Κατεβάστε ολοκληρο το έγγραφο από εδώ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΕΥΓ. ΠΙΕΡΗ

………………………….

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΤΡΑ: 04.04 .201

………………… Αρ. Πρωτ. 4430

Θέμα: «Αναστολή της  υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης»

Σχετ. : α) Έγγραφό μας με τίτλο «Ενημέρωση του Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού της  Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σχετικά με την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης ανά διετία σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3528/07»

        β) Έγγραφό μας με τίτλο Φ. 8 /3368/15.03.2013«Παράταση προθεσμίας υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης»

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών  εγγράφων  μας,  που αφορούν στην υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3528/07, των μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων και ειδικότερα των Εκπαιδευτικών  και Διοικητικών Υπαλλήλων   της  Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλουμε  την υποβολή της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, ενόψει διευκρινιστικών απαντήσεων από το ΥΠΑΙΘΠΑ και το Υπουργείο  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου έχουμε απευθύνει σχετικά ερωτήματα.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους .

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε.  ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

ΠΙΕΡΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Κοινοποίηση

  1. Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας
  2. Β΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας

Εσωτερική Διανομή:

  1. Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων
  2. Μηχανοργάνωση
  3. ΠΥΣΔΕ
  4. Λοιπά Τμήματα Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας
  5. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
  6. Εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι Δ.Δ.Ε. Αχαΐας