ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πάτρας

(αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων)

 

Οι καθηγητές  του 8ου Γ/σίου, κατά πλειοψηφία (24 από 25), δηλώνουμε  ότι είμαστε αντίθετοι με τη λεγόμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και τη δήθεν αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, διότι είμαστε αναρμόδιοι, αφού μας έχει αφαιρεθεί θεσμικά κάθε αρμοδιότητα πέραν του παιδαγωγικού μας ρόλου(Ν. 1566/85, άρθρο 11, ΣΤ΄ Σύλλογοι διδασκόντων).

Σύμφωνα με αυτά που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, η αυτοαξιολόγηση της εκάστοτε σχολικής κοινότητας δεν ορίζεται με όρους παιδείας για όλα τα παιδιά με όλες τις τοπικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές, γλωσσικές, θρησκευτικές ή εθνικές ετερότητες, αλλά με όρους οικονομικής επιστήμης. Μία «δήθεν» αξιολόγηση σκοπό δεν έχει τη βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αλλά μάλλον το μαζικό κλείσιμο σχολείων και των επαγγελματικών δομών, ώστε οι οικογένειες να στραφούν σε ιδιωτικές σχολές και σχολεία.

Όσον αφορά στην πρόταση σε σύσταση ομάδων εργασίας με σκοπό την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, ο σύλλογος διδασκόντων δεν υποχρεούται να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς σε κανένα άλλο ζήτημα εκτός σε τομείς γνώσεων, καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων. Οι ομάδες εργασίας σε άλλα θέματα μπορούν να οργανώνονται μόνο προαιρετικά και όχι βάσει του νόμου-πλαισίου.

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από τις ομάδες εργασίας υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν στο άμεσο μέλλον για την κατηγοριοποίηση σε υποτιθέμενα ‘καλά’ και ‘κακά’ σχολεία με πιθανά αποτελέσματα:

 • υποχρηματοδότηση σχολείων
 • υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας
 • συγχωνεύσεις
 • υπεραριθμίες καθηγητών
 • διαθεσιμότητα
 • απολύσεις

Και φυσικά στην απενοχοποίηση της ίδιας της πολιτείας από την ευθύνη για όλα τα παραπάνω, ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχει το σθένος να αναλάβει την ουσιαστική στήριξη του δημόσιου σχολείου και των ζωντανών κυττάρων του, που είναι ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός.

Οι με συγκαλυμμένες κινήσεις, στοχεύσεις του Υπουργείου δε μας πείθουν για τις ‘καλές προθέσεις’ του σχετικά με τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Απαιτείται πρωτίστως να δοθούν απτές αποδείξεις ότι η πολιτεία ενδιαφέρεται πραγματικά για τη δημόσια εκπαίδευση παίρνοντας μέτρα που θα έχουν ως στόχο:

 • τη δραστική μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, καθώς έχουν αυξηθεί τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες(σύμφωνα και με τα συμπεράσματα των κατά τόπους ΚΕΔΔΥ), αν θεωρούμε ότι κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και δε θέλουμε να αντιμετωπίζονται οι μαθητές ως μάζα.
 • την αποτελεσματική και επιστημονική στήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
 • την εξασφάλιση ασφαλών και σύγχρονων υποδομών.
 • την ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με έμφαση στις παιδαγωγικές μεθόδους και όχι το είδος της επιμόρφωσης των τελευταίων χρόνων, που είχε μοναδικό στόχο την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
 • την απρόσκοπτη μισθολογική εξέλιξη όλων των εκπαιδευτικών- κυρίως των νεώτερων- οι οποίοι έχουν ταπεινωτικά καθηλωθεί μισθολογικά και βαθμολογικά σε απαράδεκτα επίπεδα, τα οποία δεν αντιστοιχούν στην ήδη τεκμηριωμένη αξία τους, που αποδεικνύεται από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων βάσει των οποίων έχουν βρεθεί στη συγκεκριμένη εργασιακή θέση, αφού προηγουμένως πέρασαν από συνταγματικά κατοχυρωμένες και επανειλημμένες  αξιολογήσεις.
 • τη θετική ενίσχυση του διδακτικού έργου στο δημόσιο σχολείο και όχι την τυφλή τιμωρητική στάση.

Κατά συνέπεια, για όλους τους παραπάνω λόγους,  οι καθηγητές του 8ου Γυμνασίου Πατρών είμαστε ενάντιοι σε κάθε δήθεν αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και όσα συνεπάγεται η συγκρότηση ομάδων εργασίας καθώς και σε καθετί που υπονομεύει τις δημοκρατικές διαδικασίες και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών, ενώ θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της παιδείας των παιδιών μας.