Σύλλογος Διδασκόντων: Βασική Νομοθεσία,   3  παρατηρήσεις και 2 προτροπές για τις ομάδες εργασίας

Του Παναγιώτη Μπούρδαλα*

 

Ν. 1566/85, άρθρο 11 Όργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση, καθήκοντα. ΣΤ’ Σύλλογοι διδασκόντων.

«1. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών μετέχουν και δύο εκπρόσωποί τους που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων.

2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.

3. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων.

4. Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και τα ειδικά θέματα, στη συζήτηση των οποίων παρίστανται εκπρόσωποι των μαθητών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

 *****

Παρατήρηση 1η του Π. Μπ.: Ο σύλλογος διδασκόντων δεν υποχρεούται «να αποφασίσει χωρισμό των μελών του σε τομείς» ή αλλιώς «ομάδων εργασίας» σε κανένα άλλο ζήτημα εκτός «σε τομείς γνώσεων», «καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας» και «εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων». Οι ομάδες εργασίας σε άλλα θέματα, όπως για «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας κλπ ευρίσκονται πέραν του Νόμου πλαισίου, ενώ οι ΥΑ είναι κατώτερες των Νόμων, αλλά και των ΠΔ. Μόνο αν αυτοχειριαστεί ένας σύλλογος μπορεί να το κάνει. Μπορεί όμως η Διοίκηση, Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης, ο Δ/ντής του σχολείου ή ακόμα και πλειοψηφικά ο Σύλλογος Διδασκόντων να υποχρεώσει συλλογικά ή ατομικά μέλη του να κάνουν πράγματα που δεν επιβάλλει ο Νόμος (πλαίσιο) χωρίς να κάνουν «παράβαση καθήκοντος»;

Παρατήρηση 2η του Π. Μπ.: Ο σύλλογος διδασκόντων δεν μπορεί ο ίδιος να συνεδριάσει έξω από το ωράρια εργασίας το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 6 ώρες. Π.χ. Εάν ένα σχολείο αρχίζει την πρωινή αναφορά στις 8.00 πμ δεν μπορεί να υποχρεωτικά να συνεχίσει πέραν των 2..00μμ ή αν αρχίζει 8.15 πμ, δεν μπορεί πέραν των 2.15μμ, αφού «…οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων». Πόσο μάλλον να ορίσει συμμετοχή μελών του υποχρεωτικά και μάλιστα μη σύννομες (σ’ αυτή τη φάση) και για τις οποίες δεν ορίζεται υπερωριακή αμοιβή (όπως π.χ. στις πανελλαδικές εξετάσεις): «… μπορεί να συνεδριάσει και σε ώρες που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλες, εκτός ωραρίου εργασίας…».

Γι’ αυτό τα τελευταία περ. 30 χρόνια είχε επιβληθεί και καθιερωθεί η περικοπή του διδακτ. χρόνου του ωρολογίου προγράμματος. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια σε ορισμένα σχολεία παρατηρείται παραβίαση του Νόμου χωρίς σθεναρές κα συλλογικές διαμαρτυρίες. Τώρα όμως με φόρτο εργασίας απλήρωτο;

Παρατήρηση 3η του Π. Μπ.: Με ποια επιστημονική μέθοδο θα χωριστούν οι ομάδες της «Εγκυκλίου Σ. Κεδίκογλου» δηλ. της υπ. αρ. πρωτ. 190089/Γ1/10-12-2013) ; Ποιος θα ορίσει την μέθοδο; Ποιοι τους σκοπούς; Πόσο χρόνο θα εργαστούν; Αυτό είναι επιστημονική «αυτοαξιολόγηση»;

Προτροπή 1η: Δείτε μια αποκάλυψη από το Γιάννη Σπυρ. – Η Αυτοαποκάλυψη της Αυτοαξιολόγησης

Προτροπή 2η: «Σκεφτείτε» με την όσφρηση του Λευτέρη Παπαθ. – Μια προσωπική στάση απέναντι στην Αξιολόγηση

Πάτρα 18-1-2014

* Ο Παναγιώτης Μπούρδαλας είναι αυτή την περίοδο τακτικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Αχαίας, αναπλ. μέλος στο ΑΠΥΣΔΕ  Δυτ. Ελλάδας  και (προσωρινά) μέλος στο ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας.