Στο τέλος του μικρού σχολίου ακολουθούν οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις για όλους τους εκπαιδευτικούς που «ανήκουν» εργοδοτικά στη Διεύθυνση Δ/βάθμιας εκπ/σης Ν. Αχαΐας.

Και ενώ το ευρύτερο συνδικαλιστικό κίνημα και το ΔΣ της ΟΛΜΕ ειδικότερα έχουν απορρίψει πλήρως το Ν. 4024?2011, επί πλέον έχουν αρχίσει δυο αιτήματα αιχμής εντός του εν λόγω Νόμου σε σχέση με το Βαθμολόγιο και επομένως το νέο μισθολόγιο.

Συγκεκριμένα: Α) Είναι αδιανόητη η καθήλωση των αναπληρωτών με προϋπηρεσία στο τελευταίο ΜΚ::

Β) Είναι απαράδεκτο το πάγωμα των ΜΚ και πολύ περισσότερων των βαθμών των μονίμων στην 31/10/2011, ενώ ο καιρός τρέχει μέχρι να γίνει πραγματικότητα η όποια η όποια με6τάβαση σε άλλο ΜΚ και κυρίως σε άλλο βαθμό (που δίνει αυξήσεις περ. 15%). Και σημειώνουμε όχι ακώλυτα, αλλά με «αξιολόγηση» και φίλτρα…

 

Τρίτη, 27 Δεκέμβριος 2011 15:27

Διαπιστωτική πράξη μισθολογικής κατάταξης

Διαπιστωτική πράξη βαθμολογικής κατάταξης