Με συνέχιση της  μειοψηφίας του τακτ. αιρετού της ΕΑΚ για το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας Παν. Μπούρδαλα – με την παρουσία και συμφωνία και του αν. Άγγ. Μπουμπούλη – και την προσθήκη ενός επί πλέον λόγου (νομοθεσία για ΔΕΠΠΣ- πρωην Πειραματικά, όπου οι «κομμένοι» της αξιολόγησης μπήκαν μπροστά από τους υπεραρίθμους και οι Δ/ντες που προέρχονται απ’ αυτά συνεξετάστηκαν μαζί τους,  συνέχισε το ΠΥΣΔΕ τις διαδικασίες.

Τα νέα δεδομένα στη διαδικασία είναι:

α) Μικρός αριθμός υπεραρίθμων έκανε χρήση της υπεραριθμίας.

β) Τα οργανικά κενά ήταν ελάχιστα πλην των ΠΕ03 και ΠΕ04.

γ) Ότι έμεινα ελάχιστα κενά για τις κανονικές διαδικασίες.

δ) Ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα τοποθετηθεί σε προσωρινά κενά.

ε) Ότι πλασματικά κενά δημιουργούνται και σε νέες ειδικότητες (π.χ. ΠΕ02). Η πλειοψηφία του ΠΥΣΔΕ  αποφάσισε  και φέτος να θεωρηθούν όσα είναι κάτω των εκτιμούμενων 5 ωρών (δεν περπάτησε η σκέψη να εξαιρεθούν με 4 ).

στ) Τα πλασματικά κενά βγήκαν όλα στην πρωην Α΄ Αχαΐας (που όλα τα σχολεία έχουν τα λιγότερα μόρια θέσης, δηλ. 1).

ζ) Ελάχιστα σχολεία μακριά με λιγότερες εκτιμούμενες ώρες αποκλείστηκαν (για να μη παρθούν ψεύτικα μόρια για τις ανάγκες της υπηρεσίας). Συγκεκριμένα 4 για ΠΕ02, 1 για ΠΕ05, 3 για ΠΕ07, 5 για ΠΕ11 και 2 για ΠΕ19-20. Απ’ αυτά ΜΟΝΟ 3 ήταν με 4 εκτ ώρες και 1 με 3 ώρες!!! Πολύς λόγος για το τίποτα από τον έτερο αιρετό…

Επεξεργαστήκαμε και δημοσιεύουμε επάνω στα επίσημα κενά που ανακοίνωσε η Δ/νσης β/βάθμιας Αχαΐας με βάση την απόφαση (πλειοψηφία) του ΠΥΣΔΕ στην πρ. 18/27-6-2013 και τις εκτιμούμενες διδακτικές ώρες στα εναπομείναντα κενά και τα προσωρινά.

Να σημειώσουμε ότι κάποιες  ιδιαιτερότητες  οφείλονται ΚΥΡΙΩΣ σε ωράρια δ/ντων. Επίσης να θυμίσουμε πάλι ότι το Σεπτέμβρη τα λειτουργικά κενά θα είναι κατά κανόνα διαφορετικά για πολλούς λόγους.

Δείτε τα εναπομείναντα οργανικά κενά, τα προσωρινά και πλασματικά κενά μαζί με τις εκτιμούμενες ώρες:

ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ και εκτιμούμενες ώρες_28_06_2013_3