 

Γ) Καταγγελία

 

Θεωρούμε πολλαπλά απαράδεκτο να διατίθενται συνάδελφοι από την (μη αιρετή) πλειοψηφία του ΠΥΣΔΕ για μία εβδομάδα σε σχολεία της αβάθμιας εκπ/σης. Συγκεκριμένα διατέθηκαν 4 συνάδελφοι πληροφορικής, χωρίς καν να ερωτηθούν, για 24 (4χ6) ώρες σε δημοτικό της περιοχής.

 

Δ) Περί  Διευθυντών

 

Για τις περίπου 120 σχολικές δομές του Νομού έχουν γίνει 220 αιτήσεις. Η διαδικασία οφείλει να τελειώσει πριν την 31η Ιουλίου για να μη δημιουργηθούν προβλήματα παραλαβής στα σχολεία. Το 7μελές Συμβούλιο θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, αφού πολλά μέλη του έχουν κώλυμα λόγω υποψηφιότητας. Ειδική ανακοίνωση για τις κρίσεις θα βγάλουμε με νέο ενημερωτικό.

Όσον αφορά την υπόθεση επανακρίσεων: Υπάρχει νομική γνωμοδότηση σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, αλλά η πολιτική υπογραφή δεν φαίνεται να έχει μπει μέχρι στιγμής. Εάν αυτό αργήσει και άλλο, η ευθύνη της όποιας εμπλοκής θα βαραίνει … άλλους…                                                                                                                                    

                                                                                            

Οι αιρετοί με την Ενιαία Αγωνιστική Κίνηση για το ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας είναι:

 

1) Παναγιώτης Μπούρδαλας, τακτικό μέλος, κιν. 6976791812, e-mail: pmkas2004@yahoo.gr

2) Παναγιώτης Παΐζης, αναπλ. μέλος, κιν. 6944347119 , e-mail: ppaizis@sch.gr

Πάτρα, 29-05-2011