I) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ Α.Ε.Ε. Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ

 ntountouka-paidiko-kalesma

Ο Σύλλογος διδασκόντων του………………………… παρακολουθώντας την όλη πορεία αντίδρασης των εκπαιδευτικών απέναντι στην ΑΕΕ και έχοντας μελετήσει τις τομείς και δείκτες της ΑΕΕ, οδηγείται στα παρακάτω συμπεράσματα:

α) Η διαδικασία της ΑΕΕ είναι μια προσπάθεια ποσοτικοποίησης της πολυπαραγοντικής, δυναμικής, ευαίσθητης, εκπαιδευτικής διαδικασίας, που αγνοεί το κοινωνικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί το σχολείο.

β) Η εφαρμογή της ΑΕΕ στηρίζεται στους διαφόρους τομείς-κριτήρια με τρόπο αυθαίρετο, καθώς η επιλογή τους δεν βασίζεται σε καμία συγκεκριμένη παιδαγωγική και επιστημονική αντίληψη. Ταυτόχρονα η επιλογή της τετραβάθμιας κλίμακας (1 έως 4) για την μελέτη ενός περίπλοκου ερευνητικού πεδίου, όπως το σχολείο και η σχολική τάξη, θέτει προβλήματα επιστημονικότητας, διότι δεν καθιστά σαφές ποιες είναι οι ποσοτικές αντιστοιχίες κάθε επιπέδου, πως διακρίνεται το σημείο μετάβασης από τον ένα στον άλλο βαθμό άλλα και τι αξία προσδίδεται σε αυτά από διαφορετικούς ερευνητές σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

γ) Το σχέδιο της ΑΕΕ στην πραγματικότητα προσπαθεί να αποσπάσει από τους συλλόγους διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας την συναίνεσή τους ότι είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα των μαθητών και του σχολείου. Από την μια, αγνοεί εσκεμμένα την διαφορετική οικογενειακή, οικονομική, μορφωτική, γεωγραφική, πολιτιστική, εθνική, καταγωγή των μαθητών και τον ρόλο της στην σχολική αποτυχία και την μαθητική διαρροή. Από την άλλη, εξοβελίζει το ερώτημα ποιος διαμορφώνει την εκπαιδευτική πολιτική, ώστε να καθορίζει με απόλυτο έλεγχο τα αναλυτικά προγράμματα, τα βιβλία, το εξεταστικό σύστημα.

δ) Η διαμόρφωση των δεικτών, με τον τρόπο που έχει γίνει, υποκρύπτει τον κίνδυνο να ενοχοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί και η σχολική κοινότητα για ζητήματα, τα οποία έχουν μηδενική ή ελάχιστη ευθύνη καθώς το Κράτος μετακυλίει τις ευθύνες του σε αυτούς. Είναι προφανές ότι ο στόχος του μηχανισμού αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης είναι η νομιμοποίηση και η εφαρμογή της πολιτικής της κατηγοριοποίησης σχολείων και εκπαιδευτικών, της χειραγώγησης και του ανταγωνισμού των εκπαιδευτικών, της καθήλωσης – μείωσης μισθών και βαθμών και τελικά των απολύσεων, καταργώντας στην πράξη την αυτενέργεια και την παιδαγωγική ελευθερία του συλλόγου διδασκόντων.

ε) Αυτό που είναι σήμερα αναγκαίο είναι η ενίσχυση του δημόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού προκειμένου να αντεπεξέλθει στο σπουδαίο κοινωνικά έργο του. Με στόχο την ανίχνευση των προβλημάτων και το σχεδιασμό, μέσω της συλλογικής ανατροφοδότησης, των αναγκαίων παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της ουσιαστικής ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του δημόσιου σχολείου.

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει ότι δεν μπορεί να εγκρίνει οποιαδήποτε εισήγηση – έκθεση στο πλαίσιο της ΑΕΕ.

 

ΙΙ) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένες φορές παραβιάζονται οι δημοκρατικές διαδικασίες, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ επισημαίνει τα εξής:

1) Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι ν’ απαντήσουν στο Διευθυντή για το έργο τους στις ομάδες εργασίας. Ό,τι έχουν να πουν το λένε στο σύλλογο διδασκόντων α) με την τοποθέτησή τους και β) με την ψήφο τους. Στο πρακτικό του συλλόγου δεν καταγράφεται ονομαστικά η ψήφος των εκπαιδευτικών, αλλά αναφέρεται η άποψή τους μόνον εφόσον οι ίδιοι το ζητήσουν.

2) Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να μην καταθέσουν καμία πρόταση-εισήγηση-έκθεση στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης, γιατί, ανεξάρτητα από προθέσεις και περιεχομένου, θα χρησιμοποιηθεί από το υπουργείο για την προώθηση της πολιτικής της αξιολόγησης. Καλούμε ακόμη τους συναδέλφους που, κάτω από καθεστώς εντολών και πιέσεων, διαμόρφωσαν κάποια εισήγηση ή έκθεση να υπερψηφίσουν κι αυτοί την πρόταση της ΕΛΜΕ.

3) Πριν κατατεθεί οποιαδήποτε, αν υπάρχει, έκθεση-εισήγηση είτε ομάδας είτε μεμονωμένου εκπαιδευτικού, θα πρέπει πρώτα ν’ αποφασίσει ο σύλλογος, σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση της ΕΛΜΕ, αν αποδέχεται ή όχι να ακολουθήσει τη διαδικασία της έγκρισης εισηγήσεων στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης. Αν ο σύλλογος αποφασίσει ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία έγκρισης εισηγήσεων- εκθέσεων, τότε οι όποιες εισηγήσεις-προτάσεις κατατεθούν μπορούν να καταγραφούν στο πρακτικό ως άποψη αυτού που την καταθέτει, αλλά δεν μπορεί ν’ αποτελέσουν απόφαση του συλλόγου.

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πάτρα 26/5/2014

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ 6 & ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. / FAX : 2610 – 278776
mail: aelmeahaias@yahoo.gr, Ιστολόγιο: http://aelmeahaias.wordpress.com

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος        Ο Γραμματέας
Ψαρράς Σπύρος             Σταμούλης Θόδωρος