Οι «απολύσεις» μέσω των μη διορισμών των αδιορίστων, ακόμα και αυτών που έχουν «αξιολογηθεί» μέσω ΑΣΕΠ και είναι διοριστέοι στα … χαρτιά…

Η [οριζόντια] εφεδρεία τους τελείωσε, αφού πρώτα με τον τρόμο έστειλλαν χιλιάδες στην πρόωρη συνταξιοδότηση, αντί του… προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος…

Τώρα αρζίζει η νέα διαδικασία εξόδου: Μέσω της τιμωρητικής «αξιολόγησης», αυτής δηλαδή της αγγλοσαξωνικής διαδικασίας που πολύ ηγάπησαν  και μέσα στον «προοδευτικό» κόσμο…

Ερώτηση: Τι κάνουμε όταν πιάνει φωτιά το σπίτι του γείτωνα;

*****

 

«Ακόμη και σε απολύσεις μπορεί να οδηγήσει η διαδικασία αξιολόγησης φορέων που αποφασίστηκε από τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, στην περίπτωση κατάργησης οργανικών θέσεων.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν:

● Υπουργεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτείας τους

● Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Ενημέρωσης

● Αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες

●  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

●  Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

● Οι ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Κεφ. Α΄ του Ν3429/2005 εφόσον απασχολούν τουλάχιστον 30 εργαζόμενους.

Σε πρώτη φάση, η διαδικασία θα οδηγήσει σε κατάργηση ανενεργών τμημάτων και μονάδων άνευ ουσιαστικού αντικειμένου και σε δεύτερο στάδιο θα προχωρήσει η αξιολόγηση του προσωπικού

Όσοι κριθούν ικανοί και αποδοτικοί προβλέπεται να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες που έχουν ελλείψεις, για τους υπόλοιπους ανοίγει η πόρτα της εξόδου.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει μετά από τουλάχιστον τρεις μήνες, οπότε η «καυτή πατάτα» περνάει στην επόμενη κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Τα Νέα, τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και για το έργο αυτό έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας, η οποία σε συνεργασία με τους γάλλους εμπειρογνώμονες της task force θα καταλήξουν μέσα στους επόμενους μήνες στο πλαίσιο βάσει του οποίου θα γίνουν οι κρίσεις.
Στόχος είναι η αξιολόγηση να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2012.»

ΠΗΓΗ: Δημοσίευση: 12 Ιαν. 2012, 10:18, http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231145551