Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ./FAX:2610–278776, aelmeahaias@yahoo.gr

Πάτρα  13-2-2013  

Για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»

Οι αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας με το σχέδιο «Αθηνά», το οποίο αφορά την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μεταβάλλουν σημαντικά το χάρτη στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ πλήττονται  περιφερειακές πόλεις της χώρας. Μεταξύ αυτών είναι η Πάτρα, καθώς μεταφέρονται τμήματα και μερικές χιλιάδες σπουδαστών.

        Το ΑΤΕΙ Πάτρας «χάνει» τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) που θα απαρτίζεται μεταξύ άλλων και από τα υπάρχοντα μέχρι τώρα στο ΑΤΕΙ Πάτρας τμήματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, των Τουριστικών Επιχειρήσεων και το Εμπορίας και Διαφήμισης (αυτό φεύγει από την Αμαλιάδα). Τα τμήματα αυτά απορροφώνται από το τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου, μετονομάζονται όλα σε τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Συστημάτων και μεταφέρονται στο Μεσολόγγι. Επιπλέον το τμήμα της Λογιστικής του ΑΤΕΙ Πάτρας, μετονομάζεται σε Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, εντάσσεται στην ίδια Σχολή και μεταφέρεται και αυτό στο Μεσολόγγι.

        Στην περίπτωση αυτή το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα που δημιουργεί το σχέδιο «Αθηνά» για φοιτητές, εκπαιδευτικούς και την τοπική κοινωνία.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν να ακουστεί και η δική τους φωνή, αφού το θέμα αυτό αφορά και τη δική τους ζωή και κυρίως το μέλλον τους. Ήδη αρκετοί δηλώνουν πως θα αναγκαστούν να διακόψουν τις σπουδές τους, καθώς η οικονομική κρίση δεν τους αφήνει περιθώρια είτε για να εγκατασταθούν στο Μεσολόγγι είτε να καλύπτουν τα μεταφορικά καθημερινά έξοδα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολλοί φοιτητές επέλεξαν τα εν λόγω Τμήματα γιατί εξαιτίας των δύσκολων οικονομικών συνθηκών στις οποίες έχουν περιέλθει οι οικογένειές τους, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις που απαιτούν οι σπουδές εκτός της πόλης τους.

Αμφιβάλλουμε αν προηγήθηκε κάποια επιστημονική μελέτη κόστους –οφέλους με την αλλαγή αυτή και αν εξετάστηκαν όλες οι πλευρές του ζητήματος. Για παράδειγμα έχει προβλεφθεί αν οι απορροφήσεις και οι μετονομασίες των Τμημάτων θα επηρεάσουν και πώς το αντικείμενο και το πρόγραμμα σπουδών χιλιάδων φοιτητών και τα εξ αυτού παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα; Θα παρουσιασθεί το παράδοξο κάποιοι εκ των σπουδαστών αυτών  να έχουν εισαχθεί στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα με επιλογή τους και να υποχρεώνονται τώρα να συνεχίσουν  (;) τις σπουδές τους σε άλλο αντικείμενο ,με άλλο πρόγραμμα σπουδών και να λάβουν άλλο πτυχίο που ενδεχομένως να μην τους αντιπροσωπεύει . Σε ποια παιδαγωγική λογική υπακούει αυτό; Έπειτα, οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν σε μείωση των εισακτέων ή όχι;

Επίσης, δεν κατανοούμε ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι λόγοι μετακίνησης των συγκεκριμένων τμημάτων από το ΑΤΕΙ της Πάτρας στο Μεσολόγγι, τη στιγμή που το ΑΤΕΙ Πάτρας διαθέτει άρτιες υποδομές, επαρκές και υψηλού επιπέδου προσωπικό και είναι γεμάτο από σπουδαστές Επιπλέον, τα τμήματα αυτά παρέχουν πτυχία που αναγνωρίζονται στην αγορά εργασίας και οι φοιτητές τους μπορούν να υποστηριχτούν από την πληθώρα των επιχειρήσεων της περιοχής μας, π.χ. για την πρακτική τους άσκηση. Αμφιβάλλουμε, τέλος, σχετικά με το αν θα είναι καλύτερες οι δυνατότητες σπουδών που θα έχουν οι σπουδαστές, εάν φύγουν τα τμήματα αυτά από το ΑΤΕΙ Πάτρας.

Θεωρούμε ότι τουλάχιστον στα σημεία που θίξαμε και για τη συγκεκριμένη Σχολή πρέπει να επανεξεταστεί ο σχεδιασμός του Υπουργείου, αφού το σκεπτικό μας έχει ως αποκλειστικό γνώμονα την προαγωγή της Γνώσης, της Επιστήμης και την εξασφάλιση ποιοτικών Σπουδών στους φοιτητές και όχι μια στεγνή αγοραία αντίληψη της εκπαίδευσης και την εξυπηρέτηση τοπικιστικών ιδιαιτεροτήτων κάθε μορφής..

Με αυτό το σκεπτικό, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να προχωρήσει η μετονομασία, συγχώνευση και μετακίνηση των παραπάνω τμημάτων του ΑΤΕΙ της Πάτρας και ότι πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με τους εκπροσώπους του ΑΤΕΙ και τους αρμόδιους τοπικούς φορείς που θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Σε κάθε περίπτωση εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας , των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Για το ΔΣ

Ο  Πρόεδρος                   Ο  Γραμματέας

Σταμούλης  Θόδωρος     Ψαρράς  Σπύρος