Με ειδική εγκύκλιο που απέστειλε ο Περιφ. Δ/ντής Δυτ. Ελλάδας στις Δ/νσεις  και Σχολεία της Β/βάθμιας εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας με ημερομηνία

Πάτρα    21-05-2013 και Αριθ. Πρωτ. Φ.17/ΚΔ/4062     την      υπ’αρ. 66267/Δ2/16-05-2013 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ     για αποστλή αναλυτικου καταλόγου των καθητων τις μέρες των εξετάσεων                  

                                    

ΘΕΜΑ: «Αναστολή ισχύος της υπ’αρ. 66267/Δ2/16-05-2013 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ»

 Σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μαζί σας και λαμβάνοντας υπόψη σχετική συνεννόηση με το Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ, σας ενημέρωνουμε ότι αναστέλλεται η ισχύς της υπ’αρ. 66267/Δ2/16-05-2013 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ, σχετικά με την καθημερινή ηλεκτρονική αποστολή στους οικείους Δ/ντες Εκπ/σης Δ/θμιας Εκπ/σης αναλυτικού καταλόγου των εκπαιδευτικών που υποχρεούνται να προσφέρουν υπηρεσίες στα σχολεία ή στα εξεταστικά και βαθμολογικά κέντρα.

                                                                   Ο Περιφερειακός Δ/ντής

                                                                  Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης

                                                                                                                                                                                            

                                                                                      Γεώργιος  Παναγιωτόπουλος              

                                                                  Κατεβάστε την αναστολή: Αναστολή ισχύος εγκυκλίου_21-05-2013_Περιφ-Δ-νσηΔυτΕλλαδας