Ενιαία Αγωνιστική Κίνηση (ΕΑΚ) για το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε δισέλιδη μορφή word: Ενημερωτικό 17ο-Να ανατρέψουμε το κλίμα τρομοκρατίας_ΕΑΚΠΥΣΔΕΑΧ_22-4-2013

 Ενημερωτικό 17ο:  Να ανατρέψουμε το κλίμα τρομοκρατίας, να δράσουμε συλλογικά, να ανοίξουμε χαραμάδες έως ό,του…

Ι) Το Σύνταγμα, οι βίαιες μετακινήσεις και οι απολύσεις

Τον τελευταίο καιρό έχουν «αρχίσει τα όργανα» για βίαιες μετακινήσεις στον δημόσιο τομέα και απολύσεις «μαλακά» στην αρχή με στόχο να γίνουν αποδεκτές, και κατόπιν «σκληρά». Οφείλουμε να θυμίσουμε κάτι θεμελιώδες και για τα θέματα αυτά από το υπαρκτό Σύνταγμα, το οποίο ακόμα δεν έχει ξηλωθεί. Όχι μόνο η άρνησή του έτσι όπως προβλέπεται για τον πρώτο λόγο των «παραβάσεων καθήκοντος» στον «κατάλογο Μανιτάκη» για αυτοδίκαιες αργίες, αλλά και μια θεμελιώδη αρχή από το Κεφ. 2ο για τα «Ατομικά και κοινωνικά Δικαιώματα» που οφείλουμε να έχουμε πάντα κατά νου και στα Υ.Σ., όπως το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, αφού ισχύει απολύτως και για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς:

Ελληνικό Σύνταγμα 2008, άρθρο 4:  «1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου….. 5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους….».

ΙΙ) Οι κατάλογοι των αδυνατούντων εκπαιδευτικών και η συλλογική προστασία τους

Δυστυχώς τους τελευταίους μήνες διαρροές, που αναπαράγουν άκριτα και μεγεθυσμένα τα μεγάλα συνήθως και «διαπλεκόμενα» ΜΜΕ, στοχοποιούνται οι «αδυνατούντες» εκπαιδευτικοί και προσπαθούν να τους βάλλουν στο «κάδρο» των πιθανών αρχικών απολύσεων στο δημόσιο τομέα. Επίσης μετά τα Χριστούγεννα, όπως σε προηγούμενα ενημερωτικά έχουμε θέσει, το ζήτημα έρχεται συχνά-πυκνά και ποικιλότροπα και εντός του ΠΥΣΔΕ.

Δυστυχώς, επίσης, σε επίπεδο ΟΛΜΕ και ΔΟΕ δεν έχει αναδειχτεί πλήρως το ειδικό αυτό ζήτημα των «αδυνατούντων εκπαιδευτικών», ώστε να μη «πεταχτούν στον σύγχρονο Καιάδα συνάδελφοι και μάλιστα αδίκως και αναιτίως. Όσοι δεν μπορούν με βάση τις προβλέψεις να εξασκήσουν άλλο έργο, οφείλουμε να απαιτήσουμε να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη αναπηρίας, ανεξαρτήτως ετών μόνιμης υπηρεσίας.

Βεβαίως στις δυο βαθμίδες εκπ/σης οι εκπαιδευτικοί έχουν ως 1η υποχρέωση τη διδασκαλία. Βεβαίως και υπάρχουν χιλιάδες στελέχη που δεν διδάσκουν και επιτελούν άλλο έργο. Με βάση το άρθρο 153 του Δημ/κού Κώδικα Ν.3528/9-2-2007, το οποίο παρέμεινε ως έχει και στον τροποποιημένο Ν. 4057/14-3-2012, δεν μπορούν να απολυθούν όσοι μπορούν να προσφέρουν άλλο έργο και δεν κάνουν χρήση πιθανά «ώριμα» συνταξιοδοτικά δικαιώματα: «… Δεν απολύεται ο υπάλληλος αν η ανικανότητά του επιτρέπει την άσκηση άλλων καθηκόντων…».

Όπως αναφέραμε στο Ενημερωτικό 16ο, ψηφίσαμε τη συμπλήρωση του διδ. ωραρίου και εν μέρει αδυνατούντων σε Project ως δεύτερους, ενώ καταψηφίσαμε για άλλους ειδικούς λόγους όλο το πακέτο για συμπλήρωση σε «ολοήμερα Δημοτικά». Στο επόμενο ΠΥΣΔΕ (πρ. 8/8-4-13) ήλθαν, κατά προφορική ενημέρωση της Διοίκησης, από σχολεία εσωτερικές διευθετήσεις – για τις οποίες δεν έχουν γίνει ενστάσεις – τις οποίες και κατ’ αρχήν αποδεχτήκαμε.

Ήλθαν όμως και 4 ενστάσεις 4 αδυνατούντων, οι οποίοι ζητούσαν να μη συμπληρώσουν διδ. ωράριο στα ολοήμερα, με δική τους ευθύνη και στη βάση της αρχικής μείωσης του διδ. ωραρίου με αντίστοιχη «γραμματειακή υποστήριξη». Η πλειοψηφία του ΠΥΣΔΕ τις έκανε δεκτές με την αίρεση να προϋπάρξει τριπλή εισήγηση γι’ αυτό (από την Διεύθυνση του σχολείου και τους δυο ειδικούς σχολικούς συμβούλους). Αντιδράσαμε έντονα, όχι μόνο γιατί η εμπλοκής των δυο σχολ. Συμβούλων οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς, αλλά και γιατί η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και μπορεί να οδηγήσει σε οιονί μη αποδοχή της ένστασης. Δικαιωθήκαμε πάραυτα, γιατί έτσι έγινε στην πράξη. Στο επόμενο ΠΥΣΔΕ (πρ. 9/18-4-13) θέσαμε (μόνο εμείς) το θέμα και έγιναν δεκτές (ομόφωνα) και οι 4 ενστάσεις τους.

ΙΙ) Υπόλοιπες ενστάσεις

α) Στο ΠΥΣΔΕ με πρ. 8/8-4-13, έγινε κατόπιν μεγάλης επιμονής μας δεκτή ένσταση συναδέλφου ΠΕ19 με οργανική θέση στο σχολείο της για συμπλήρωση ωραρίου σε ολοήμερα, ενώ είχε τοποθετηθεί εκεί συνάδελφος με διάθεση. Θέλουμε να επισημάνουμε επί τη ευκαιρία ότι, επειδή οι της Πληροφορικής πλεονάζουν κατά πολύ και στο Νομό μας (κυρίως λόγω αλλαγών των μαθημάτων στα Λύκεια), υπήρχε η ομόθυμη βούληση από το Σεπτέμβρη να βοηθήσουν περισσότεροι το δύσκολο έργο με τις ηλεκτρονικές καταγραφές. Επομένως δεν ευθύνονται οι συνάδελφοι για το μειωμένο ωράριο.

β) Δεν έγιναν δεκτές άλλες 3 ενστάσεις για διαθέσεις προς ολοήμερα δημοτικά που επικαλούνταν γενικούς λόγους. Εμείς τις δεχτήκαμε στη λογική της αρχικής μειοψηφίας. Πάντως παρά την άμβλυνση στα ωρολόγια προγράμματα, παρέμειναν ζητήματα για διπλά εργασιακά ωράρια. Οφείλουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση ανά σχολείο και στο σωματείο στη νέα σχολική περίοδο. Να σημειώσουμε ότι ο έτερος αιρετός επανέλαβε για όλες αυτές τις ενστάσεις απλά την γενική (κοινή μας) μειοψηφία.

γ) Στο ΠΥΣΔΕ (πρ. 9/18-4-13), δεν έγινε δεκτή ένσταση συν. ΠΕ06 για συμπλήρωση ωραρίου από σχολείο Δήμου Δυτ. Αχαΐας προς Ερυμάνθεια (κατοικεί έξω από Κ. Αχαΐα) για σχεδόν ανυπέρβλητους συγκοινωνιακούς λόγους. Το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό για τους ελάχιστους συναδέλφους που δεν διαμένουν στην Πάτρα και η υπαρκτή δημόσια συγκοινωνία δεν τους εξυπηρετεί, ούτε είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν και να συντηρούν (ειδικά στην εποχή μας) ΙΧ για κάποια πιθανή διάθεση. Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει για διαθέσεις από Καλάβρυτα προς Κλειτορία ή ακόμη χειρότερα για Δάφνη και Ψωφίδα.

Οι ελάχιστοι αυτοί συνάδελφοι οφείλουν να ενημερώνουν  και την υπηρεσία, αλλά και τις ΕΛΜΕ και φυσικά τους αιρετούς, ώστε να προλαμβάνονται αυτές οι πιθανές διαθέσεις «εν τη γενέσει» τους και να συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους ή σε προσβάσιμο σχολείο με δημόσια συγκοινωνία, κατά τις εγκυκλίους. Αυτό δεν έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η συνάδελφος το συνειδητοποίησε ξαφνικά.

Εμείς κάναμε μόνοι μας μια έντονη προσπάθεια, αναφέροντας το γράμμα και κυρίως το πνεύμα πολλών διαχρονικών εγκυκλίων, ώστε να γίνει η ένσταση δεκτή. Το μόνο που καταφέραμε ήταν να πείσουμε τον … έτερο αιρετό. Αναφέραμε εγκυκλίους που θέτουν το ζήτημα:

α) Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78 τ. Α` «…Στις περιπτώσεις που είναι ιδιαιτέρως δυσχερής η παραπάνω διάθεση, οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν υπηρεσία, μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, σε άλλες δραστηριότητες του σχολείου ή του γραφείου ή της διεύθυνσης εκπαίδευσης..».

β) Έγγραφο Δ2/23222/12.11.85 Δ/γή ΥΠΕΠΘ τονίζεται ότι: «Αντικειμενικά αδύνατη είναι επίσης και η συμπλήρωση του ωραρίου, όταν ο εκπαιδευτικός πρέπει να υπηρετήσει σε δύο σχολεία την ίδια μέρα και ιδιαίτερα όταν η μετάβαση από το ένα στο άλλο σχολείο, δεν είναι απόλυτα ευχερής…».

γ) Υπουργική εγκύκλιος με υπογραφή «Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ», Αρ. Πρωτ.119052/Γ2/17-09-2008/ΥΠΕΠΘ: «…10. Κατά την ανάθεση των μαθημάτων καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους ή στην ίδια ομάδα σχολείωνμε μαθήματα πρώτης (Α΄) και δεύτερης (Β΄) ανάθεσης…».

δ) Υπάρχει και άλλη,  σχετικά πρόσφατη εγκύκλιος, που είναι πιο σαφής για το θέμα, την οποία  δεν έχουμε πρόχειρη. Εξάλλου υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις για την κάλυψη του κενού.

ΙΙΙ) Για τις Ομάδες σχολείων:

Η Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ αναβάλλει τη συζήτηση για μετά το Πάσχα με επιχείρημα το μη επείγον και την μετακόμιση της Διεύθυνσης στο χώρο του ΙΕΚ (Αγ. Αλέξιος). Αναβολή έγινε πάλι στο ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ γιατί ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚ θέλουν γραπτή πρόταση από μας που βάλλαμε το θέμα. Η ΔΑΚΕ κρατά ακόμα κλειστά «τα χαρτιά της», ενώ η ΠΑΣΚ δήλωσε ότι μελετά με προσοχή τις προτάσεις μας.

Εμείς ήδη ενημερώσαμε όλα τα μέλη του ΔΣ και τον έτερο αιρετό με μια νομική κωδικοποίηση που κάναμε για το ρόλο των ομάδων σχολείων και την ιδιαίτερη σημασία τους για οργανικές υπεραριθμίες, (Μάιος-Ιούνιος), λειτουργικές υπεραριθμίες (Σεπτέμβριος) και διαθέσεις. Θα ενημερωθούν και γραπτά και λεπτομερώς πριν το επόμενο ΔΣ και για τις λεπτομερείς προτάσεις μας.

IV) Πίνακες κενών πλεονασμάτων – Μεταθέσεις – Προετοιμασία τοποθετήσεων

Το Υπ. Παιδείας, ενώ έχει ξεπεράσει κάθε χρονικό όριο που θέτουν τα Π.Δ. (από Φεβρουάριο) και ήδη  φτάνει το αργοπορημένο Πάσχα, φαίνεται ή ότι δεν θα ζητήσει εισήγηση από τα ΠΥΣΔΕ ή θα τα ζητήσει με την μέθοδο του αιφνιδιασμού (έτσι γίνεται  τελευταία). Εμείς βάλαμε το θέμα στο ΠΥΣΔΕ (18-4-13), αλλά το μόνο που έχει γίνει είναι μια προετοιμασία με βάση τα υπαρκτά σχολεία, τμήματα, ειδικότητες και διδ. ωράριο. Η πιθανότητα να αναβληθούν και οι εθελούσιες μεταθέσεις αυξάνεται. Θα γίνουν; Θα γίνουν ξαφνικά μαζί με υποχρεωτικές, αφού υπάρχουν διαρροές για προετοιμασία ειδικού Π.Δ.; Όλα ανοικτά….

V)  Ιδιωτικό έργο, Φροντιστήρια, Προϋπηρεσίες.

Έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις για ιδιωτικό έργο και Φροντιστήρια. Με παρέμβαση μας (ΠΥΣΔΕ 8-4-13) αποτρέψαμε την πιθανότητα για (μοναδική) λανθασμένη προϋπηρεσία σε συνάδελφο από ιδιωτικό σχολείο.

 

Οι αιρετοί με την Ενιαία Αγωνιστική Κίνηση για το ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας είναι:

1) Παναγιώτης Μπούρδαλας, τακτικό μέλος, κιν. 6976791812, e-mail: pmkas2004@yahoo.gr

2) Άγγελος Μπουμπούλης, αναπλ. μέλος, κιν. 6937152508, e-mail: aboubou@sch.gr

 

Πάτρα, 22-04-2013