ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ      Πάτρα, 28/01/2013
Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. / FAX : 2610 – 278776, aelmeahaias@yahoo.gr

 

Επισημάνσεις για την αλλαγή στις περιοχές μετάθεσης

 

Το μέτρο του μεγάλου περιορισμού των περιοχών μετάθεσης εντάσσεται στην πολιτική «ορθολογικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού προσωπικού», όπως υποστηρίζεται από το Υπουργείο.

Στην πραγματικότητα και κοιτώντας το ζήτημα από την πλευρά των εκπαιδευτικών, θεωρούμε ότι το μέτρο αυτό μπορεί να οδηγήσει ώστε ανάλογα «με τις ανάγκες της Υπηρεσίας» ο εκπαιδευτικός να τοποθετείται και να συμπληρώνει ωράριο σε σχολεία που θα απέχουν μεταξύ τους μεγάλες αποστάσεις, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και περιπλάνησης.

Επίσης, το μέτρο αυτό θα επιφέρει μεγάλες αναταράξεις στον εργασιακό βίο πολλών συναδέλφων, καθώς συνδυάζεται με την συνεχιζόμενη μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και με τις σχεδιαζόμενες νέες καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και τις περαιτέρω συμπτύξεις τμημάτων αλλά και με την διαγραφόμενη αύξηση του διδακτικού μας ωραρίου.

Επιπλέον, ενδέχεται να μειωθεί η δυνατότητα ελέγχου της Διοίκησης, αφού οι περιοχές τοποθέτησης είναι πιο μεγάλες και το πλήθος των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών μεγαλύτερο για τα σχολεία των αστικών κέντρων, με αποτέλεσμα αύξηση δυνατοτήτων αυθαιρεσίας.

Προκύπτει από την ανάλυση των νέων δεδομένων ότι προτάσσεται από τη μεριά του Υπουργείου η με κάθε τρόπο «αξιοποίηση» του ανθρώπινου δυναμικού των σχολείων και κυρίως μέσα από την αύξηση της «κινητικότητάς» τους (δυνατότητα μετακίνησης εντός μιας ενιαίας και μεγάλης περιοχής αρχικά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αν χρειαστεί, με απόφαση Υπουργού) με προφανή στόχο  την αποφυγή διορισμών, όχι μόνο μονίμων αλλά και αναπληρωτών. Αντίθετα αδιαφορεί για τον εκπαιδευτικό και για τον τρόπο που μια τέτοια ανατροπή μπορεί να επηρεάσει τον εργασιακό του βίο, την οικογενειακή του κατάσταση ενώ διαλύει ακόμα περισσότερο τις ήδη αποσαθρωμένες εργασιακές του σχέσεις. Ειδικότερα για κάποιες κατηγορίες συναδέλφων οι επιπτώσεις μπορεί να γίνουν δυσβάστακτες (π.χ. για τους υπεράριθμους, την πληθώρα όσων υπηρετούν στη «διάθεση» οι οποίοι θα έχουν να ανταγωνιστούν πλέον όλους όσοι ανήκουν στη διευρυμένη περιοχή μετάθεσης κλπ).

Ζητάμε από το Υπουργείο την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς των περιοχών μετάθεσης και την πραγματοποίηση διορθωτικών κινήσεων σε αυτές με τη σύμφωνη γνώμη των φορέων της εκπαίδευσης σε κάθε περιοχή, όπου είναι απαραίτητες.

 

Για το ΔΣ

Ο  Πρόεδρος                                                                           Ο  Γραμματέας

Σταμούλης Θόδωρος                                                               Ψαρράς  Σπύρος