Ψήφισμα των καθηγητών του 9ο ΕΠΑΛ Πάτρας για την ΑΕΕ

Οι καθηγητές του 9ου ΕΠΑΛ Πάτρας ψηφίζουν ότι η εγκύκλιος για την «αυτοαξιολόγηση» σχολικών μονάδων (Α.Ε.Ε.) δεν έχει ως απώτερο σκοπό την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης. Αποτελεί προκάλυψη των προθέσεων της ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, τις απολύσεις και την πειθάρχηση των εκπαιδευτικών.

 Ο απώτερος σκοπός του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι ο χωρισμός των σχολείων σε «ακαλά» και «κακά», η διάκριση των μαθητών σε «άριστους» και «ανεπαρκείς», στο κλείσιμο σχολείων, στην στέρηση των ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά  και τέλος την απόλυση των εκπαιδευτικών.

Αν το Υ.ΠΑΙ.Θ. ενδιαφέρεται πραγματικά για την ποιότητα της εκπαίδευσης και έχει στόχο να γίνει ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο καλύτερο, για να υπηρετήσει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, πρέπει να προχωρήσει άμεσα:

√ στη δραστική μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα,

√ στην καθολική ετήσια επιμόρφωση με έμφαση στις παιδαγωγικές μεθόδους,

√ στη μείωση του ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών,

√  στην κάλυψη όλων των κενών με μόνιμους διορισμούς,

√ στην εξασφάλιση ασφαλών και σύγχρονων υποδομών,

√ στην αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών χωρίς φίλτρα, ώστε να ζουν αξιοπρεπώς από μια και μόνο δουλειά,

√ στην εγκατάλειψη της συμπλήρωσης ωραρίου εκτός απλής λογικής, των διαθεσιμοτήτων, των απολύσεων και των αυτοδίκαιων αργιών.

Επομένως:

a) Με βάση την απόφαση του σωματείου μας και του κλάδου μας.

b) Τους λόγους που εδώ αναφέραμε

c) Μια τέτοια πολύπλοκη, πρωτόγνωρη και έντασης εργασία, είναι μαθηματικά  βέβαιο ότι είναι πρακτικά αδύνατο να πραγματοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου εργασιακού χρόνου  και η δημιουργίας της θα οδηγηθεί εκτός χρόνου εργασίας.

d) Την βάσιμη αμφισβήτηση ακόμη και της επιστημονικής της βάσης της, αφού όχι απλά δεν υπάρχει καμία επιμόρφωση σε μας, αλλά κυρίως γιατί καμία επιστημονική και πρακτική δυνατότητα δεν έχουμε, ώστε να ορίσουμε εμείς τους τρόπους συγκρότησης τέτοιων επιστημονικών ομάδων «αυτοαξιολόγησης», να δεχτούμε, αμφισβητήσουμε ή αρνηθούμε τους «15» δείκτες, έστω και ως υπόθεση εργασίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας.   

Πάτρα Φεβρουάριος 2014