I) Ο.Λ.Μ.Ε. Ερµού & Κορνάρου 2,  ΤΗΛ: 2103230073–3221255, FAX: 210 32 27 382

www.olme.gr, e-mail: olme@otenet.gr                        Αθήνα, 24/10/11

          ΠΡΟΣ: τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ της Χώρας


ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών

Το Υπουργείο Παιδείας με την εγκύκλιό του, 112162/Γ2/29/09/2011, επιμένει να αντιμετωπίζει λογιστικά την αναπλήρωση διδακτικών ωρών, προσθέτοντας δηλαδή, απλώς, ώρες και ημέρες στο σχολικό πρόγραμμα.

Δεν λαμβάνει υπόψη την παιδαγωγική και εκπαιδευτική διάσταση του θέματος, ούτε φυσικά κάνει την αυτοκριτική του για τις δικές του ευθύνες, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες  διδακτικών ωρών χάνονται, ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες της σχολικής χρονιάς, λόγω σοβαρών ελλείψεων εκπαιδευτικών από τις σχολικές μονάδες και του απαράδεκτου γεγονότος της έλλειψης διδακτικών βιβλίων για τους μαθητές και τις μαθήτριες τη φετινή χρονιά!

Θεωρούμε υποκριτικό το ενδιαφέρον του Υπουργείου Παιδείας για την απώλεια διδακτικών ωρών και από το γεγονός της ξαφνικής περσινής απόφασής του με την οποία έληξαν τα μαθήματα στα σχολεία το Μάϊο, κατά μία εβδομάδα νωρίτερα.
Γι’ αυτό το λόγο, είμαστε υποχρεωμένοι  να επαναλάβουμε τα παρακάτω:

1. Η αναπλήρωση της ύλης πρέπει να γίνεται με ρυθμούς που να επιτρέπουν την  αφομοίωσή της από τους μαθητές. Το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό. Είναι κυρίως ποιοτικό.

2. Η εντατικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μάλιστα υπό το άγχος  μιας κραυγαλέας επίφασης ενδιαφέροντος για τους μαθητές και τις μαθήτριες, είναι απόρροια  αντιπαιδαγωγικής αντίληψης που,  τελικώς,  αποβαίνει σε βάρος τους.

3. Η απλουστευτική και μηχανιστική διαχείριση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ενός σοβαρού και σύνθετου προβλήματος, όπως το υπόψη ζήτημα, εξ αντικειμένου τουλάχιστον, λειτουργεί τιμωρητικά σε σχέση με τις μαθητικές κινητοποιήσεις, γεγονός που αντίκειται στη δημοκρατική ταυτότητα και λειτουργία του σχολείου.

4. Η όποια εισήγηση για αναπλήρωση διδακτικών ωρών πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι προϊόν συλλογικής βούλησης, του Συλλόγου των Διδασκόντων, των γονέων και των μαθητών και ο σχετικός προγραμματισμός να γίνεται, αποκλειστικά, με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά κριτήρια.

5. Αν, προς τη λήξη του διδακτικού έτους, διαπιστωθεί, πως εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μη κάλυψης της διδακτέας ύλης σε αρκετές σχολικές μονάδες και για συγκεκριμένα μαθήματα, θεωρούμε ότι είναι προτιμότερο να ζητηθεί από τον υπεύθυνο οργανισμό η κατ’ επιλογή περικοπή ενός τμήματός της, ώστε να  αποφευχθεί η μεγαλύτερη και αλυσιτελής επιβάρυνση των μαθητών.

6. Όσον αφορά, τέλος, σε πιέσεις που ασκούνται από ορισμένα στελέχη της Διοίκησης προς συναδέλφους, με αφορμή την παραπάνω εγκύκλιο,  ώστε αυτοί να εργαστούν τα Σάββατα για την αναπλήρωση της ύλης, που δεν διδάχθηκε λόγω των µαθητικών κινητοποιήσεων, επισημαίνουμε ότι οι πιέσεις αυτές ελέγχονται ως µη σύννοµες, επειδή το Σάββατο και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συµβατική υποχρέωση να εργάζονται ( καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας με την  Π.Ν.Π. από 29.12.1980, που κυρώθηκε με το ν. 1157/81 και ν. 1566/85, άρθρ. 13,παρ.8 κ.α).

Κατά συνέπεια, όσοι Σύλλογοι ∆ιδασκόντων, καθώς και µεµονωµένοι συνάδελφοι αρνούνται να απασχοληθούν τα Σάββατα για τη διαδικασία αναπλήρωσης της ύλης, προστατεύονται από την υφιστάµενη σχετική νοµοθεσία. Τονίζουμε, επίσης, ότι ως συνδικάτο και ως εργαζόµενοι στο σύνολό µας δεν πρόκειται να αποδεχτούµε οποιασδήποτε µορφής αµφισβήτηση του κεκτηµένου του πενθήµερου.

7. Να μην τελειώσει πρόωρα, όπως την περσινή χρονιά, το διδακτικό έργο στα σχολεία.

ΤΟ ΔΣ

 

II) Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX : 2610 – 278776
http://aelmeahaias.wordpress.com, aelmeahaias@yahoo.gr

 

Πάτρα,  16/10/2011

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

 

 Με  απόφαση του το  Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με τις καταλήψεις, καλεί τα σχολεία να προτείνουν στη Διοίκηση τρόπους αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών και μάλιστα εντός τριμήνου / τετραμήνου. Αν αυτό δε γίνει τότε την απόφαση θα την πάρει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Είναι προφανές πως το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται για τις χαμένες διδακτικές ώρες, αλλά για το πώς θα τιμωρήσει άμεσα τους μαθητές που τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι απέναντι στην πολιτική του που απαξιώνει συνεχώς το δημόσιο σχολείο. Αν πραγματικά ενδιαφερόταν για την παιδαγωγική πλευρά του ζητήματος τουλάχιστον θα κάλυπτε άμεσα τα κενά εκπαιδευτικών που υπάρχουν, και θα υπάρχουν για καιρό, και τα σχολεία θα είχαν βιβλία. Και βέβαια δε θα έκλεινε το σχολικό έτος στις αρχές Μαΐου, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια Οι χαμένες ώρες που προκύπτουν από την δική τους πολιτική και είναι πολλαπλάσιες αυτών των καταλήψεων  ποτέ δεν αποτέλεσαν ζήτημα γιατί απλούστατα θα αναδείκνυαν την πραγματική αιτία των προβλημάτων που δεν είναι άλλη από την αντιλαϊκή πολιτική τους.

 

Το γεγονός πως καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να προτείνουν στα σχολικά συμβούλια και κατόπιν στη Διοίκηση τρόπους αναπλήρωσης αποδεικνύει πως το Υπουργείο Παιδείας μας θέλει συνένοχους στην πολιτική του. Θέλει τους εκπαιδευτικούς άμεσους τιμωρούς των μαθητών γιατί έπραξαν το αυτονόητο, διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες μόρφωσης και ζωή με αξιοπρέπεια. Η πρόταση του Υπουργείου μόνο επιπλέον προβλήματα θα επιφέρει στα σχολεία. Θα μπορούσε αν πραγματικά το ενδιέφερε η εύρυθμη λειτουργία τους να παρατείνει το σχολικό έτος.

 

Καλούμε λοιπόν τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην ενδώσουν στις πιέσεις της Διοίκησης. Είμαστε και θα παραμείνουμε στο πλευρό των μαθητών μας.

 

Το ΔΣ