Υπουργείο Παιδείας: Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων συγχωνεύσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Με απόφαση του ΦΕΚ 1812/τΒ΄/11-8-2011 και απόφαση του ΥΠΔΜΘ με αρ. πρωτ.  Βαθμός προτερ. 82273/11-08-2011.

Μοναδική συγχώνευση στη δευτεροβάθμια εκπ/ση στο Νομό Αχαΐας για το σχολ. Έτος 2011-2012 η μεταξύ των Γυμνασίων 12ου και 22ου της Πάτρας. Η αναστολή πολλών συγχωνεύσεων αποτελούν νίκη των τοπικών και συνδικαλιστικών δράσεων από τη μια και από την άλλη προμηνύματα εκλογών…, αφού σχεδιάζονται πάνω από 2000 νέες συγχωνεύσεις οσονούπω…

Όλες οι … αναστολές εδώ:  

Υπουργείο Παιδείας: Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων συγχωνεύσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπουργείο Παιδείας: Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων συγχωνεύσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης