ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΛΜΕ

(σε παρένθεση το 2009):
                                                        Μέτρο= 38

ΔΑΚΕ:                 120 (180), -60, 3 έδρες (-1 έδρα)
ΠΑΣΚ:                 107 (141), -34, 3 έδρες (σταθερά)
ΣΕΚ:                    80 (  90),  -10, 2 έδρες (σταθερά)
ΕΣΑΚ:                  59 (  56),   +3, 2 έδρες  (+1 έδρα)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:      51 (  43),   +8, 1 έδρα   (σταθερά)
ΑΓ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ:        2 (    4),    -2,

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ:           2 (    3),    -1,

ΠΡΟΤΥΠΑ:             –  (   1),    -1,

άκυρα:                  2 (   5),    -3,

 

ΣΥΝΟΛΟ:            423(523), -100 αντιπρόσωποι 

ΔΑΚΕ:                 28,50 % (34,75 %), -6,25 %
ΠΑΣΚ:                 25,42 % (27,22 %), –1,80 %
ΣΕΚ:                   19,00 % (17,37 %), +1,63 %
ΕΣΑΚ:                 14,01 % (10,81 %), +3,20 %
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:     12,11 % ( 8,30 %), +3,81%
ΑΓ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ:       0,48 % ( 0,77 %), –0,29 %

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ:          0,48 % ( 0,58 %), -0,10 %

ΠΡΟΤΥΠΑ:            —       (  0,19 %), -0,19 %

Πάνος Ντούλας, Καθηγητής Αγγλικών στην Κάλυμνο
e-mail:     
pandou_paron@yahoo.gr
facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=803023503
blog:         http://pandouparon.blogspot.com/
twitter:      http://twitter.com/#panosdoulas

 ΠΗΓΗ: 28-6-2011, http://www.alfavita.gr/artro.php?id=37649