Ενιαία Αγωνιστική κίνηση για το ΠΥΣΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

Ενημερωτικό 18: Μειοψηφία για τα πλεονάσματα και την πλήρη  αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών

Με την ενεργητική παρουσία και συνεργασία των δυο αιρετών (τακτικού και αναπλ. μέλους) της ΕΑΚ στις διαδικασίες για την πρόταση εκτίμησης του ΠΥΣΔΕ  Αχαΐας στην πρ. 13/30-5-2013, παλέψαμε να αποτυπωθούν πλήρως τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, όχι μόνο από μια γενική-συνδικαλιστική σκοπιά, αλλά και από μέρους σκοπιές, ώστε να φωτιστούν όλα τα σκοτεινά σημεία. Μέρος της προσπάθειάς μας αποτυπώθηκε στην τελική πρόταση της πλειοψηφίας του ΠΥΣΔΕ και φαίνεται ότι θα αποτελεί και την εκτίμηση της Δ/ντριας β/βάθμιας εκπ/σης, στην οποία θα  ακολουθήσει και η συνολική εκτίμηση του Περιφερειακού Δ/ντή, μαζί με τα ΠΥΣΔΕ Ηλείας και Αι/νίας.

Θεωρούμε σημαντικό να σημειώσουμε, πως παρά την απογοήτευση από τον τρόπο που έληξε η  «απεργία», η απόφαση της χθεσινής Γεν. Συνέλευσης της Α΄ ΕΛΜΕ Αχ. για διαμαρτυρία και πίεση στο ΠΥΣΔΕ και κατόπιν στον Περ/κό Δ/ντή ανέδειξε την αγωνία, αλλά και τις ανάγκες, εκπαιδευτικές και εργασιακές. Θα ήταν προς το συμφέρον του σχολείου και των εργασιακών αναγκών και δικαιωμάτων ο Περ/κός Δ/ντής να προχωρήσει σε μηδενισμό των πλεονασμάτων, πέραν των ΠΕ02 και ΠΕ03, και ΠΕ12.05 που εκτίμησε το ΠΥΣΔΕ Αχ., και στις υπόλοιπες ειδικότητες. Πλαίσιο προς πραγματικότερη – μηδενικών πλεονασμάτων – αποτίμησης μπορεί να αποτελέσει προσθετικά και η μειοψηφία με την επιχειρηματολογία της, που καταθέσαμε στο ΠΥΣΔΕ.

Δημοσιοποιούμε την μειοψηφία του τακτικού αιρετού, που κατατέθηκε στα πρακτικά με συμφωνία του αναπληρωματικού και στο πνεύμα και της χθεσινής Γεν. Συνέλευσης της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας. Στο τέλος ακολουθεί παράρτημα με την εκτίμηση της πλειοψηφίας του ΠΥΣΔΕ.

******

«Μειοψηφία Παν. Μπούρδαλα τακτικού αιρετού μέλους στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

(Πρ. 13/30-5-2013)

Η εγκύκλιος για τα κενά και πλεονάσματα για το 2013 (706071/Δ1?23-5-2013) βγήκε με καθυστέρηση περίπου τριών μηνών, δηλαδή πέρα από τα όρια που θέτουν τα ΠΔ 50/96 και 100/97, στα όρια της παρατυπίας δηλαδή. Αυτό είχε ως συνέπεια και το φαινόμενο του «αιφνιδιασμού», αφού ως τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας δεν προλάβαινε η Διοίκηση να μου δώσει ανά σχολείο, ομάδα σχολείων και νέα περιοχή μετάθεσης (Ν. Αχαΐας) τα αναλυτικά στοιχεία ώστε να τα μελετήσω, ελέγχω και να κάνω πιο λεπτομερείς προσεγγίσεις για τις εκπαιδευτικές ανάγκες, μέσω και πέραν του ηλ. συστήματος καταγραφής.

Μελέτησα μόνο, και σε σύντομο χρονικό διάστημα, την τελική καταγραφή από τον προϋπολογισμό των κεντρικών υπηρεσιών του Υπ. Παιδείας. Ειρήσθω εν παρόδω, πως δεν μπορώ να κατανοήσω και μια αναφορά στον σχετικό αλγόριθμο για τις «υπεραριθμίες» από σχολική μονάδα σε ομάδα σχολείων με βάση το «ΦΕΚ Διορισμού», ενώ τα προαναφερθέντα Π.Δ. ορίζουν ως μέθοδο άρσης της υπεραριθμίας τα μόρια μεταθέσεων, οπότε και προβληματίζομαι ιδιαίτερα.

Επειδή έχουν δοθεί στην δημοσιότητα δυο σχέδια Π.Δ. για «υποχρεωτικές μεταθέσεις» πέραν των εθελοντικών, για το οποίο δεν γνωρίζω αν έχει υπογραφεί και επειδή πολλές διαρρέουσες πληροφορίες θέτουν και πιθανότητα «διαθεσιμοτήτων» τις οποίες «ψάχνει» το σχετικό υπουργείο «Διοικητικής Μεταρρύθμισης» και σε επίπεδο κλάδων και ειδικοτήτων από την «μεγάλη δεξαμενή» και των εκπαιδευτικών, είναι βάσιμο να θεωρούμε ότι φέτος η προβλέψεις του ΠΥΣΔΕ για τα «κενά και πλεονάσματα» να γίνουν και με βάση τις πραγματικές ανάγκες για να λειτουργήσουν χωρίς αρνητικές παρενέργειες τα σχολεία από το Σεπτέμβρη, αλλά και να μη δημιουργηθούν νομικά παράδοξα με τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών (π.χ. στην περίπτωση μονίμου στην Αχαΐα που απομακρύνεται ως ολικά υπεράριθμος να αναπληρωθεί το πιθανό κενό που αφήνει με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ ή με πρόσληψη αναπληρωτή ή ωρομίσθιου) οφείλουμε να δούμε τα κενά, όχι στενά με την κλασσική έννοια του «οργανικού», αλλά με τη διευρυμένη και «οιωνί οργανική θέση», όπως αφήνει να νοηθεί και ο αλγόριθμος στο επίπεδο της ομάδας σχολείου ή περιοχής μετάθεσης.

Κατά την εκτίμηση της πλειοψηφίας του ΠΥΣΔΕ και εισήγησης της κ. Προέδρου, η οποία έλαβε και ένα μέρος προτάσεών μου υπόψη, που όντως ήταν προς την ορθή κατεύθυνση για πιο ορθή και πραγματική εικόνα των κενών και πλεονασμάτων, αναδείχτηκε επί της ουσίας ότι με μια στενή ερμηνεία της εγκυκλίου δεν αποτυπώνεται η αλήθεια. Αυτό φαίνεται και από την απόκλιση του προϋπολογισμού του των κεντρικών υπηρεσιών του Υπ. Παιδείας και της τελικής απόφασης του Υ. Σ. μας με σαφείς μειώσεις στα τελικά πλεονάσματα σε αρκετές των περιπτώσεων και μικρές σε κάποιες άλλες.

Δυστυχώς όμως η πλειοψηφία του ΥΣ δεν αποδέχτηκε μεγάλο μέρος των προτάσεών μου που κατέθεσα, ώστε να αποτιμηθεί πλήρως η πραγματικότητα των αναγκών των σχολείων. Συγκεκριμένα:

α) Η μείωση των αναγκών προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες προέρχεται κατ’ αρχήν λόγω της αύξησης του διδ. ωραρίου κατά 2 διδ. ώρες την εβδομάδα, δηλ. της τάξης του 11%, πράγμα για το οποίο ο κλάδος μας είναι αντίθετος για παιδαγωγικούς, εκπαιδευτικούς και  εργασιακούς λόγους. Στο Νομό Αχαΐας όμως βάσιμα μπορεί σχεδόν να ισοφαρισθεί από τον προβλεπόμενο από την Κυβέρνηση μηδενισμό διορισμό μονίμων, αναπληρωτών, ωρομισθίων και αποσπασθέντων από άλλα ΠΥΣΔΕ, που δεν δικαιούνται να έλθουν σε θέσεις τυχόν πλεοναζόντων που θα μετακινηθούν αλλού. Να σημειώσω ότι η Αχαΐα πάντα αποτελούσε στις αποσπάσει  «πύλη εισόδου», παρά «εξόδου» σε αναλογία περίπου 4:1! Πράγμα και παράλογο και μη σύννομο.

β) Δεν έγινε επί της ουσίας στατιστική προβολή και λόγω του υπέρμετρου ήδη αριθμού συνταξιοδοτήσεων, οπότε θα ισχύει στατιστικά και γι’ αυτές του επερχόμενου Ιουλίου, ιδιαίτερα μάλιστα σε κλίμα τεράστιας εργασιακής ανασφάλειας και κορύφωσης των παιδαγωγικών δυσκολιών που επιβάλλεται κεντρικά.

γ) Χωρίς σοβαρή γραμματειακή υποστήριξη είναι δύσκολο οι υπ/ντές και κυρίως οι Δ/ντές των σχολείων να εξαντλήσουν πλήρως ολόκληρο το νέο διδ. ωράριό τους ειδικά στα μεγάλα σχολεία, χωρίς να υπάρχουν αρνητικές παρενέργειες σε μια εποχή που η δυσκολίες μάθησης και διοίκησης κορυφώνονται λόγω της κρίσης με γοργούς ρυθμούς.

δ) Είναι σαφές ότι τουλάχιστον τα πέντε τελευταία σχολικά έτη είχαμε μεγάλες ανάγκες προσωπικού στην ειδική αγωγή (ΕΕΕΕΕΚ, ΤΕΕ Ειδ. Αγωγής των δύο κύκλων, τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον διδασκαλία) από μόνιμους καθηγητές που έχουν τα προσόντα. Δεδομένης της μείωσης της πρόσληψης αναπληρωτών θα χρειαστούμε μεγαλύτερο μέρος απ’ αυτό το προσωπικό.

ε) Είναι βέβαιο, παρά την τάση μείωσης, ότι υπάρχουν ανελαστικές ανάγκες καθηγητών για επάνδρωση ση Διοίκηση (Διευθύνσεις, Περ/κές Δ/νσεις, Υπ. Παιδείας, ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κόμματα, Βουλευτές, Μητροπόλεις, ειδικοί φορείς του Δημοσίου (π.χ. γενικά αρχεία του κράτους), ΙΕΚ, κλπ. Επομένως πρέπει να συνοπολογισθεί και για εκεί προσωπικό από τους «πλεονάζοντες».

Επομένως, για όλους αυτούς τους λόγους, οφείλουν να μηδενισθούν πλην των ΠΕ02 και ΠΕ03 και όλες οι υπόλοιπες βασικές ειδικότητες στα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ.

στ) Οι γνωστές κοινές ειδικότητες μεταξύ β/βάθμιας εκπ/σης και α/βάθμιας η πράξη των τελευταίων ετών έδειξε στην Αχαΐα ότι απορροφούνται πλήρως ή μερικά στην α/βάθμια τόσο στο κανονικό πρόγραμμα, τόσο και στα ολοήμερα τμήματα. Αναφέρομαι κυρίως στις ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ19-20, ενώ στις ΠΕ06 και ΠΕ08 ενώ υπήρχε ζήτηση στην α/βάθμια δεν περίσσευαν από την β/βάθμια. Άρα οφείλουν να μηδενισθούν. 

ζ) Η ομαδοποιημένη ειδκότητα ΠΕ10 και ΠΕ13 στα Γυμνάσια απορροφήθηκε πλήρως χωρίς να φτάσει και με τη β ανάθεση για τις ελλείψεις ΠΕ15, επομένως και αυτές οφείλουν να μηδενισθούν.

στ) Η πολιτική ηγεσία έχει διαμηνύσει ποικιλότροπα ότι αυτές τις μέρες θα φέρει ν/σχ για αναβάθμιση της Τεχν. Εκπ/σης προσθέτοντας και 4ο έτος, βάσει κοινοτικής οδηγίας. Παρότι δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες δεν θα ήταν συνετό να προβλέψουμε πλεονάσματα, τα οποία να μετακινηθούν και το Σεπτέμβρη να έχουν ανάγκες. Επομένως όλες οι τεχν. Ειδικότητες οφείλουν να μηδενισθούν.

η) Συμπληρωματικά μπορούμε να εκτιμήσουμε και κάποιες ώρες για το άνοιγμα των ειδικών βιβλιοθηκών και των εκπαιδευτικών αναγκών, αφού οι φορολογούμενοι τις έχουν πληρώσει και το Υπ. Παιδείας τελικά δίνει σχετικές οδηγίες, αν όχι για πλήρη απόσπαση εκπ/κών, αλλά έστω και μερικής διάθεσης.

Υστερόγραφο: Βεβαίως το σχολείο δεν μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αγωγής, δεξιοτήτων, γνώσης και κριτικής σκέψης με τέτοια λογιστική αριθμητική. Όμως για να μη διαλυθεί οφείλουμε να κάνουμε το αυτονόητο. Με μια άλλη πολιτική και τη χώρα, την κοινωνία και την παιδεία, θα χρειαστεί τεράστια μείωση του αριθμού των μαθητών κατά τμήμα και φυσικά εκπαιδευτικών αναγκών. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Απλά ως αιρετό μέλος απλά σημειώνω εδώ, όπως έχω καθήκον να αποτυπώσω, ως εκπρόσωπος των συναδέλφων και του κλάδου μας.

Για όλους  αυτούς τους λόγους μειοψηφώ.»

 

Οι αιρετοί με την Ενιαία Αγωνιστική Κίνηση για το ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας είναι:

1) Παναγιώτης Μπούρδαλας, τακτικό μέλος, κιν. 6976791812, e-mail: pmkas2004@yahoo.gr

2) Άγγελος Μπουμπούλης, αναπλ. μέλος, κιν. 6937152508, e-mail: aboubou@sch.gr

30-6-2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Ο προ-υπολογισμός πλεονασμάτων του Υπ. Παιδείας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Survey για τα ημερήσια και εσπερινά Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ του Ν. Αχαΐας πάνω από 2

και η μειώσεις στην εκτίμηση της πλειοψηφίας του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας (30-5-2013).

 

α.α. Κλάδοι-Ειδ/τες Μόνιμοι

Για να δείτε τον πίνακα και το κείμενο σε word πατήστε: Ενημερωτικό 18ο_Πλεονάσματα και πραγμ. ανάγκες_Εν. Αγωνιστική κίν. για το ΠΥΣΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_30-5-2013

Στις υπόλοιπες ειδικότητες είχαμε από το Υπ. Παιδείας έως 2 πλεονάσματα, τα οποία είτε μειώθηκαν, είτε μηδενίσθηκαν. Στο τέλος του πίνακα φαίνεται ότι τελική μείωση που επήλθε από την εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ ήταν μόνο 44,74%. Η πίεση πρέπι να επικεντρωθεί προς το Υπ. Παιδείας και φυσικά την Κυβέρνηση. Επομένως ο αγώνας συνεχίζεται για το σχολείο και τα εργασιακά δικαιώματα.