ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1 ­ ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 32

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1974                                                                       ΑΘΗΝΑ 15/9/2011

                       ΠΡΟΣ

  1. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου

    (Γραφείο κυρίας Υφυπουργού)

        Α. Παπανδρέου 37 – Μαρούσι

                   ΑΘΗΝΑ 151 80

2.  ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ.

3. Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

   ΤΜΗΜΑ Δ’

4. Περιφερικούς Δ/ντές

5. ΔΔΕ, Γραφεία Ε.Ε., ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ

6. ΟΛΜΕ-ΕΛΜΕ

Δ/νση Ταχ. Αλληλογραφίας:                                                         

           Τ.Θ. 43104                                                                   

           Τ.Κ. 12 104

emailpeteem1@otenet.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 6977982673 & 6942574782 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Διάθεση εκπαιδευτικών ΤΕ1 στα ΣΕΚ και εύρυθμη λειτουργία αυτών»

Οι Σύλλογοι διδασκόντων των ΣΕΚ προκειμένου να ξεκινήσουν τη σωστή λειτουργία τους για να συνεδριάσουν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 34, Ν.1566/85 και την παρ. 3 της Υ.Α. Γ2/6098/13-11-2001, για την ανάθεση των εργαστηριακών μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ που εξυπηρετούνται από αυτή την εκπαιδευτική μονάδα πρέπει οι προϊστάμενοι των Γραφεία Ε.Ε. των ΔΔΕ να διαθέσουν εξ ολοκλήρου με πράξη τους, άμεσα (για το διδακτικό έτος 2011-2012), σε πρώτη φάση όλους τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ1 των ειδικοτήτων που ανήκουν στα ΣΕΚ, αφού μοναδική απασχόληση έχουν τα εργαστηριακά μαθήματα (Θ-Ε).

Εξασφαλίζοντας έτσι την σωστή οργάνωση και λειτουργία των ΣΕΚ, όπως και την προετοιμασία της άρτιας εκπαίδευσης των μαθητών στα εργαστήρια, όπως είναι η συγκρότηση των τμημάτων, η συντήρηση του εξοπλισμού, η προμήθεια των υλικών και των εκπαιδευτικών μέσων, η εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων για την επιλογή των οργάνων διοίκησής του (εφαρμογή άρθρου 11 παρ. 5 του νόμου 3848/10), καθώς και άλλων παιδαγωγικών θεμάτων που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας των ΣΕΚ και Σ.Ε.

Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τα ισχύοντα της Υ.Α. Γ2/140990/03-11-2008 και τη διευκρινιστική Γ2/112037/15-9-2009 από το Υπουργείο Παιδείας, όσον αφορά τα ισχύοντα για τις αναθέσεις του κλάδου ΤΕ1 στα εργαστηριακά μαθήματα, αφού τροποποιήθηκε η Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, με αποτέλεσμα να αποσαφηνίζεται πλήρως για μια ακόμη φορά ότι κλάδος ΤΕ1 προηγείται στη πρώτη (1η) ανάθεση στα εργαστήρια του ομαδοποιημένου τομέα των ειδικοτήτων σε εφαρμογή του άρθρου 14 Ν. 1566/85 και της Γ2/324/89, όπου εξαντλούνται όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην απόφαση πριν κριθεί κάποιος συνάδελφος Τε1 υπεράριθμος. Ταυτόχρονα δεν ισχύει καμία προτεραιότητα στου ΠΕ στα εργαστήρια, ενώ και εδώ έχουν εφαρμογή τα Π.Δ. 50 και 100 για περιπτώσεις νέων οργανικών θέσεων, υπεραρίθμων κ.λ.π. από την κοινή ανάθεση μαθημάτων. 

Κάθε άλλη ερμηνεία από τα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης που απαξιώνει την πολύχρονη προσφορά, την οργανική θέση και τη συνέχεια της μόνιμης εργασίας των συναδέλφων μας εργαστηριακών τεχνολόγων εκπαιδευτών του κλάδου ΤΕ1 στα σχολεία της δημόσιας ΤΕΕ, αγγίζει τα όρια της επίδικης διεκδίκησης για κάθε περίπτωση που παρατηρούνται παρακλήσεις ακόμα και αυθαίρετες προσεγγίσεις σκόπιμα ή μη.        

Δεν είναι δυνατόν η «βόλεψη» κάποιον συντεχνιών, να αποβαίνει σε βάρος της εργαστηριακής εκπαίδευσης των μαθητών και να «τσαλαπατιούνται» κλαδικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας (οργανικότητα, περιοχή μετάθεσης, ειδίκευση κ.α.). Δεν θα δεχθούμε να κυλήσει άλλη μια σχολική χρονιά συμβατικά, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, ενώ οι συνάδελφοι και οι μαθητές να ασφυκτιούν μέσα στα «ανήλιαγα στενά» που διαμόρφωσαν κάποιοι, για να στεγάσουν τα «πειράματα» του πρώην ΕΠΛ και του νυν Γενικού Λυκείου τα οποία παραμένουν ερμητικά κλειστά έως σήμερα!

Η απαίτησή μας για να πραγματοποιηθούν παντού σύλλογοι διδασκόντων στα ΣΕΚ δεν προβάλλεται για να επικυρώσουμε τυπικά τις ειλημμένες αποφάσεις ορισμένων διευθυντών  σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, καθώς και προϊσταμένων γραφείων ΕΕ που έχουμε υπόψη μας, όπως Γ’ Αθήνας (Αγ. Ανάργυροι), Δυτική Αττική, Σέρρες (Νιγρίτα), Θεσσαλονίκη και σε ορισμένες περιοχές ακόμη, αλλά  επιδιώκουμε να κατοχυρώσουμε τον ρόλο του εργαστηριακού μέρους, και την ανάδειξη του Συλλόγου των Διδασκόντων ως το συλλογικό όργανο που διασφαλίζει την συγκρότηση λειτουργίας των εργαστηρίων με ευθύνη και επάρκεια. Να δοθεί επιτέλους η δυνατότητα στον κάθε συνάδελφο να εκφράσει την γνώμη του πάνω στα εκπαιδευτικά-οργανωτικά και παιδαγωγικά θέματα και συλλογικά πλέον οι όποιες θετικές προτάσεις προκύψουν οι διευθυντές των ΣΕΚ να τις υλοποιούν σε συνεργασία με τη διοίκηση, ώστε κάθε φορά να δίνονται η καλύτερες λύσεις και όχι να μεταβιβάζονται οι προσωπικές ή συντεχνιακές αντιλήψεις σε βάρος της ίδιας της δημόσιας ΤΕΕ.

Με την ευκαιρία θέλουμε να καταθέσουμε και τα εξής εύλογα ερωτήματα για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και των ΣΕΚ για τα οποία αιτούμαστε και των σχετικών γραπτών απαντήσεων από τους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες, όπως:  

 1. 1.     Οι διαθέσεις του εργαστηριακού εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕ1 στα ΣΕΚ γιατί δεν γίνεται από τους  προϊσταμένους του Γραφείου Ε.Ε. ή όπου δεν υπάρχουν από τον Διευθυντή εκπαίδευσης για να συγκροτηθούν νόμιμα οι σύλλογοι ΣΕΚ, όπως ορίζει η Υ.Α. Γ2/6098/2001
 2. 2.     Γιατί γίνονται αναθέσεις των εργαστηριακών μαθημάτων σε διάφορους κλάδους εκπαιδευτικών από τις σχολικές μονάδες που εξυπηρετούνται και όχι από τον ενιαίο σύλλογο διδασκόντων των ΣΕΚ; Μήπως για να προσλαμβάνουν στη θέση τους ωρομίσθιους συναδέλφους για τα πανελλαδικός εξεταζόμενα θεωρητικά μαθήματα της ειδικότητας;  
 3. 3.     Πως γίνεται ο διευθυντής της σχολικής μονάδας (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) να ορίζει ποιος τελικά περισσεύει στο πρόγραμμα του ΣΕΚ;
 4. 4.     Ποιοί έχουν την ευθύνη για την συγκρότηση των εργαστηρίων ΣΕΚ;
 5. 5.     Ποιοί όρισαν τις βασικές αρχές και τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των χώρων για το νέο σχολικό έτος, ώστε και να εισηγηθούν στην υπηρεσία και τους ΟΤΑ να παρθούν τα κατάλληλα  μέτρα για τους μαθητές και τους διδάσκοντες;
 6. 6.     Έγιναν όλα αυτά και τα εργαστήρια λειτουργούν άρτια; Αν ΟΧΙ ποιος θα διασφαλίσει τους συναδέλφους και τους μαθητές που μπαίνουν στα εργαστήρια για παν ενδεχόμενο;
 7. 7.     Ποιο όργανο πιστοποίησε τους εργαστηριακούς χώρους, όσον αφορά την αρτιότητά τους, για την εξασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλής λειτουργίας τους;
 8. 8.     Οι νέοι διευθυντές ΣΕΚ θα ασκήσουν το δικαίωμα γνώμης και χρήσης του εξοπλισμού από το εκπαιδευτικό προσωπικό που τους διατίθεται; Σε κάθε περίπτωση θα αναλάβει εξολοκλήρου την ευθύνη έναντι της πολιτείας σε κάθε πρόβλημα που θα παρουσιαστεί;  
 9. 9.     Οι χώροι των εργαστηρίων στα ΣΕΚ είναι οι προβλεπόμενοι των προδιαγραφών του υπουργείου παιδείας σε σχέση με τους χώρους και τον αριθμό των ασκούμενων μαθητών;
 10. 10.            Τα εργαστήρια μήπως μπορεί η υπηρεσία να μας απαντήσει πως και από ποιους έγιναν όλα αυτά τα χρόνια;
 11. 11.            Ποιοί τελικά καθορίζουν τις προδιαγραφές προμήθειας του εργαστηριακού εξοπλισμού;