Ενιαία Αγωνιστική Κίνηση (ΕΑΚ) για το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

 

Ενημερωτικό 23ο:

Tα τεχνητά “πλεονάσματα” έγιναν ελλείμματα, οι διορισμοί σχεδόν τέλειωσαν και τα ωρολόγια προγράμματα έγιναν άλυτα σταυρόλεξα!

Πρώτα συμπεράσματα και άλλες αποφάσεις.

 phgadi-xeri-antlisi

Ι. Τα πλεονάσματα του Ιουνίου ήταν όντως «επικοινωνιακά και τεχνητά»

Τώρα πλέον μπορούμε να το πούμε όλοι. Σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες, με την έλλειψη διορισμών και τις συνταξιοδοτήσεις και παρά την αύξηση των διδ. ωρών στα διευθυντές, υπ/ντές και ασθενείς, έχουμε και στην Αχαΐα ελλείμματα Ειδική μνεία στις τελευταίες τάξεις των ΕΠΑΛ, όπου η Πολιτεία «δεν έχει κόψει το λαιμό της» ακόμα… Οι μετακινήσεις των κοινών ειδικοτήτων στην α/βάθμια (είτε με μετάταξη είτε με απόσπαση) δικαίωσαν την περσινή μας στάση στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας. Το ίδιο συνέβη μέσω των συνταξιοδοτήσεων και παρά την μείωση των αδειών σε όλες τις ειδικότητες.

Έτσι εξηγείται γιατί το ΥΠΑΙΘ δεν έκανε αποσπάσεις τον Αύγουστο και τις τελευταίες τις έκανε 18-11-2013. Ταυτόχρονα έκανε αποσπάσεις «από κενά σε κενά», που παρά την πιθανή ελάφρυνση όσων πήραν απόσπαση, αποδεικνύει το ίδιο τα ελλείμματα. Ταυτόχρονα σηματοδοτεί μια νέα φάση στα σχολεία: Την επίσημη πλέον θέση ότι θα είναι θέμα τύχης εάν ένα σχολείο έχει όλες τις ειδικότητες, για όλες τις ώρες και για όλες τις εβδομάδες του έτους.

Όλα αυτά μπορούν να δώσουν μια πρώτη εξήγηση γιατί το ΥΠΑΙΘ έχει «παγώσει» το ΠΔ για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις, τις τροπολογίες για την «ανακατανομή των οργανικών θέσεων», το 2ο γύρο των υπ. μετατάξεων στην α/βαθμια, αλλά και γιατί για 1η φορά η εγκύκλιος των μεταβολών των σχολ. μονάδων ήλθε από Νοέμβρη (συνήθως τέλος Γενάρη) και φυσικά γιατί δεν υπάρχει ακόμα εγκύκλιος των μεταθέσεων.

ΙΙ. «Ακραία φαινόμενα»

Μπαίνουμε στο τέλος του 1ου τριμήνου και οι τοποθετήσεις Σεπτεμβρίου  (και Οκτωβρίου και Νοεμβρίου) συνεχίζονται. Η σταθερότητα στα ωρολόγια προγράμματα είναι πλέον μια ευχή. Οι λειτουργικές μεταβολές έχουν περάσει τη χιλιάδα, οι ανακλήσεις έχουν μετατραπεί σε αναγκαιότητα, οι πιστώσεις τέλειωσαν για αναπληρωτές και ωρομίσθιους. Ελέω «δημοσιονομικής προσαρμογής», με εργαλείο το survey, το ΥΠΑΙΘ και το Παρατηρητήριο της Τρόικας στο «κεφάλι» του, οδήγησε και το ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, όχι μόνο να μην έχει πλεονάσματα, αλλά να διογκώνεται τα ελλείμματα σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες. Αίσθημα αδικίας έχει υπάρξει στους συναδέλφους που μετακινήθηκαν βίαια σε μακρινά μέρη, ενώ έμειναν στου «Δήμους συμφερόντων» σύζυγοι ειδικών κατηγοριών. Η αιτία βρίσκεται κυρίως στη έλλειψη διορισμών.

Έτσι η πλειοψηφία του Υ.Σ. προσπαθώντας «να βγάλει από τη μύγα σπλήνα» και να καλυφτούν όπως-όπως τα μεγάλα κενά σε πολλές ειδικότητες οδήγησε συναδέλφους σε τρία και μερικές φορές και τέσσερα σχολεία, ενώ τα σχολεία για να βγάλουν τα ωρολόγια προγράμματα έκαναν στην άκρη τα Project και βρίσκονται συνάδελφοι με τη λύση να πάνε σε μια μέρα και σε τρία σχολεία (και στις βάρδιες). Άλλοι συνάδελφοι μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο, ακόμα και για μια εβδομάδα, για να μειωθεί η αίσθηση ότι δεν χάνονται ώρες (τόσο στο survey όσο και στη σχολικές κοινότητες).

Ο Περ/κός Δ/ντής έδωσε γραπτή εντολή να μη γίνει καμία πράξη αποχώρησης για τις αποσπάσεις Δ΄ φάσης (18-11-2013, π.χ. κυρίως στους 4 του ΠΕ08 και ίσως στους 3 του ΠΕ06) εάν και εφόσον δεν αναπληρωθούν. Παράλληλα με το «πάρε-δώσε» του ΠΕ06 αναγκαστικά θα δημιουργηθεί νέο ντόμινο μετακινήσεων, εάν το Υ.Σ. αποφασίσει το εργασιακό αυτονόητο με συναδέλφους που είχαν άρει την λειτ. υπεραριθμία και βρέθηκαν σε Δάφνη και Ακράτα.

Από την άλλη η α/θμια άρχισε «αντίσταση» και πλέον δεν επιτρέπει την επιστροφή αναγκαίων καθηγητών της β/βάθμιας (π.χ. ΠΕ08), αφού με τις ταχύτητες που δρούσε η πλειοψηφία του ΠΥΣΔΕ και την πίεση του survey δεν μπόρεσε να κάνει καλύτερα «κουμάντα». Οι ενστάσεις (δίκαιες και μη)  είναι πολλές μεν, αλλά ως ποσοστό στο πλήθος των μετακινήσεων δεν είναι. Είναι όμως … χρονοβόρες. Γι’ όλα αυτά και για όσα έχουμε εκθέσει στα Ενημερωτικά 21ο – 22ο, γι’ αυτό κι οι μειοψηφίες – δηλώσεις μας…

ΙΙΙ. Δήλωση Παν. Μπούρδαλα για ενστάσεις επί μειοψηφιών σε όλες τις ειδικότητες

«Για όλες τις διαθέσεις για τις «ανάγκες της Υπηρεσίας» σε σχολεία στην πρώην Γ΄ Αχαΐας οι μειοψηφίες μου ακολουθούν και τις όποιες σχετικές ενστάσεις ακολουθήσουν.

Ομοίως οι μειοψηφίες μου στις προηγούμενες πράξεις ακολουθούν και όλες τις τοποθετήσεις και για όλες τις ειδικότητες για τις «ανάγκες της υπηρεσίας» σε αυτή την πράξη και όλες τις επόμενες». [πρ.46/23-10-2013].

Σημείωση: Οι μειοψηφίες μας εδώ αφορούν μετακινήσεις σε μη όμορες ομάδες σχολείων (π.χ. από την πρωην Α΄ στην πρωην Δ΄ ή στην πρώην Β΄ Αχαΐας, χωρίς αίτησή τους ή συναίνεσής τους. Ανακλήθηκε μέχρι στιγμής μία από την πρωην Δ΄ προς την Α΄ Αχαΐας.

 ΙV. Δήλωση Παν. Μπούρδαλα για πολλές Λειτ. Μεταβολές

«Λόγω των μεγάλων αναγκών σε πολλαπλά λειτουργικά κενά που δημιουργήθηκαν τόσο στις μεγάλες Πόλεις (Πάτρα, Αίγιο) όσο και στα επαρχιακά σχολεία (πολυπαραγοντικές αλλαγές στο εργασιακό των καθηγητών) το Υ.Σ. πιέζεται «εν τοις πράγμασι» να αναιρεί σε σημαντικό ποσοστό προηγούμενες ορθές και σύννομες αποφάσεις του (π.χ. πλήρεις άρσεις υπεραριθμίας). Δημιουργούνται έτσι νέα προβλήματα, τόσο στη σχέση μας με την α/βάθμια εκπ/ση, όσο και σημαντικές αλληλοαναιρούμενες μετακινήσεις προσωπικού εντός της β/βάθμιας εκπ/σης.

Επί πλέον οι εκπαιδευτικές αυτές πιέσεις πέραν αυτών των πολλών (μερικές φορές οριακά σύννομων) μετακινήσεων «για τις ανάγκες της υπηρεσίας», στις οποίες πολλές φορές έχω μειοψηφήσει, κάποιες φορές «ακουμπούν» και συναδέλφους με οργανική θέση. Υπό άλλες συνθήκες αυτά θα ήταν αδιανόητα.

Γι’ αυτό από σήμερα δεν νομιμοποιώ συνδικαλιστικά αυτού του τύπου τις υπηρεσιακές μεταβολές, πλην τις αποδοχές δίκαιων και σύννομων ενστάσεων. Εξάλλου αυτές οι μεταβολές έχουν και σοβαρές παιδαγωγικές επιπτώσεις (έχουμε μπει ήδη στο Νοέμβριο). Έτσι επιφέρουν και μείωση της ηθικής νομιμοποίησης σε τέτοιου είδους αποφάσεις του Υ.Σ. μας». [πρ.50/05-11-2013]. Σημείωση: Η μειοψηφία αυτή έχει να κάνει και με τις λιγότερο «ανώδυνες υπ. μεταβολές, αλλά και με το γεγονός ότι είχαμε μπει προς το τέλος του Α΄ τριμήνου… Μετά απ’ αυτή τη Δήλωση έσπευσε και ο έτερος αιρετός (ΔΑΚΕ) να την συνυπογράψει.

V. Η κατάργηση της δυσπρόσιτης Γ΄ περιοχής και οι μηδενισμοί των διορισμών

Οφείλουμε να επισημάνουμε, αφού πλέον έχουμε και γενική εικόνα, ότι ο βασικός πυλώνας του τραγέλαφου υπήρξε η αύξηση του διδ. ωραρίου.  Αυτή, πέραν του εργασιακού φόρτου που πρόσθεσε στους καθηγητές και τα λογιστικά πλεονάσματα ωρών για μη διορισμούς και αύξηση της ανεργίας σε αδιόριστους και αναπληρωτές, οδήγησε σε πενταπλασιασμό των αναγκαίων μετακινήσεων για να ισορροπήσει το σύστημα. Αυτός μαζί με την ταχύτητα των διαδικασιών αύξησε τα λάθη, τις ενστάσεις, το νέο φόρτο, τις ανακλήσεις.

Ο δεύτερο πυλώνας του προβλήματος υπήρξε η κατάργηση των 4 περιοχών μετάθεσης και η ενιαιοποίησής τους. Το μεγάλο πρόβλημα όμως δημιουργήθηκε στα σχολεία της πρώην Γ΄ Περιοχής (δυσπρόσιτης) όπου γίνονταν και οι περισσότεροι διορισμοί. Έτσι η πλειοψηφία του Υ.Σ. οδηγήθηκε στην έσχατη λύση για να έχουν καθηγητές τα φτωχά και απομακρυσμένα αυτά λαϊκά στρώματα (οριακά νομότυπη, αφού η άρση της υπεραριθμίας προηγείται των αναγκών της υπηρεσίας ως διαδικασία, όπως και μια σειρά άλλων «προστατευτικών» εγκυκλίων των εργασιακών δικαιωμάτων). Εάν δεν ανοίξουν οι διορισμοί και η επάνοδος τουλάχιστον αυτής της περιοχής μετάθεσης, το ΥΣ συμβούλιο είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί στην παράταση των προσωρινών τοποθετήσεων έως το επόμενο σχολικό έτος που θα γίνουν από την αρχή ως να είναι «φύσει και θέσει» στη «Διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Εκτός και αν το ΥΠΑΙΘ, όπως συνηθίζει, περάσει σε πιο προχωρημένες αναδιαρθρώσεις, όπως π.χ. «ανακατανομή των οργανικών θέσεων».

VI.   Παρατηρήσεις για το πώς λειτούργησαν οι υπάρχουσες ομάδες σχολείων

Επίσης οφείλουμε στο σημείο αυτό να φέρουμε και πάλι στο προσκήνιο της συζήτησης το ζήτημα της αλλαγής των «ομάδων σχολείων». Βεβαίως η σημασία τους έχει μικρύνει από τη στιγμή που το προσωπικό πλέον δεν «πλεονάζει», αλλά είναι «ελλειμματικό», όποτε οι «υπηρεσιακές μεταβολές» έχουν πιο βίαια χαρακτηριστικά: Δηλαδή οι έχοντες τα «λιγότερα μόρια» απ’ όσους βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ να μετακινούνται από την πλειοψηφία του Υ.Σ. «απ’ άκρου εις άκρον» (Κλειτορία, Δάφνη, Ψωφίδα, Καλάβρυτα, Ακράτα, κλπ).

Τελικά στην πρ. 55/20-11-2013 πήγαν παρακάτω: Διατέθηκε για τις ανάγκες στο Εσπ. 2ο ΕΠΑΛ του Αιγίου από την Πάτρα (σε μη όμορη ομάδα) χωρίς να το θέλει, αλλά για τις «ανάγκες» συν. που ΔΕΝ ήταν ο τελευταίος προσωρινός σε μόρια. Κουίζ: Γιατί δεν μετακινήθηκαν οι προηγούμενοι με λιγότερα μόρια; (Ας είναι καλά μετακινήσεις σε θέσεις διοίκησης…). Ανεξάρτητα απ’ αυτά, οι ομάδες σχολείων έπαιξαν σε μεγάλο ποσοστό το ρόλο τους για την πλειοψηφία των συναδέλφων, κυρίως με οργανική θέση. Φάνηκαν όμως οι αδυναμίες, κυρίως στην περιοχή ευθύνης της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας. Οφείλουμε να το ξαναδούμε.

VII.  Νέοι Δ/ντές – Υπ/ντές, πλήρωση θέσης υπ. Πολιτιστικών θεμάτων, άλλα θέματα

Λόγω συνταξιοδοτήσεων μέσω ΠΥΣΔΕ τοποθετήθηκαν νέοι Δ/ντες στα ΤΕΕ Ειδ. Αγωγής, ΓΕΛ Ρίου, 9ο ΓΕΛ, 13ο και 17ο Γυμν. Πάτρας. Παράλληλα τοποθετήθηκαν νέοι Υπ/ντες στο ΓΕΛ Ρίου, 12ο Γυμν., 16ο Γυμν. και 1ο ΓΕΛ Αιγίου (εδώ μειοψήφησαν οι αιρετοί, αφού εκκρεμεί ερώτημα συναδέλφου που έχει έννομο συμφέρον).

Τέλειωσαν οι διαδικασίες πλήρωσης της κενής θέσης από αρχή του σχ. έτους υπεύθυνου πολιτιστικών θεμάτων με 9 υποψηφιότητες (όχι όλες από Αχαΐα). Εμείς δεν κάναμε «αξιολόγηση» στη συνέντευξη, ώστε να μη συμβάλλουμε και στην ανατροπή της σειράς των αντικειμενικών μορίων. Η σειρά τελικά ανατράπηκε από την πλειοψηφία του Υ.Σ.  Συνεχίστηκαν οι εγκρίσεις για μεταπτυχιακά και ιδιωτ. έργο χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

 Οι αιρετοί με την Ενιαία Αγωνιστική Κίνηση για το ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας είναι:

1) Παναγιώτης Μπούρδαλας, τακτικό μέλος, κιν. 6976791812, e-mail: pmkas2004@yahoo.gr

2) Άγγελος Μπουμπούλης, αναπλ. μέλος, κιν. 6937152508, e-mail: agboubou@gmail.gr

Πάτρα, 24-11-2013