Νομοθεσία……….

Μετά από…. Και μετά από διαλογική συζήτηση:

Ομόφωνα ο σύλλογος σημειώνει:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για την αργία σε συναδέλφους-Εν. Μέτωπο Αντίστασης καθηγ. στην Α ΕΛΜΕ Αχαΐας

1) Από το Σεπτέμβριο είναι σε εξέλιξη το εξωδιδακτικό έργο που αποφάσισε ο Σύλλογος διδασκόντων. Έτσι το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, χωρίς γραμματειακή υποστήριξη,  είναι υπερβολικά επιφορτισμένο και καλύπτει σχεδόν όλο το εξωδιδακτικό εργασιακό ωράριο και με πρόσθετες εργασίες, όπως το Myschool, αναπληρώσεις, κλπ.

2) Η χρονική περίοδος που απομένει για πιθανή συγκρότηση ομάδας ή ομάδων εργασίας είναι τόσο μικρή που χρειάζεται ριζική αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος που είναι δύσκολο να αλλάξει λόγω πολλών καθηγητών μας που διδάσκουν από δυο έως και τέσσερα διαφορετικά σχολεία.

3) Η πολυπλοκότητα και η ένταση επιστημονικής εργασίας σε περίπτωση συμμετοχής χρειάζεται επιμόρφωση βάθους η οποία δεν έχει υπάρξει. Επομένως εκτιμά ότι πιθανή συγκρότηση ομάδων εργασίας θα οδηγήσει είτε σε επιφανειακή, είτε και σε μη αξιόπιστη διεκπεραίωση τέτοιου βάθους και τέτοιας έκτασης έρευνας.

4) Δεν υπάρχει εθελοντική προσφορά για συμμετοχή στις ομάδες εργασίας

Σημαντική μερίδα μελών του συλλόγου προσθετικά σημειώνει:

Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για το είδος και τον τρόπο εφαρμογής της ΑΕΕ κατά πόσον θα είναι υπέρ των μαθητών μας, ύστερα από μελέτες πανεπιστημιακών και τις εισηγήσεις του οργανωμένου κλάδου μας (ΔΣ ΟΛΜΕ, ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ, Συνόδου ων προέδρων και Α  ΕΛΜΕ Αχαΐας).

Επίσης έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις και αμφιβολίες εάν πιθανή συγκρότησή τους εμπίπτει στην εφαρμογή του Ν.1566/1985, άρθρο 11, περ. ΣΤ΄, παρ. 3. «…Μπορεί να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων….»

Με βάση τα ανωτέρω ο αριθμός των ομάδων εργασίας που ορίζει ο σύλλογος διδασκόντων είναι μηδέν και επομένως δεν μπορεί να συνεχίσει με την «σύνθεση και τις αρμοδιότητες των ομάδων».