ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ κινητό: 6937271637, ΑΙΡΕΤΟΣ AΠΥΣΔΕ AN. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ e-mail: gdemeragon08@gmail.com

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ κινητό:6944426160, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ AΠΥΣΔΕ AN. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ e-mail: mpalaskas@elmedra.gr

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

Οι διαθέσεις στη Πρωτοβάθμια προβλέπονταν από το 1566/1985 ακόμη, αλλά ήρθαν στην επικαιρότητα με τον 3848/2010, καθώς και με αλλεπάλληλες διευκρινιστικές εγκυκλίους, οι οποίες συνήθως δημιουργούν σύγχυση κα προβληματισμούς.

Αν είχαν δημιουργηθεί επαρκείς οργανικές θέσεις στην Α/θμια ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, τα προβλήματα και δυστυχώς οι όποιες αντιπαραθέσεις μεταξύ συναδέλφων θα είχαν μειωθεί κατά πολύ.

Θα προσπαθήσουμε να τα διερευνήσουμε ξεκινώντας από το επίκαιρο (λόγω των αιτήσεων μεταθέσεων που έγιναν πρόσφατα) θέμα των μορίων.

Α) ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Όσοι διατίθενται στην Α/θμια μοριοδοτούνται σύμφωνα με την εγκύκλιο των μεταθέσεων (παρ.3, εδάφιο ε)ως εξής:

 «Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διατίθενται ολικά ή μερικά σε σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας ή διατέθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου σε ΙΕΚ, λαμβάνουν τα μόρια δυσμενών συνθηκών της πλησιέστερης σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας, αρκεί να μην υπολείπονται των μορίων της οργανικής τους θέσης (ή της προσωρινής τους τοποθέτησης). Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός των μορίων συνθηκών διαβίωσης γίνεται σύμφωνα με τα εδάφια γ και δ της υποπαραγράφου 3.1.3 της παραγράφου 3.1 του Κεφαλαίου Δ΄ (σελ. 15 και 16) της ανωτέρου εγκυκλίου

Επεξηγήσεις:

1) αυτό ισχύει για ΟΛΟΥΣ, είτε διατέθηκαν με αίτησή τους, είτε χωρίς

2) Οι διαθέσεις αυτές είναι ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ανεξάρτητα αν περίσσευαν εξ ολοκλήρου ή αν στη θέση της οργανικής ή προσωρινής τους τοποθέτησης δημιουργήθηκε κενό διότι συνολικά στη περιοχή μετάθεσής τους υπήρχε υπεραριθμία.

3) Αυτό βέβαια τους διαφοροποιεί σε σχέση με όσους  διατίθενται ή αποσπώνται μέσα στην ίδια βαθμίδα γιατί σ’ αυτές τις περιπτώσεις η μοριοδότηση (αν δηλαδή η διάθεση γίνεται για τις ανάγκες της Υπηρεσίας) εξαρτάται από το αν έγινε με αίτησή τους ή χωρίς, καθώς και αν η διάθεσή τους δημιουργεί κενό  στη θέση από όπου αποχωρούν.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Να ισχύει ΕΝΑΣ κανόνας για όλους: κάθε εκπαιδευτικός να παίρνει τα μόρια των σχολείων στα οποία εργάζεται.

B) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Επειδή γίνονται σε 3 φάσεις (1η από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, 2η από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ διαφορετικού νομού και 3η ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ του ίδιου νομού), δημιουργούνται πολλά προβλήματα με τις τοποθετήσεις ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ξεχωριστά και όχι ενιαία.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι διευθύνσεις (Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες) να ανακοινώνουν έγκαιρα τα κενά και τα πλεονάσματα με πρόβλεψη (το αργότερο τον Ιούλιο), οι αποσπάσεις (από άλλα ΠΥΣΔΕ) να γίνονται αρχικά στην δευτεροβάθμια και να εξετάζονται μαζί με αυτούς που ζητάνε απόσπαση στην Α/θμια εντός ΠΥΣΔΕ (και εξ αντικειμένου δεν μπορούν να βρεθούν στην ίδια λίστα με τους προηγούμενους). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί (από άλλα ΠΥΣΔΕ και το ίδιο ΠΥΣΔΕ) γνωρίζοντας τα κενά στην Α/θμια υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης και διατίθενται στην Α/θμια ανάλογα με τα μόρια απόσπασης.

Όσοι διατίθενται από την Β/θμια στην Α/θμια τοποθετούνται σε σχολεία από κοινού με όσους τυχόν αποσπώνται από άλλα ΠΥΣΠΕ το αργότερο τέλος Αυγούστου.

Η υλοποίηση των προτάσεων αυτών απαιτεί συνεργασία μεταξύ Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας καθώς και χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης των υπηρεσιακών μεταβολών από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. .Αυτονόητες προϋποθέσεις που δυστυχώς δεν υπάρχουν

Το δικαίωμα της απόσπασης με ίσους όρους θα πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους τους εκπαιδευτικούς. Ο σκοπός της απόσπασης είναι να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε οι συνθήκες εργασίας να μην αποτελούν τροχοπέδη στους υπόλοιπους τομείς της ζωής τους (να είναι κοντά στις οικογένειές τους, να μην συντηρούν δυο σπίτια κλπ.).

Όλα αυτά με την προϋπόθεση να μην επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

4-3-2013